5 tips för att hjälpa dig hitta ditt sanna yrkesmässiga kall

Möjligheten att utveckla ditt yrkesmässiga kall är en av de faktorer som har störst inverkan på din livskvalitet.
5 tips för att hjälpa dig hitta ditt sanna yrkesmässiga kall
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 18 september, 2020

Frågan hur man finner sitt yrkesmässiga kall är något som ständigt tycks uppta människors tankar. Redan i mycket tidig ålder börjar barn fundera över vad de vill bli “när de blir stora”. När de är färdiga med skolan är det dags för dem att fatta sina beslut och vanligtvis vet de inte vad de ska göra.

Förutom svårigheterna med att klart identifiera sitt sanna yrkesmässiga kall känner man även trycket från arbetsmarknaden. Här finns en press på att man måste överväga sina preferenser och intressen, liksom alla aspekter av de olika jobb som finns.

Och som om inte detta vore nog så kan en person dessutom ha flera olika yrkesintressen och inte veta vilket han eller hon bör fokusera på.

Därför är det inte alltid så lätt att veta vilket av alla dessa intressen man ska prioritera. Nedan ger vi dig fem verktyg eller strategier för att hjälpa dig upptäcka, eller återupptäcka, ditt sanna yrkesmässiga kall.

“Ett kall är livets ryggrad.”

-Friedrich Nietzsche-

Det är viktigt att hitta sitt yrkesmässiga kall för att man ska bli lycklig

5 sätt att finna ditt yrkesmässiga kall

1. Identifiering

En av de faktorer som kan hjälpa dig upptäcka ditt sanna yrkesmässiga kall är identifiering. Detta hänför sig till likheterna mellan de uppgifter du utför i ett visst jobb och de aktiviteter du har tendens att spontant ägna dig åt.

Låt oss ta som exempel någon som är intresserad av pengar eller som alltid söker finna de bästa metoderna för att tjäna mer, i investeringar och liknande. Vad denne sysslar med är administrering. Alltså skulle administrering, eller även bankverksamhet, vara ett bra val för en sådan person. Och någon som är särskilt lyhörd för människor som lider och vill lindra deras smärta? En sådan person kommer förmodligen känna sig hemma i vårdyrken.

För att kunna identifiera ditt sanna yrkesmässiga kall måste du givetvis först analysera vad du tycker om att göra. Du måste lära känna dig själv bättre. Det kan vara din utgångspunkt. Försök att analysera vilka spontana tendenser och vilka beteendemönster som är mest påtagliga i ditt liv.

2. Större koncentration

Ett uppenbart tecken på att du hyser ett speciellt intresse eller kall för något är hur mycket du koncentrerar dig när du håller på med det. Med andra ord, när du är så uppslukad av något att omvärlden inte tycks existera, så har du antagligen funnit ditt kall.

Men det kan också vara raka motsatsen. Till exempel när du blir distraherad och angelägen om att bli färdig med en uppgift så snart du påbörjar den. Det betyder att detta inte är ett kall för dig. Dock kan trötthet ofta vara en faktor i detta. Och alla har vi dagar då även sådant vi tycker om att göra inte känns speciellt intressant.

3. Särskild intuition, en ledtråd till ditt sanna yrkesmässiga kall

Lätthet kan också avslöja ditt sanna yrkeskall.  En del människor verkar ha en särskild intuition om vissa områden eller ämnen. När de utför uppgifter relaterade till dessa känner de som att allting flyter naturligt.

Det handlar ofta om mer än att bara göra ett bra arbete. Egentligen är det fråga om att fånga själva kärnan i en aktivitet och att göra den med en viss lätthet och utan större problem. Detta tyder på att det finns en koppling mellan personens sätt att tänka och de uppgifter som behöver fullgöras.

4. Självständigt arbete

Ett annat omisskännligt tecken på ett yrkesmässigt kall är när en person spontant känner behovet av att lära sig mer om ett visst område. Utan att ha blivit ombedd att göra så och utan att det finns ett strikt behov för det, så försöker personen ta reda på mer. Och när personen får svar på sina frågor fortsätter han eller hon att skaffa sig mer information.

Denna nyfikenhet visar att man har ett verkligt intresse för ett specifikt område. Därför är det viktigt att vara medveten om ämnen eller områden som man har en naturlig önskan att utforska, läsa om och lära sig mer om. Detta eftersom att man sannolikt kommer att finna sitt yrkesmässiga kall inom detta område.

5. En känsla av trötthet

Denna aspekt hör nära samman med koncentration. Som vi sa så har du antagligen känslan av att tiden flyger iväg när du sysslar med vissa saker. Och när du ägnar dig åt andra verkar tiden gå mycket långsamt.

Likaså finns det aktiviteter som kan få en person att känna sig utmattad mycket fortare. En upplevelse av extrem trötthet eller utmattning kan vara följden av en aktivitet som man helt enkelt inte är lämpad för. Om man däremot utan problem kan tillbringa timmar med något kan det innebära att man hittat sitt livskall.

Vikten av att du finner ditt sanna kall förklaras av den frid och lycka detta skänker dig. Ditt sanna livskall kommer att leda till ditt självförverkligande. Därigenom har du större möjligheter att lyckas med det du gör.

De flesta människor arbetar många timmar om dagen. Det är därför det är så viktigt att du hittar ditt yrkesmässiga kall!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sánchez, J. E. G. (2011). El cine y la vocación profesional. Cuadernos de Bioética, 22(3), 543-556.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.