ABA-metoden för terapi och hur den fungerar

ABA-metoden är en lovande alternativ typ av terapi. Vill du veta vad den innebär och vilka resultat som uppnås med den? Vi förklarar i den här artikeln.
ABA-metoden för terapi och hur den fungerar
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 24 april, 2023

Vi betraktar ABA-metoden som en terapi som fokuserar på att utveckla socialt lärande och kommunikationsförmåga. Faktum är att det vanligtvis används i fall av barn med autismspektrumtillstånd (AST). Men det är också ett vanligt terapeutiskt alternativ hos barn med andra omständigheter.

Dessutom har man under senare år tillämpat ABA-metoden på extremt olika tillstånd. Till exempel beroende, demens, ät- och ångeststörningar, hantering av ilska och posttraumatisk stress, bland annat. Ändå är det en typ av terapi som, för att ge resultat, kräver ett starkt engagemang från den drabbade personens sida.

ABA-modellen är utformad utifrån flera undersökningar. Dessa genomfördes av Dr. Ivar Lovaas, från psykologiska avdelningen vid University of Los Angeles, 1987. Han visade att man kunde modifiera beteendet hos barn med autism med ABA-metoden. Sedan dess har man utökat användningen.

“Den största upptäckten i min generation är att människor kan förändra sina liv genom att ändra sin attityd.”

-William James-

Pojke med ryggen mot kameran

ABA-metoden: en facilitator av autonomi

Namnet på ABA-metoden kommer från förkortningen Applied Behaviour Analysis. Faktum är att vart och ett av dessa element motsvarar en princip för denna speciella terapi:

 • Analys. Detta motsvarar principen om “experimentell beteendeanalys”. Det syftar på att man utvärderar framstegen utifrån insatser som man registrerar och mäter.
 • Beteende. Denna modell är baserad på principerna för klassisk och operant konditionering. Behaviourism med andra ord.
 • Tillämpning. Detta syftar på att principerna gäller för observerade beteenden. Det står därför i kontrast till modeller som hänvisar till antydda beteenden.

Syftet med ABA-metoden är att underlätta patienternas utveckling och autonomi. Den gör det genom att utforma ett specifikt och personligt program med de färdigheter som varje individ behöver för att avancera i sin utveckling.

ABA betonar de färdigheter som är nödvändiga för att förvärva nytt lärande. Dessa är uppmärksamhet, samarbete och imitation. Dessutom främjar det utvecklingen av grundläggande sociala färdigheter och kommunikationsförmåga som säkerställer korrekt interaktion.

ABA-metodens egenskaper

Utöver principerna för ABA-metoden finns det även sju egenskaper som definierar dess tillämpning. De är som följer:

 • Utbildning baserad på framgång. Man tillhandahåller nödvändiga verktyg för att nå framgångar i följd och undvika onödiga frustrationer. Detta motiverar och stärker självförtroendet.
 • Strukturering. Förfarandet är strukturerat och är uppdelat i genomförbara steg. Man börjar från det enkla och går vidare till det komplexa tills personen framgångsrikt utvecklar färdigheten.
 • Registrering. Förfarandet är dagligt och systematiskt. Dessutom innehåller det utvärderingar för att mäta och samla in objektiv information om framsteg. Vidare kan man vid behov omstrukturera programmet för att göra det mer funktionellt.
 • Individualisering. Varje program måste skräddarsys efter personens specifika egenskaper. Av denna anledning är en grundlig inledande utvärdering nödvändig.
 • Generalisering. Terapeutisk utbildning börjar hemma. Men allteftersom den fortskrider måste man tillämpa den på allt större sammanhang.
 • Samordnade åtgärder med föräldrar. Arbetet samordnas med föräldrarna. Faktum är att de måste ta aktiv del i insatsen för att förstärka och komplettera den.
 • Vetenskapligt stöd. Handlingarna och terapin som helhet stöds av vetenskaplig produktion i detta avseende.
Psykolog som tillämpar ABA-metoden på ett barn med autism

Hur fungerar den?

Tillämpningen av ABA-metoden börjar med en detaljerad utvärdering av barnet eller den vuxna patienten. Denna första genomgång gör det möjligt för terapeuten att utforma ett personligt interventionsprogram. Det kommer att vara inriktat på den specifika utvecklingen av de färdigheter som varje enskild patient behöver. Man bör ägna cirka nio timmar i veckan åt planen.

Därefter kommer de terapeuter som hanterar fallet att identifiera eller upptäcka undersökande bevis som stöder deras intervention. De kommer också att förbättra sina egna terapeutiska färdigheter i denna process. När det gäller barn genomför man en träningsprocess med föräldrarna där man förklarar deras roll i terapin för dem.

Som regel gäller att ju mer detaljerat ett program är, desto bättre fungerar det. Det måste innehålla de åtgärder, uppdelade i steg, som ska utföras. När denna del är klar gäller de fyra grundläggande åtgärderna i ABA-metoden:

 • De separata försöken.
 • Presentation och indragning av stöd.
 • Sökande efter effektiva förstärkningar.
 • Systematisk registrering.

Tillgängliga data indikerar att ABA-metoden tenderar att uppnå sitt mål. Detta är utvecklingen av kognitiva, sociala och kommunikationsrelaterade färdigheter. Uppgifterna i detta avseende är dock inte avgörande. Faktum är att den i vissa fall ger fantastiska resultat, medan implementeringen i andra knappt är noterbar. Därför är det uppenbart att mer och bättre forskning krävs för att förfina denna terapimetod.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.