6 enkla meditationsövningar du bör prova

6 enkla meditationsövningar du bör prova

Senaste uppdateringen: 05 januari, 2019

Stress och energi har en sak gemensamt. Både stressnivåer och energinivåer kan både öka eller sjunka. Det som kanske inte alla känner till är att genom att öka nivåerna av stress, sänker du nivåerna av energi. Dessutom kan både stress och energi få sin föda från olika källor. Stress kan till exempel byggas upp av många olika problem. Av denna anledning bestämde vi oss för att visa dig några enkla meditationsövningar som kan hjälpa dig att släppa på lite spänning.

På samma gång hjälper meditation också till med självmedvetenhet. Det är en teknik som är tusentals år gammal och en mycket vanlig förekommande övning inom buddhism och hinduism. Under senare år har meditation även blivit väldigt populärt i väst.

Bland de många fördelarna med meditation kan vi hitta en avsevärt förbättrad koncentrationsförmåga. Detta kan leda till andra fördelar, som förbättrat minne. Det bereder också väg för fysisk och mental avkoppling. Meditation kan även stärka vårt immunförsvar.

6 enkla meditationsövningar

Utan att ägna denna artikel åt att berätta om alla de otaliga vetenskapligt bevisade effekterna av meditation, låt oss nu istället hoppa direkt till att ge dig sex olika enkla meditationsövningar som du kan öva för att börja åtnjuta alla fördelar med meditation.

1. Fokusera på din andning

Den första av dessa enkla meditationsövningar är också en av de enklaste att införliva i din rutin. Den blir lättare att utföra om vi sitter i en avslappnad position med våra ögon halvöppna.

Samtidigt bör vi fokusera all vår uppmärksamhet på vår andning, utan att försöka förändra någonting. Vi bör bara försöka känna den luft som vi andas. När vi gör det kan olika distraherande tankar dyka upp i vårt huvud. Vår utmaning är att ignorera dem tills de förlorar sin makt.

Kvinna mediterar innomhus vid skrivbord

2. Nedräkning

Denna teknik är enkel och mycket användbar för meditation. Med våra ögon stängda, börja att räkna ner från stora tal som 50 eller 100 tills du kommer till 0. Målet med denna övning är att fokusera vår uppmärksamhet på en enda aktivitet så att vi inte kommer att distraheras av någon annan känsla eller stimulans.

3. Undersök din egen kropp

Detta är en av de mest intressanta enkla meditationsövningar. Den består av att fokusera på de olika delarna av vår kropp. För att göra det är det lämpligt att sätta oss på ett lugnt ställe. Därefter börjar vi att fokusera vår uppmärksamhet på varje del av kroppen från topp till tå.

Vi kan spänna och slappna av de olika muskelgrupperna bara för att vara medveten om deras närvaro och deras rörelser. Detta är ett bra sätt att bli medveten om alla kroppens förnimmelser i detalj.

4. Aktiv observation

Denna övning bygger på att vi observerar vår omgivning. Till att börja med bör vi sitta ner med våra ögon slutna. Därefter ska vi öppna ögonen en stund och stänga dem igen. När vi har gjort det ska vi reflektera över vad vi just har sett.

Genom detta kan vi tänka på de olika känslorna och de stimuli som nådde fram till oss. Vi kan lista dem och tänka på former, färger och namn på varje objekt. Dessutom kan det, om vi gör den här övningen hemma, vara ett bra sätt att se vårt hem med mer medvetenhet.

Man mediterar på ett berg

5. Rörelsemeditation

Rörelsemeditation är en annan av dessa enkla meditationsövningar. Den bygger på att njuta av de behagliga känslor som vår kropp producerar när den rör sig. Vi rekommenderar att du gör den medan du är i kontakt med naturen.

För att göra denna meditation kan vi ta långa promenader på stranden eller i en skog. Njut av solen på ditt ansikte, vinden, växterna eller vattnet. Denna övning kan vara en annan form av självobservation eftersom vi kan bli medvetna om kroppens rörelser medan vi går.

6. Eldmeditation

Slutligen kan vi använda eld som objekt att fokusera vår meditation på, som ett symboliskt element för rening. För att göra det kan vi fokusera på en brasa eller något enklare, som en ljusflamma från ett levande ljus. Detta låter oss uppleva förnimmelserna av eldens värme och de skuggor den kastar.

Vi kan i samband med detta också göra en lista över alla negativa saker i vårt liv och slänga den i elden. Vi kan antingen göra det på ett symboliskt eller bokstavligt sätt. Hur som helst, hjälper det oss att befria oss från de rädslor som blockerar oss.

Detta kanske intresserar dig
Effekterna av meditation: vad säger vetenskapen?
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Effekterna av meditation: vad säger vetenskapen?

Vilka är de vetenskapligt bevisade effekterna av meditation? I denna artikel tittar vi på en del av den forskning om effekterna av meditation som g...



  • Campagne, D. M. (2004). Teoría y fisiología de la meditación. CUADERNOS DE MEDICINA PSICOSOMATICA Y PSIQUIATRIA DE ENLACE.
  • Capdet, P. P. A. (1998). La utilidad de la meditación como modalidad terapéutica. Parte II. Revista Cubana de Medicina General Integral.
  • Gálvez Galve, J. J. (2014). Meditación y emociones. Medicina Naturista.