5 tekniker för att undvika övergrepp

5 tekniker för att undvika övergrepp

Senaste uppdateringen: 07 oktober, 2022

Övergrepp är något som är närvarande i det dagliga livet, i många olika former. Det kan existera i relationen med din partner, dina föräldrar, en vän eller en kollega. Det kan vara vem som helst som inte kan behandla andra med respekt; alla personer i ditt liv som inte kan komma i kontakt med dig utan att behandla dig illa på något sätt.

Detta är något som kan undvikas eftersom alla inte kommer utsätta dig för övergrepp. De som utövar övergrepp väljer vanligtvis de “svagaste” och osäkraste personerna att göra till offer. De väljer dem som inte vet hur man svarar på en situation som är bortom deras kontroll.

“Övergrepp beskrivs med ord såsom underkastelse, förödmjukelse, makt, kontroll, rädsla, slaveri…”

-Juan Antonio Cobo Plana-

Vill du veta hur man svarar och reagerar på en situation med övergrepp? Vill du få ett slut på dessa omständigheter, men är rädd? Tryck inte ned dig själv och acceptera inte något som du inte vill ha i livet. Idag är dagen att börja fly från situationer med övergrepp.

1. Svara korrekt för att förhindra övergrepp

Fågel i bur som är utsatt för övergrepp

Ett lämpligt svar kan hjälpa dig att undvika en situation där en person kontinuerligt utsätter dig för övergrepp. Men hur gör man det? Det är inte lätt att alltid besitta det mod som krävs, men det är viktigt att du försöker så gott du kan i situationer när du kan och vet hur man svarar.

Ibland finns det vissa sätt att ändra sitt beteende för att undvika övergrepp, i vilken form de nu antar. Att svara lämpligt kan lindra en situation. Här kommer två förslag på sätt att svara på situationer med övergrepp:

 • Det första är att svara med stängda fraser. Korta, tydliga och koncisa påståenden som levereras med bestämd ton och total övertygelse, såsom:
  • Jag är ledsen, men jag måste gå klockan 17:00.
  • Idag kan jag inte. Jag är väldigt ledsen.
  • Just nu har jag andra prioriteringar att fokusera på.
  • Det var väldigt intressant, jag ska tänka på saken.
  • Jag vill tänka över det du säger.

Det kanske verkar hårt att tala så här, men för att undvika övergrepp och dålig behandling är det nödvändigt att ändra din position från att vara snäll och trevlig till att bli fast och bestämd.

 • Det andra sättet är att svara som en trasig grammofonskiva. Genom att om och om igen upprepa samma sak kommer den andra personen bli medveten om din position och ditt perspektiv. På så sätt kan du upprepa och bekräfta vad du verkligen inte vill tillåta i ditt liv.

2. Skydda ditt sinne för humor

Ingen har rätt att beröva dig på ditt leende. Även i de svåraste situationer ska du rycka upp dig med ett leende. Detta kommer hjälpa dig att övervinna känslan av att det den andra personen säger på något sätt spelar roll. Nyckeln är att känna dig själv bäst. Att känna till de saker du är bra på, men även de saker som utgör din mindre starka sida. Känn till dina svagheter såväl som dina styrkor.

Om du är självsäker kan ingen trycka ned dig. Alla föraktfulla ord eller påståenden som kan sägas till dig kan sägas utan att de betyder något. Du är den som verkligen vet vem du är; ingen annan kan definiera dig! Le mot försök till övergrepp såväl som sårande ord och handlingar som levereras i syfte att förödmjuka eller trycka ned dig. Du vet sanningen. Det gör även de, men de försöker ändå såra dig.

“Det bästa sättet att övervinna svårigheter är genom att attackera dem med ett fantastisk leende.”

-Robert Baden-Powell-

3. Säg vad du känner

Dörr på stranden

Varför förblir du tyst när du vill säga vad du känner? Varför är du rädd? Rädsla för det urlöjliga, för vad som kan tillbakavisa dig, kanske inte är värre än att inte kunna säga vad du tänker. Du känner dig förmodligen till och med rädd för vad andra kan göra för att såra dig, eller så tvivlar du på att du har rätt. Lär dig att säga vad du känner. Lär dig att uttrycka dig själv. Det kommer att göra dig starkare och hjälpa dig att undvika situationer där andra kan åsamka dig smärta.

Om du inte gillar tonen någon använder mot dig ska du säga åt personen! Om du inte gillar hur någon agerar, säg det! Vad är det för fel med att säga vad man tycker? Lär dig att uttrycka dig själv. Om andra är tillräckligt djärva för att attackera dig över det så ska du ha självsäkerheten att försvara dig.

4. Fråga, lyd inte bara

När någon som tenderar att utsätta andra för övergrepp säger något till dig så är det lätt att du förblir tyst. Genom att inte säga något så lyder du vad personen säger, även om du egentligen inte håller med. I sådana stunder agerar tystnaden mot dig.

Idag ska du därför lära dig att ifrågasätta vad andra säger till dig. Led denna person till att utöka sitt resonemang. Du kommer snart inse att han inte kan det. Han kommer svara med fraser såsom “bara för att” eller “för att jag sa det”. Men trots det bör du tvinga fram denna diskussion, så att han kan inse att det han säger helt saknar logik!

Genom att göra det kommer du inte förödmjuka dig själv och ej heller låta personen erövra dig. Du kommer sätta dig själv på samma nivå som personen och låta denne förklara något han inte kan förklara. Vid denna punkt kommer du veta att personen inte har rätt och att denne inte kan såra dig.

5. Avväpna dem som utför övergrepp

Kvinna med varg

Vill du veta hur du kan avväpna personer som behandlar dig illa? Det är lätt. Du måste bara veta hur man blockerar dem så att de inte vet hur de ska svara. Vi har redan diskuterat en av dessa saker tidigare, men det finns många fler:

 • Bjud in dem att reflektera över vad de säger, och led dem till att se att de inte har rätt.
 • Använd korta och bestämda ord och fraser som förhindrar att du dras in i deras lek.
 • Tala långsamt och med låg ton. Om de skriker ska du inte skrika tillbaka. Uppvisa lugn!
 • Tråka ut dem. Tala till dem tills de inte vill prata längre.
 • Svara med frågor såsom “Och?”

Vad händer när du agerar så här? I bästa fall kommer personerna lämna dig ifred? När de säger “varför klär du dig så där, det ser horribelt ut!” och du svarar med “och?” så kommer de få slut på anledningar att hacka på dig.

Var fri från övergrepp! Det spelar ingen roll vad andra säger eller hur de säger det. Det spelar ingen roll hur andra definierar dig. Du vet vem du är och du bör försvara dig själv.

Personer som ägnar sig åt övergrepp är osäkra personer som tror att de kan känna sig säkra genom att förödmjuka andra. Låt dem inte göra det! Det är upp till dig huruvida de kan eller inte kan utsätta dig för övergrepp, oavsett om det är en kärleksrelation, en familjär relation eller en yrkesmässig.

Bilder av Angela Carte och Gustav Klimt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.