5 typer av ledare

5 typer av ledare

Senaste uppdateringen: 17 mars, 2024

Vi känner alla till personer som verkar vara födda med en speciell förmåga att kunna leda, organisera, ge order, vara innovativa, motivera eller guida andra. Här ska vi kika närmare på fem olika typer av ledare och deras specifika egenskaper.

Dessa ledartypers attityder är alla baserade på olika grundstenar som vi enkelt kan identifiera. Exempelvis att ha stora sociala förmågor, god empati samt en bra intuition när det kommer till beslutsfattande.

Vi har säkerligen alla stött på olika ledare i livet, och vissa av oss är det själva. Men det är viktigt att tänka på två grundläggande aspekter då vi pratar om ledarskap.

Origami

Aspekter som alla typer av ledarskap delar

Det finns två saker man bör tänka på innan man kan hävda att någon har ledaregenskaper:

  • Först och främst är det inte varje person som försöker bli en ledare som passar för det.
  • För det andra finns det fler personer som känner att de har ledaregenskaper än de som verkligen har det.

Faktum är att en person som är en bra ledare för en grupp kanske inte är det för en annan. Detta märks tydligt i idrottsvärlden.

Man

När det kommer till tränare blir de avskedade rätt ofta eftersom de inte ledde laget på rätt väg, inte för att det fanns någon teknisk felaktighet inom sporten.

Problemet är att samma recept inte fungerar i alla sammanhang. Det sätt som ett jobb måste utföras på inom en grupp med en liten budget kan vara annorlunda om man jämför med grupper där det finns en stor budget.

5 typer av ledarskap

Ordet “ledarskap” inom psykologin är länkat till ett namn och ett experiment: det som utfördes av Kurt Lewin med det andra världskriget som bakgrund. I detta historiska sammanhang får vi se hur olika diktatorer uppstår och hur de kan få många personer att tro på deras projekt, oavsett om de har rätt eller fel.

För att en ny ledare ska kunna uppstå måste det alltid finnas ett vakuum där det redan fattas en stark sådan och en etablerad makt.

Flicka med varg

Vi kan förstå varför intresset för ledarskap som uppstod inom den militära och politiska hierarkin nu har expanderat till andra områden som utbildning, sport och företagsverksamhet. Detta har blivit till ett relevant ämne.

Nuförtiden har vi tyvärr inte en gemensam klassificering för de olika typerna av ledarskap. Vi kommer därför att beskriva de klassificeringar som används mest inom gruppsykologin. Klassificeringarna skiljer mellan fem typer av ledare, två mer än de som etablerats av Kurt Lewin.

Delegerande ledare (laissez-faire)

Här refererar vi till den osynlige ledaren, som låter andra göra mer. Det är en typ av manager vars jobb är att distribuera uppgifterna. Detta är speciellt effektivt för grupper med tränade och motiverade personer som bara väntar på någon som ska knuffa dem åt rätt håll.

Detta är en typ av ledare som ger riktlinjer och säkerställer kommunikation mellan gruppens medlemmar. Faran med att ha en sådan ledare kan uppstå om det finns situationer som kräver att man ingriper. Ett exempel på en sådan ledare är Gandalf.

Frodo

Autokratiska ledare

Till skillnad från de föregående tycker de autokratiska ledarna om att ingripa. De talar till gruppen som de arbetar med men de lyssnar inte. Samtidigt kan de vara väldigt kontrollerande, vilket fungerar bra i grupper som är motiverade men som har tvivel när det kommer till hur de ska utveckla det som de har att göra.

Faran är att denna typ av ledare kan vara dålig för grupper som är väl förberedda, vilket gör att alla faller av klippan då ledaren väljer att gå mot den.

Autokratiska ledare har en tendens att visa sig överlägsna de personer som de leder, något som kan ge vissa varningssignaler. Ett exempel på en autokratisk ledare är Margaret Thatcher.

Margaret Thatcher var en omtalad ledare

Demokratiska ledare

Som du antagligen kan gissa är detta idealet inom många västerländska politiska system. En demokratisk ledare försöker att maximera kommunikation åt båda hållen. De leder, men utan att glömma bort vikten av att ta till sig den feedback som gruppen ger angående deras beslut.

Demokratiska ledare är bra för grupper som är förberedda, men som inte har mycket motivation. Känslan av att någon lyssnar kan vara den bästa kuren för denna brist, och därför öka deras intresse för målet. Ett exempel på en demokratisk ledare är Nelson Mandela.

Nelson Mandela var en omtyckt ledare

Transaktionella ledare

Transaktionellt ledarskap fokuserar på mål. Denna typ av ledare kräver en väktare som bidrar till gruppens motivation. De ger belöningar och straff beroende på gruppens intresse och prestation.

Denna typ av ledare är bra för långa och utdragna processer där gruppen har svårt för att bli motiverad, så motivation blir en viktig del av deras uppgift.

Eftersom endast externa belöningar kan ges kommer en bra ledare att fokusera på att distribuera dessa så bra som möjligt.

Faran med denna typ av ledare är att gruppen själv många gånger kan skadas genom den tävlingsinriktning som ledaren har. Ett exempel på detta kan vara fotbollstränare.

Ledare

Transformativa ledare

Transformativt ledarskap fokuserar på gruppens motivation, men sett från själva uppgiften. Intentionen är att gruppen ska uppnå sina mål men utan att glömma bort andra mål. Dessa mål kan vara olika och varierande: att förbättra färdigheter, öka dynamiken inom gruppen, ta större miljöhänsyn etc.

Denna typ av ledare är speciellt bra då de måste leda en grupp som inte har mycket kunskap eller motivation, och en som inte känner sig pressad att uppnå huvudmålet. Ett exempel på en sådan ledare är John F. Kennedy.

Kennedy

Som vi nu kan se så har dessa typer av ledare olika profiler. Men när det kommer till att hantera och leda en grupp måste inte ledaren alltid bete sig unikt. Mångfald är ofta normen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.