7 sätt att förbättra din argumentationsförmåga

7 sätt att förbättra din argumentationsförmåga

Senaste uppdateringen: 15 mars, 2024

Tror du att argumentationsförmåga kan vara en konstform? Kanske inte, men en argumentation måste inte bli till en obekväm situation. Du måste inte försöka undvika och hålla dig undan det. Det är viktigt att vara lugn och ha ett sunt förnuft. Som Noel Claraso sade: “Många skriker och grälar tills den andra personen blir tyst. De tror att de har övertygat den andra personen. Och de har alltid fel.” Detta är en felaktig men vanlig slutsats.

Kom ihåg att oavsett hur illa du tycker om att argumentera så är det ibland något som man inte kan undvika. Oavsett om det handlar om en familjemedlem, en partner, en vän eller en chef. Det viktiga är att se till att det inte blir till något obehagligt. Det bör istället vara ett artigt utbyte av olika synsätt.

Nycklarna till att förbättra din argumentationsförmåga

Som människor kommer vi ibland behöva argumentera. Detta är oundvikligt i många situationer. I dessa fall kan det vara en livlina att ha klara punkter. Dessa kommer att hjälpa dig att inte hänga upp dig på saker som egentligen inte är så viktiga.

  • Glöm inte bort att alltid vara lugn. Få människor tycker om att man skriker på dem. Du kan vara ganska så säker på detta. Så varför gör du det? Det är viktigt att inte bli upprörd och att alltid bibehålla en avslappnad attityd i en miljö som ger stöd. Du måste komma ihåg att det alltid handlar om en kontrast mellan två olika synsätt.
Förbättra din argumentationsförmåga
  • Att ha god argumentationsförmåga är samma sak som att bygga eller skapa. Faktum är att du kan lära dig mycket från en bra konversation, även om du inte håller med om synpunkterna från den andra personen. Varför inte försöka bygga broar av förståelse? Varför inte fokusera på de saker som ni har gemensamt istället för att ha argument som separerar er?

“Det är bättre att debattera något istället för att lösa det än att lösa det istället för att debattera det.”

-Joseph Joubert-

Fler nycklar

  • Denna artikel började med ett vist citat av Noel Claraso. Intressant nog är det en klar seger att dra sig ur i tid innan situationen spårar ur. Om ni inte kan komma överens så är det inte heller nödvändigt att låta situationen mynna ut i förolämpningar, skrik etc. Det bästa är att vara tyst och fokusera på något mer produktivt.
  • Situationen bör styras av förståelse och ömsesidiga överenskommelser.
  • Att lyssna aktivt är nödvändigt i alla diskussioner. Monologer, oavsett hur välgrundade de kan vara, måste inte accepteras av lyssnaren. Det är mycket mer produktivt att förstå andra synpunkter och kunna relatera dem till ens egna. På detta sätt kommer ni att hitta en gemensam grund att stå på.
  • Att förlåta och be om förlåtelse är perfekta redskap för att uppnå god argumentationsförmåga. Dessa nycklar är speciellt nödvändiga i konversationer mellan kärlekspartners, vänner och familjemedlemmar. Notera vad varje person har gjort fel och försök att korrigera detta.
Par som kramas
  • Det finns fraser som aldrig bör användas i en diskussion, såsom “jag sa ju det”, “jag visste det”, “du kommer inte att kunna förstå detta” eller “det spelar ingen roll”, “om du hade gjort vad jag sa till dig att göra…”, “du är så dum” etc. Med andra ord ska du undvika att säga något som du vet kommer att såra den andra personen. Detta är ett stort misstag som du bör undvika om du inte vill att situationen ska sluta dåligt.

Att argumentera bra är inte samma sak som att vinna

Med andra ord måste du tänka på att situationen aldrig slutar att vara en konversation. Det är ingen tävling. Låt oss inte glömma bort frasen från den berömde författaren Joseph Joubert: “Målet i varje diskussion bör inte vara att vinna, utan att komma framåt”.

Händer

Deltagarna kan bli ömsesidigt berikade om deras attityder i argumentationen är positiva och konstruktiva. Om detta inte förekommer så kommer det att uppstå ilska och raseri.

“Om du ofta grälar för att visa din visdom så kommer du snart att visa din dumhet.”

-Muslih-Ud-Din Saadi-

Argumentationer behöver inte ha negativa aspekter. Du kan undvika dessa om attityderna som du möter dessa situationer med är lämpliga. Med tålamod, förståelse och en vilja att lära sig från andra kan du berika dina synpunkter och allt blir betydligt enklare.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.