Ord gör ont endast när du bryr dig om dem

Ord gör ont endast när du bryr dig om dem

Senaste uppdateringen: 07 april, 2024

Ord har makt. Ord gör ont. De kan skapa en stor smärta som kan kännas som om man hade utkämpat ett slag i sin själ, och detta kan slå hjärtat i tusen bitar.

Dock är det så att ord endast gör ont om de betyder något för dig. Till exempel om de kommer från din partner, en familjemedlem, en vän eller en arbetskamrat. Det känns mer om det är någon som man har en nära relation med.

Språkets påverkan kan vara långvarig. Ingen glömmer enkelt bort ett elakt ord, och ingen kan ta bort verbal aggression från sitt sinne.

Språk är inte bara en rad med ord som betyder olika saker och som man använder för att kommunicera socialt. Faktum är att det är ett sätt att skicka över känslor från en person till en annan.

Under en stor del av livet får man höra kommentarer som kanske inte alltid är så roliga. De flesta av dessa påverkar inte vårt sinne, men det finns de som lämnar sår och som kan vara svåra att få bort.

Alla har vi en “källare” i vårt sinne där vi kommer ihåg saker som någon som står oss nära har sagt. Det kan vara så att du även idag kommer ihåg vissa fraser och ord som har påverkar dig.

Kvinna i skog

Ord gör ont ibland och lämnar sår

Något vi bör tänka på är att ingen av oss är immun mot att “falla” om vi får höra dåliga kommentarer. De värsta orden är dock de som saknar någon form av empati.

Ord som är tomma på empati kan skapa djupa sår
i en människa. De är hål av ensamhet och isolering,
och kan skapa stor besvikelse i en relation.

Paul Watzlawick som är en framstående österrikisk psykolog och expert på kommunikation och språk har kommit fram med en teori som han kallar “avbekräftelse”. I denna reflekterar han över den destruktiva kraften hos ord inom människans kommunikation, och dess vanligaste former:

  • Brist på uppskattning: denna typ av kommunikation används för att minska en persons värde. Det tar bort betydelsen hos allt som en person gör eller säger genom användning av ett språk som fråntar mottagaren dennes essens. Det är något som verkligen är destruktivt.
  • Diskvalificering: i detta fall handlar det inte om att minska ett värde, utan om att helt rycka undan mattan och vägra anse att den andra personen har något värde alls. Detta uppstår ofta i samband med fraser som “du duger inte till något”, “du är den tråkigaste personen i världen”…
  • Avbekräftelse: denna grad av kommunikation kommer att nollställa en person helt. I de föregående fallen handlade det om att ta bort personens värde och förödmjuka personen, men här handlar det om att “ignorera”. Det spelar således ingen roll om barnet gör något bra eller dåligt, det blir ignorerat oavsett. Det spelar ingen roll att partnern är nära den person som han eller hon älskar, för där är ett vakuum som om personen inte existerade.
Huvud

Hur man motverkar att ord gör ont

Det finns de som helt enkelt inte vet hur man kommunicerar. De saknar tillräckliga instrument för att vara nära en annan person emotionellt, och erkänna denna person och visa respekt. Dessa personer talar utan att tänka på att detta kan skada (iallafall i de flesta fall).

Det viktigaste i all form av kommunikation och användning av ord är själva respekten.

Detta är något som vi har sett i en stor del av våra liv. Att höra ord som sårar är svårt om det kommer från en person som står oss nära.

Du kan dock använda dig av dessa tips:

  • Du måste fundera över hur denna persons personlighet är. Det är möjligt att personen har detta drag: en brist på emotionell och respektfull kommunikation. Om det är på detta vis bör du ständigt vara beredd på detta beteende.
  • Om kommunikationen alltid är aggressiv och inkluderar övertramp på dina rättigheter, bör du inte fortsätta med denna relation. Det är en form av trakasseri och i detta fall bör du upprätta en distans.
  • När det kommer till din partner bör du tänka på att ironi också är en typ av trakasseri som inte bör tillåtas.
  • Det är även viktigt att tänka på att en persons språkbruk säger mycket om personligheten. Om du inte känner dig bekväm med språkbruket bör du inte närma dig denna person.

Vi har alla någon gång känt oss sårade av ord. Med dessa tekniker ovan kan du försöka hantera dina situationer bättre.

Ett av de främsta problemen med kommunikation är att vi inte lyssnar för att förstå, utan vi lyssnar för att svara, och det är här som skadliga ord uppstår.

Hjärta

Bilder av “Art in the Dark” och Beth Joole.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.