9 vitala pelare i förhållandet

9 vitala pelare i förhållandet

Senaste uppdateringen: 23 april, 2024

Ett kärleksförhållande består av två människor som beslutat att sammanföra sina liv. Det är alltså fundamentalt för paret att bygga en serie stabila och robusta pelare på vilka parterna kan bygga alla sina projekt tillsammans. Grunden för dessa pelare är förhandling och överenskommelse, och byggstenarna är kärlek, respekt och förståelse. Ett kärleksförhållande misslyckas ofta på grund av avsaknad av pelare i förhållandet. Det resulterar i att paret inte har en bas för att fostra stabilitet och säkerhet i.

Därför beror misslyckande i många fall på det faktum att strukturen som ska upprätthålla paret inte existerar.

Det är perfekt att etablera förhållandets pelare vid början av förhållandet, när personerna lär känna varandra. Under den perioden är det viktigt att tala med varandra, lära känna varandra och göra överenskommelser som båda är nöjda med.

Pelare i förhållandet är som hjulen på en bil: om en pelare faller av en eller annan anledning är det nödvändigt att ta en titt på dem alla eftersom paret nu är i riskzonen.

Förhållanden fortsätter ofta under en tid trots att en pelare fattas, och den nedbrytande effekten från detta gör att de till slut fallerar, vilket resulterar i smärtsamma uppbrott.

Vilka är de nio fundamentala pelarna i kärleksförhållanden?

Vi ska huvudsakligen tala om nio primära pelare i förhållandet, men det kan finnas lika många till som vissa par anser vara nödvändiga. Det är dock fundamentalt för parterna att etablera dessa nio som minimum om de vill vara i ett lyckligt och njutbart förhållande.

1. Kärlek

Kärlek är naturligtvis en fundamental pelare i förhållandet. För att etablera denna pelare är det viktigt att personerna har lika starka känslor för varandra.

För att kärleken ska vara en stark och säker pelare måste vi veta att den under de olika stadierna av ett förhållande kommer variera i sättet den visar sig; känslan kommer dock bli starkare med tidens gång om resten av pelarna förblir intakta.

2. Kommunikation

Kommunikation är kanalen genom vilken parterna kommer lösa sina meningsskiljaktigheter, växa samt fatta beslut och överenskommelser som båda är nöjda med.

Paret måste avsätta tid för kommunikation och gemensamt beslutsfattande eftersom denna pelare är vital för att bygga tillit mellan personerna.

3. Respekt är en livsviktig pelare i förhållandet

Respekt mellan personerna är nödvändigt för att kärleksförhållanden ska kunna stå emot tidens tand, och för att de ska kunna växa och frodas lyckligt.

Att respektera varandra är att växa tillsammans, utan begränsningar, utan överdrivna förväntningar på varandra, utan känslomässigt beroende och utan aggression. När det finns respekt kan tillräcklig kärlek och kommunikation också existera.

4. Gemensamma värderingar

Varje person har sin individuella uppsättning värderingar. När vi startar ett nytt kärleksförhållande måste vi bygga en gemensam uppsättning värderingar som kommer vara annorlunda jämfört med de individuella uppsättningarna.

Delade värderingar är de som paret använder för att relatera till relationen och omvärlden, och på vilka parterna kommer bygga gemensamma projekt.

5. Delande

Det kommer en tid när personerna börjar överväga att dela sina liv.

Innan den stunden är kommen är det dock viktigt att man har överenskommelser för denna viktiga pelare, såsom finansiella överenskommelser, hur man ska leva tillsammans, uppdelning av hushållssysslor, hur man ska organisera utrymmen och hemmet etc.

Par

6. Äkthet är också en viktig pelare i förhållandet

Att vara i ett parförhållande ska på intet sätt stoppa dig från att vara dig själv. Därför är en viktig pelare i förhållandet att tydligt uttrycka vem du är, vad du gillar, dina åsikter, ideologier, individuella värderingar, sociala förhållanden etc.

Båda personerna måste känna att de kan vara sig själva. Det är lika viktigt att avsätta tid tillsammans som att ge varandra egentid med hobbys som inte delas av partnern.

7. Frihet

I alla hälsosamma förhållanden fortsätter personlig frihet att existera. Personerna beslutar själva huruvida de vill stanna i förhållandet, precis som de tillsammans beslutar vilka förhållandets pelare ska vara. Man förlorar inte sin frihet – man delar den med sin partner.

8. Delade drömmar och projekt

Paret växer när parterna har delade projekt och drömmar. Ett exempel på detta är beslutet att bilda familj.

När personerna beslutar att dela projekt och kämpa för dem finns en möjlighet att en ännu starkare känsla av enighet infinner sig hos dem i takt med att de upptäcker att deras enighet gör dem starkare och tar dem längre som par än vad de hade gjort individuellt.

Att arbeta mot ett mål kanske inte är enkelt, men det är väldigt tillfredsställande för paret när resten av pelarna är stabila och det tillhandahåller en solid och säker grund för familjen.

Engagemang och ansvar tar inte bort frihet; självvärdet höjs när du kämpar och senare får det du kämpat för; det du vill ha i livet.

9. Trohet är en annan fundamental pelare i förhållandet

Vår sista pelare i förhållandet är trohet, som är en överenskommelse och ett livssätt i kärleksförhållanden. Den är ett vitalt krav för ömsesidig överensstämmelse, och avgörande för att båda personerna ska kunna känna sig trygga och ha full tillit till varandra.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.