6 anledningar till att förhållanden tar slut

6 anledningar till att förhållanden tar slut

Senaste uppdateringen: 25 april, 2023

Vad får förhållanden att ta slut? Majoriteten av dem tar slut av samma anledningar. Att känna till dessa orsaker kan hjälpa dig göra ditt förhållande mer framgångsrikt och hållbart.

“Majoriteten av problemen i mänskliga förhållanden orsakas av brist på ömsesidigt erkännande.”

Cieri Estrada Doménico

Så vad är de vanligaste anledningarna till att förhållanden tar slut?

1. Svartsjuka

Svartsjuka är ofta en anledning till att förhållanden tar slut. Detta inträffar ofta när det finns känslor av separation eller att man måste tävla med något i förhållandet. Avundsjuka på grund av osäkerhet och rädsla för att förlora personen du älskar såväl som avundsjuka på din partners framgångar kan orsaka problem. Därför är det nödvändigt att lära sig acceptera din käras framgångar och leva med dem, så att du kan utveckla ditt förhållande med säkerhet och tillit.

Svartsjuka

2. Överdriven klängighet

Kärlek är en sak; klängighet är något helt annat. Överdrivet känslomässigt engagemang är väldigt skadligt i ett förhållande. När vi blir för känslomässigt engagerade i någon kräver vi deras konstanta närvaro och uppmärksamhet, och detta gör oss svartsjuka och krävande. Denna nivå av engagemang är ofta baserad på osäkerhet.

I dessa fall är det nödvändigt att utveckla självförtroende och lita på oss själva; alltid medvetna om att vi inte kan förlita oss på andra för detta. Starka förhållanden behöver en viss separation och självständighet.

3. Själviskhet är ett vanligt skäl till att förhållanden tar slut

Själviskhet är i grund och botten roten till alla problem i ett förhållande. När vi är själviska tänker vi primärt på oss själva och ignorerar andras behov för att istället fokusera på våra egna egon. Det är väldigt svårt att leva med en egocentrisk, självisk person.

Vi måste kunna acceptera andra för vilka de är istället för att förvänta oss att de ska ge oss all uppmärksamhet.

När vi agerar själviskt vill vi att berömmet, stödet och uppbackningen från andra ska vara konstant, men vi är inte villiga att ge något i utbyte.

4. Fokus på brister

Att spendera mycket tid med en annan person betyder att man kommer upptäcka defekter och fel. Framgångsrika förhållanden kräver en viss tolerans för den andres tillkortakommanden. Om du ägnar dig åt att samla på din partners fel för att kasta dem i ansiktet på honom eller henne (eller ännu värre, försöka få personen att ändra sig efter dina preferenser) är förhållandet förlorat.

Förhållanden tar ibland slut

Detta betyder dock inte att du måste ignorera när den andra begår misstag, men du måste vara tolerant och lära känna den andra personen.

Om du tycker att din partner bör ändra på något måste du vara öppen och övertygande kring detta och sedan hjälpa honom eller henne att ändra på det. Vidare bör båda parter i ett starkt förhållande vara kapabla att ta emot konstruktiv kritik och goda råd.

5. Dominans som anledning till att förhållanden tar slut

Det är fundamentalt att värdera din partners individuella frihet. Otvivelaktigt kommer problem uppstå i en parrelation när den ena försöker dominera den andra. Bakom denna dominans finns förväntningen att den andra ska vara som du vill. De flesta svarar dock inte positivt på försök att dominera dem.

Ofta är problemet att folk tenderar att glömma att vi älskar – eller borde älska – en person, och inte en idé. Det är så enkelt att förälska sig i idén om kärlek, och lika svårt är det att upptäcka att saker inte är som vi förväntade oss i våra drömmar eller så fina som vi föreställt oss, eller hur?

Ingen har rätten att säga åt någon annan hur denne ska leva, vad de ska tänka eller hur de ska agera. Om ett förhållande är baserat på förväntningar och dominans kommer det otvivelaktigt leda till en konflikt förr eller senare. De starkaste förhållandena är baserade på ömsesidig förståelse och håller sig fria från förväntningar.

6. Brist på tid tillsammans

Många förhållanden tar slut eftersom personerna inte avsätter tillräckligt med tid till varandra, något som ofta grundar sig i att den ena personen inte prioriterar den andra. I dessa fall är det oundvikligt att den andra kommer känna sig förbisedd och oälskad. Så även om du inte kan spendera så mycket tid som du skulle vilja med din partner är det viktigt att avsätta tid för speciella tillfällen. Detta betyder inte att du bör kompensera tidsbrist med en “avskalad” version, utan att du bör visa din partner att du bryr dig om denne.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.