De som inte vill förlora dig men som inte tar hand om dig

De som inte vill förlora dig men som inte tar hand om dig

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Det finns personer som inte tänker på hur man tar hand om dig, som inte har dig i åtanke, men som ändå bygger ett högt stängsel för att inte förlora dig. Detta är relationer som är baserade på egot och en medberoende personlighet som kräver och förvränger något så nobelt som omtanke, vilket bara skapar ett ostoppbart flöde av tårar.

Rädslan för ens älskades frånvaro innebär framförallt en brist på självförtroende och även ibland den farliga idén att man anser partnern vara en personlig ägodel. Alla relationer som är baserade på någon form av rädsla skapar lidande.

Vissa personer vet inte hur man tar hand om dig, hur man torkar dina tårar eller gör dig lycklig. Men kom ihåg: om de inte tänker på dig, glöm inte bort att tänka på dig själv. Lyssna på ditt hjärta och ta hand om dig själv.

Även om det kan verka konstigt så finns det många par som bibehåller denna form av relation över tid. Vi inbjuder dig till att lära känna orsakerna och hur man handlar på ett lämpligt sätt och försvarar sin självkänsla.

Var hellre ensam än umgås med personer som inte tar hand om dig

Den medberoende kontrollanten och den omtänksamma personen

I en intressant artikel som publicerades i tidningen World of Psychology definierades två typer av personligheter för oss. De gör ett bra arbete med att profilera den där typen av ojämlikt förhållande som är stabilt över tid, där den ene kontrollerar och den andre tillåter det. Grunderna i relationen är följande:

  • Den medberoende kontrollanten upplever engagemanget som en form av beroende. Under behovet att dominera finns en brist på självkänsla. Därför använder sig personen av strategier och försvarsmekanismer för att underkuva den andra personen och få denne i sitt nät.
  • Den ångest som känns av den medberoende kontrollanten är så hög att personens egna utrymmen slutar att existera och ersätts med en “mikrovärld”. Denna värld är laddad med brist på tillit, anklagelser och negativa känslor.
  • Den omtänksamma personen är väl medveten om beroendet av sin partner och dennes behov av att kontrollera för att denne är rädd för att förlora.
  • Men den omtänksamma personen kan ändå inte sluta älska sin partner och ge denne prioritet. Det är komplexa relationer som sluts i en cirkel av smärta.
Kvinna med blommor

Ta hand om dig själv över allt annat

Behovet av kontroll samt beroende är två element som orsakar obalans i en relation. Det är klart och vi vet alla att kärleksförhållanden är komplexa. Men i verkligheten bör vi säga att komplexiteten ligger hos personerna själva och inte hos relationen som sådan.

Det finns personer som behöver kontrollera för det är det enda sättet som de kan förstå kärleken på. Andra älskar verkligen men saknar de emotionella färdigheter som behövs för att demonstrera tillräcklig ömsesidighet. Men det är viktigt att vi inom alla våra relationer prioriterar framgång över krav. För att göra detta hade det varit bra för oss att använda oss av följande strategier.

Se upp med personer som inte tar hand om dig

Självkärlek, en relation som bör vara för evigt

Det är viktigt att du aldrig glömmer bort att ta hand om dig själv, att ta hand om dina personliga behov. En studie som publicerades i The Journal of Personality and Social Psychology visade att yngre personer har mindre självkänsla än de som har nått 60 års ålder.

Bra självkänsla, självkännedom och en bra emotionell hantering kommer att påminna dig om att de som inte tänker på dig, de som inte tar hand om dig, inte förtjänar din uppmärksamhet och dina tårar. Så tveka inte att ta din glädje någon annanstans.

Det verkar som om tiden sätter allt på sin plats, som om erfarenhet skulpterar oss för att vi ska nå mognad och bättre balans. Men det är viktigt att vi njuter av varje cykel av varje steg. Vi ska vandra mer självsäkert för att stärka det band med oss själva som kallas självkänsla.

Säg ja till medvetna emotionella relationer och nej till personer som inte tar hand om dig

Relationer som fungerar och som ger oss lycka är emotionellt mogna och medvetna. Det finns inte något behov av kontroll, för det finns inte några underliggande rädslor, osäkerheter eller viljor att överskrida den andre personens personliga utrymme.

Medvetna och mogna personer öppnar upp sig för den andre. De för inte med sig skuggor av själviskhet eller tomrum för andra att fylla. Mogna relationer tas om hand, vilket låter båda personerna tänka på sin egen utveckling genom att känna sig fria och vara del av ett gemensamt projekt.

Kram

Känslan att någon kräver något från oss, kontrollerar oss och inte tänker på oss kan sträcka sig bortom kärleksrelationer. Familj och vänner kan säkerligen demonstrera samma beteende.

Handla, försvara territorier, ta hand om dina rättigheter och hör rösten i ditt hjärta som ber om respekt. Det är fundamentalt att man tar hand om sig själv. Ta därför hand om din självkänsla, för ingen person är självisk för att denne tar hand om sig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.