5 vetenskapliga experiment som manipulerar sinnet

5 vetenskapliga experiment som manipulerar sinnet
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Det mänskliga sinnet upphör aldrig att förvåna. Forskare har spenderat åratal med att studera det, men vi är fortfarande långt från att känna till dess djupaste hemligheter. Ju djupare man går, desto fler pussel dyker upp. Det finns dock vissa saker som manipulerar sinnet genom att utnyttja dess svagheter.

Låt oss börja med idén att sinnet underrättar dig om vad som är verkligt. Eller illusionen att ju mer rationell du är, desto närmre sanningen är du. Diverse experiment har visat att dessa antaganden inte alltid är så sanna.

“Sinnena är vår bro mellan det oförståeliga och det förståeliga.”

August Macke

Det finns massvis av metoder som lurar och manipulerar sinnet. Diverse studier har visat att det är möjligt att få folk att tro på saker som inte är verkliga och förvränga deras uppfattning av vad saker är.

Sinnet är alltså inte bara orienterat mot organisering och logiskt tänkande, utan även mot att fylla ut vår värld med fantasier. Nedan ska vi förklara fem experiment som manipulerar sinnet.

Experiment som manipulerar sinnet

1. Marmor/hand-illusionen

Under 2014 utförde en grupp neuroforskare från Bielefeld University i Tyskland ett intressant experiment om uppfattning. Forskarna samlade en grupp volontärer och bad dem att sätta sig ned och vila händerna på ett bord.

Sedan slog de lätt till deltagarnas högerhänder med en liten hammare, samtidigt som de spelade upp ljudet av en enorm hammare som slog mot en marmorskiva.

Blandade sinnesförnimmelser

Några minuter senare sade deltagarna att deras händer kändes stelare, tunga och hårda, som om de var gjorda av marmor. Deras hjärnor kombinerade de taktila och ljudmässiga uppfattningarna, och eftersom de ljudmässiga var starkare så vann de över de taktila, och skapade illusionen av en marmorhand.

2. Fångens dilemma och hur det manipulerar sinnet

Fångens dilemma är en hypotetisk situation som lades fram i spelteori som säger att för att uppnå den bästa lösningen för alla involverade i ett tävlingsmässigt problem, måste alla samarbeta på ett organiserat sätt.

Tänk dig att det finns två fångar som är medbrottslingar i ett brott. De två separeras och ombeds sätta dit varandra. De erbjudes olika alternativ, inklusive att helt släppas fria om de tjallar på den andra. Men ingen sätter dit sin vän och både får bara ett års fängelse som straff.

Detta reproducerades som ett verkligt experiment där man satte ett varmt föremål i den ena fångens hand och is i den andras. Samma sak upprepades med olika par av fångar, och resultatet var alltid detsamma: personen som höll i det varma föremålet var mindre självisk.

Det verkar som om temperaturen påverkar sättet sinnet bearbetar information.

3. Effekterna av utdragen isolering på sinnet

Det har bevisats att utdragen isolering har avsevärda effekter på sinnet. Ett kraftfullt fall är det med Sarah Shourd, som fängslades och isolerades av iranier i 10 000 timmar. Hon började hallucinera hela tiden och det gick så långt att hon inte visste om det var hon själv eller någon annan som skrek.

Sarah Shourd

Det har även bevisats att utdragen isolering tillsammans med mörker producerar allvarliga förändringar i uppfattningsförmågan. Det mest påtagliga exemplet är när man förlorar ens sinne för tid, varpå dygnsrytmen kan sträcka sig upp till 48 timmar istället för 24 (36 timmars aktivitet och 12 timmars sömn).

4. McGurk-effekten

Vetenskapen berättar för oss att sinnena utför en kombinerad funktion. Hörsel är inte helt bortkopplat från syn, känsel och doft. Hjärnan kombinerar dessa uppfattningar och konstruerar en global mening av dem.

Studier visar till exempel att folk uppvisar mer smärta när de tittar på nålen vid en injektion de inte vill ha. Alltså är det inte alls tramsigt att titta bort när du ska bli stucken med en nål.

Det har utförts många experiment i ämnet med hjälp av olika sinnen. En studie i England serverade stek till folk i mörkret, och alla ansåg att den var utsökt. När ljuset tändes och de såg att steken var blå ville dock de flesta kräkas.

5. Illusionen om den osynliga kroppen

Den mänskliga hjärnan blandar förvånansvärt enkelt ihop verkligheten med fantasi. Karolinska Institutet testade denna idé för några år sedan genom att ge en grupp på 125 volontärer headsets för virtuell verklighet.

När de satte på sig dessa headsets så såg de sig själva sittandes bredvid en person som förde en borste över dem, och med varje drag började de försvinna.

Virtuell verklighet manipulerar sinnet

Samtidigt förde en verklig person en borste över deras verkliga kroppar. Som ett resultat kände varje deltagare att de höll på att bli osynliga. Senare placerades de framför en publik, varpå deras reaktioner bevakades. Alla visade låga nivåer av stress framför publiken när de kände sig osynliga.

Som du kan se finns det gott om metoder som utan större problem lurar och manipulerar sinnet. Alla dessa experiment visar att ens uppfattning ibland ligger långt från verkligheten.

Dessa specifika experiment utredde fysiska upplevelser, men detta fenomen gäller även abstrakta upplevelser. Tro det eller ej, men du är förmodligen inte lika nära verkligheten som du tror du är.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.