5 effektiva sätt att utveckla din intuition

5 effektiva sätt att utveckla din intuition
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Du kanske tror att det är väldigt svårt att utveckla din intuition. Men sanningen är att du kan fostra och fullända den precis som andra förmågor. Många personer har en kraftfull och till synes medfödd instinkt. Men denna instinkt har mer att göra med att följa med i flödet än att ha “rätt” intuition.

Att utveckla din intuition har vissa fördelar. Denna förmågan hjälper dig att ta bra beslut, lösa problem, vara mer framgångsrik och snabbt uppfatta fara. För att hjälpa dig att utveckla denna färdighet kommer här en lista över fem sätt att förbättra din intuitiva kapacitet.

Vad väntar du på?

“Intuition är klarheten som hjärtat vet och sinnet förbiser.”

-Anonym-

1. Lita på magkänslan

Att lita på magkänslan kan hjälpa dig ut ur jobbiga situationer. Det kan även hjälpa dig att ta viktiga beslut. Hur många gånger har du varit med någon som du konstant grälade med? Har du någonsin haft ett jobb du inte gillade och din instinkt sade åt dig att sluta?

Magkänslor är hjälpsamma av en väldigt viktig anledning. Till skillnad från rationell och medveten beslutstagning hänger de inte upp sig på överflöd av information. Detta leder till något av en paradox.

Eftersom magkänslor inte verkar på det medvetna planet så tar de hänsyn till mycket mer information. Så om du måste ta ett snabbt beslut, lita på din magkänsla snarare än slumpen.

Intuition är balans

2. Låt inte fördomar grumla din intuition

Ibland kommer det inte vara lätt att utveckla din intuition. Du kanske tror att du använder den, men får inte resultaten du väntat dig. Detta kanske sker på grund av att du blandar ihop fördomar med din intuition.

Fördomar är förutfattade meningar som är djupt ingjutna i dig. De går så djupt att du inte kan skilja mellan dina egna och inlärda idéer. Hur kan vi skingra dimman som orsakar denna förvirring?

“Två förbundna ögon ser tydligare än ett grumligt sinne.”

-Anonym-

Låt oss säga att du ställs inför ett beslut och din magkänsla säger “den här personen är inte bra för dig.” I det ögonblicket måste du stanna upp, analysera och reflektera över hur dina fördomar kan influera dina känslor. Lägg märke till om tidigare erfarenheter påverkar din uppfattning av personen.

3. Mindfulness kan vara en viktig vapendragare

Chansen är hög att du redan hört talas om mindfulness, eller medveten närvaro, och meditation. Båda dessa utövanden hjälper dig att fokusera på nuet. De hjälper dig även att frigöra sinnet från ohälsosamma tankar.

Om du utövar mindfulness och meditation kommer du kunna vara uppmärksam på detaljer i din omgivning som du tidigare misstag.

Mindfulness och meditation hjälper dig att sammankoppla med dig själv. De gör dig medveten om dina fördomar, vilket vi diskuterade ovan. Dessa är idéer som kommer från samhället och kulturen vi växt upp i, men som inte är en del av dig.

Med tålamod och minst fem minuter av daglig övning kan du frigöra dig från ångest och stress. Du kommer sammankoppla med det som är här och nu, och observera dina tankar utan att döma. Detta utövande kommer hjälpa dig att höra din inre röst och intuition.

Blad på sten

4. Lär dig att vara mer empatisk

Empati är ytterligare en färdighet man kan utveckla. Tack vare empati kan människor sätta sig i andra personers skor. Vi kan förstå hur de känner i den specifika situationen. Det är ett fantastiskt verktyg för samarbete och att stärka band.

För att utveckla din intuition måste du öva på att var mer empatisk. Hur kan man göra det? Nästa gång du är med någon ska du försöka känna vad denne tänker och känner. I början är det bättre att göra det med personer du känner väldigt väl. På så sätt kan du bekvämt fråga dem om du hade rätt.

Att analysera icke-verbal kommunikation är extremt hjälpsamt när man gör detta. Framförallt måste du skjuta logiskt tänkande åt sidan och lyssna på ditt “sjätte sinne”. Det kommer låta dina antaganden kommer närmre vad den andra personen verkligen känner och tänker.

Detta är ett utmärkt sätt att utveckla din intuition.

5. Utveckla din intuition – lek med visualiseringar

Om du vill prova något roligare ska du ge dig i kast med visualisering. Det kanske inte verkar så, men visualiseringar hjälper dig faktiskt att utveckla din intuition. Gör detta när du är ensam på en tyst plats där du kan förbereda dig på övningen.

Kvinna vid vatten

Börja med att sluta ögonen och föreställ dig på en vacker plats du väljer själv. Det kan vara ett hus eller ett landskap. Syftet är att se platsen, fokusera på den och känna allt du föreställer dig. Du kan känna en bris, värme, solen, en kram, något som fångar din uppmärksamhet eller en färg.

Avvara några minuter åt att visualisera och öppna sedan ögonen. Du kommer må fantastiskt och ha förbättrat din intuition.

“Logik har nästan alltid rätt, men intuition har aldrig fel.”

-Anonym-

När vi var små tenderar vi att följa intuition mer än logiskt tänkande. När vi växte upp började vi lägga högre och högre vikt vid logiskt tänkande. Men att närma sig allt med logiskt tänkande kan faktiskt överväldiga vår kognitiva kapacitet. Det ökar stress och leder till misstag.

Alla har vi detta sjätte sinne, men många ger det inte tillräckligt med uppmärksamhet. Om du lyssnar på det kommer du må bättre och ge livet mer mening.

Detta kanske intresserar dig
Tre instinkter som sällan misslyckas
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Tre instinkter som sällan misslyckas

Instinkter må vara påstått oförklarliga krafter som tillhör djurriket, men människor har dem också. Här är tre specifika instinkter du inte bör ign...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.