7 anledningar till att olyckliga par håller ihop

7 anledningar till att olyckliga par håller ihop

Senaste uppdateringen: 25 april, 2024

Du har säkerligen någon gång sett ett par gräla konstant. Där parterna till och med uppvisar total avsaknad av respekt för varandra. Du lär hålla med mig när jag säger att det första vi undrar i en sådan situation är: varför håller olyckliga par ihop?

Saker är inte alltid som de verkar i förhållanden. Bortsett från när de är med vänner och familj tenderar folk att bära masker i olika utsträckningar. I ett förhållande kan till exempel personen som verkar mest beroende i själva verket vara den dominanta och uppfylla motsatt roll än vad vi som åskådare förväntar oss.

Det är sant att vår rationella sida reagerar på problem eller negativa situationer genom att undvika dem, för att överleva. Men det finns många studier som visar att ilska eller rädsla är en typ av band.

Med dessa studiers resultat i åtanke kan vi även hävda att ilska kan vara mer betydelsefullt än förälskelse för att hålla ihop ett par.

När vi befinner oss i ett förhållande söker vi karaktärsdrag som kvalificerar det som en harmonisk upplevelse. Men detta sentimentala argument har inte alltid en solid grund. Svåra förhållanden byggs och väljs ofta av båda personerna. Här nedan följer sju anledningar som ofta ligger bakom beslutet att hålla ihop.

1. Olyckliga par kan hålla ihop på grund av skuldkänslor

Det finns personer som stannar i ett förhållande för att de har skuldkänslor över att lämna sin partner. Vanligen tycker de synd om den andra personen.

2. Maktspelet hos olyckliga par

När det råder en ojämn fördelning av jobb eller liknande situationer i förhållandet tenderar personen som inte är aktiv att bli beroende av den andra, följa med strömmen och till och med “svepas iväg” känslomässigt. Om denna situation uppstår kommer personen ifråga känna sig vilsen utan den som “har kommandot” i förhållandet.

3. Att var oförmögen att uttrycka sanna tankar och känslor

Trots bilden vi kan ha av personer är inte allt vi ser “som det verkar”. Det finns förmodligen oräkneliga stunder när du känt dig störd. Men du har behållit lugnet för att undvika att förlora ditt jobb, avsluta förhållandet eller såra personen vid din sida eller dig själv!

Om vi inte är lojala mot våra värderingar eller om vår partner inte handlar på ett positivt sätt kan vi känna oss frustrerade och arga på oss själva för att vi bara finner oss i situationen. När vi projicerar denna ilska mot vår partner kan vi ge oss själva temporär lindring. Men efteråt kommer denna irritation eller vrede komma tillbaka och skapa en ond/vanebildande cirkel.

att gömma, sudda ut eller inte säga vad vi tänker och känner kommer ibland få oss att upprätthålla “overkliga” förhållanden.

4. Antagna “överenskommelser” som inte uttrycks formellt

Att träffa överenskommelser som antyds men aldrig formellt klubbas kan göra förhållandet farligt när syftet med dessa tysta överenskommelser är att tillåta och/eller undvika vanor som otrohet, frikostigt spenderande eller dåligt uppförande. Bra verbal och icke-verbal kommunikation är vitalt för ett sunt förhållande, och så även att vara transparent och sanningsenlig hela tiden.

5. Den ena eller båda tror att de förtjänar dålig behandling

I de flesta fall är vuxna frivilliga deltagare i förhållanden, oavsett hur ohälsosamma de kan verka. Detta eftersom det kan finnas hemliga belöningar för båda personerna. De vanligaste anledningarna som används för att rättfärdiga att fortsätta hålla ihop är barn, ekonomi, investerad tid, skam över separation eller personernas religion.

I förhållanden med dålig känslomässig behandling är det möjligt att den ena personen tror att han eller hon förtjänar att bli illa behandlad. Denna situation kan förändras om den drabbade internaliserar budskapet att man inte förtjänar att drabbas av känslomässig misshandel från sin partner.

Med detta nya sätt att känna och tänka kommer du lära dig att säga nej och utveckla ett sunt jag. Detta är nödvändigt för att övervinna situationen. I slutänden kommer du vara medveten om det faktum att ingen negativ situation eller skada som åsamkas dig rättfärdigar din håglöshet.

6. Hopp om att det kommer ske en förbättring

Saker kan förändras, det är sant, men det är inte vanligt när det kommer till vanor, och detta blir ännu sannare när man drar ut på den obekväma situationen. Det finns många personer som föredrar att försvara sig själva med hopp och tidens gång, som rättfärdiganden av deras förhållanden. Men sanningen är att om de spenderar så mycket tid med att vara olyckliga kommer förändringen bli mer komplicerad om det inte finns några kompromisser eller målmedvetenhet från båda sidor.

7. Rädsla och osäkerhet kring att lämna kan få olyckliga par att hålla ihop

Många gånger beslutar sig människor för att stanna i ett parförhållande trots att de inte är lyckliga. De gör det på grund av rädslan för att ta fel beslut eller osäkerhet över att inte veta hur deras liv kommer se ut utan den andra personen.

Känslomässigt friska personer vet hur de använder sina verktyg på ett positivt sätt.

När du är medveten om alla känslomässiga karaktärsdrag och situationer som kan få oss att svepas med och upprätthålla negativa förhållanden, har du förmågan att göra dig av med rädslan för att vara ensam med dina egna frustrationer och osäkerheter. Du känner dig själv, du är medveten om dina gränser och, bäst av allt, du känner dig fri att älska och bli älskad.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.