7 giftiga beteenden som stöter bort folk

7 giftiga beteenden som stöter bort folk
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av María Hoyos

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Precis som vi kan utveckla beteenden som drar till sig andra så kan vi också utveckla beteenden som stöter bort folk. Dessa giftiga beteenden kan ha en negativ påverkan på våra relationer med familj och vänner. För att kunna ta hand om personerna vi älskar och inte hota vårt stödsystem, bör vi därför identifiera och förändra de giftiga beteenden som stöter bort folk.

Dessa beteenden grundar sig ofta på avundsjuka. Avundsjuka är en negativ känsla som kan skada våra relationer och påverka kommunikationen.

Att vara avundsjuk på andra personers framgångar

Det första giftiga beteendet som stöter bort folk är den där känslan som vi nämnde tidigare kombinerat med känslan att du inte har lyckats med något. Om du upptäcker detta beteende så är det bäst att försöka sluta jämföra dig själv med andra.

Det stämmer att jämförelser ger oss värdefull social information. Genom att jämföra oss själva med andra kan vi exempelvis få reda på om vi är bäst eller sämst inom en viss kategori. Vi kan därmed använda jämförelser till vår fördel. Men när vi har en tendens att bli avundsjuka kommer det inte hjälpa alls att vi jämför oss med andra.

Kvinna som är avundsjuk.

Att ta kritik personligt stöter bort folk

Det är inte en bra idé att ha en defensiv attityd och attackera andra för att försvara oss själva från kritik. Om du har en tendens att göra detta bör du lugna ner dig och försöka undvika att låta ditt ego bli påverkat. Egot är ofta det som får oss att ta kritiken som personliga attacker.

Detta betyder förstås inte att vi bör ha en passiv attityd, där vi inte bryr oss om vad andra tänker om oss. Vi bör istället justera våra attityder för att på ett intelligent sätt kunna dra nytta av andras uppfattningar.

Att se sig själv som ett offer

Att se sig själv som ett offer är också ett giftigt beteende som stöter bort folk. Detta kan vara fallet när man känner att alla problem är riktade mot en själv. Det kommer bara hindra vår personliga utveckling.

Att vara besatt över att man mår dåligt är ett beteende som stöter bort folk

När man mår dåligt eller lider av något, är det normalt att dessa negativa känslor försvinner till slut. Men om smärtan ackumuleras varje gång man går igenom en svår situation så kommer det sluta med att man blir bitter.

Att inte kontrollera sina känslor

Man bör alltid arbeta med att kontrollera sina känslor. Episoder av ilska och gråt kommer stöta bort andra i ens omgivning.

Detta visar bara för andra att man är omogen och att man inte kan kontrollera sig. Vi föreslår därför att du tillämpar emotionell intelligens. Lyssna på vad andra har att säga om dig och hantera dina känslor till din fördel.

Man som skriker.

Att sakna empati stöter bort folk

Empati är en väldigt positiv egenskap. Att veta hur man sätter sig i andras situation kommer hjälpa dig att förstå deras problem. Detta kommer också förbättra din emotionella intelligens. Att vara empatisk mot andra kommer därför stärka dina band med dem.

Att inte respektera gränser

Vi måste respektera andras gränser om vi vill att andra ska respektera våra. När det kommer till att utröna vilka en annan persons gränser är, måste man tänka på vem man interagerar med. Personens sociala miljö kan ge oss en inblick i vad han eller hon tycker om och inte tycker om.

Japaner och kineser tenderar exempelvis att hålla ett större avstånd från andra. Folk från Medelhavet tenderar dock att ha det lättare med fysisk kontakt eller att gå fram till andra för att prata.

Vi bör undvika giftiga beteenden som stöter bort folk för att kunna leva ett hälsosammare samt lyckligare liv, och etablera bra relationer med andra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.