Trafikljussystemet för att hantera ilska

Trafikljussystemet för hantering av ilska är ett redskap som använder färgerna i ett traditionellt stoppljus för att lära barn att hantera sina känslor.
Trafikljussystemet för att hantera ilska
Laura Rodríguez

Skriven och verifierad av psykologen Laura Rodríguez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Trafikljussystemet är ett redskap för barn i åldrarna 4-10 för att hjälpa dem att hantera ilska och sina känslor. Barn vid denna ålder kan identifiera grundläggande känslor men har svårt att hantera dem på rätt sätt.

Trafikljussystemet använder det klassiska trafikljussystemet för att lära barn att hantera ilska och även hantera andra känslor, speciellt de negativa.

De flesta barn förstår hur ett trafikljus fungerar eftersom de ser dem varje dag, vilket gör det till en perfekt symbol för hantering av känslor. Rött betyder stop, gult betyder sakta ned och grönt betyder gå.

Om du applicerar trafikljusens färger på barnens ilska så kommer de lära sig att hantera sina känslor som om det vore en lek.

Med det sagt så kanske du frågar dig själv hur du kan få ett barn till att relatera sina känslor till ett trafikljus. Om du vill använda trafikljussystemet så måste du först lära barnen att relatera färgerna till sina känslor och sitt beteende.

I den här artikeln kommer vi förklara färgernas funktion och respons.

“Emotionell självmedvetenhet utgör grunden till nästa fundamentala emotionella intelligens: att kunna skaka av sig ett dåligt humör.”
-Daniel Goleman-

Barn som sitter på matta.

Emotionell självreglering för att hantera ilska

Varför är det så viktigt för barn att hantera sina känslor? Laura Chica, psykolog och livscoach, tror att det är viktigt att lära barnen emotionell kontroll och främja självmedvetenhet.

Hon anser att det finns ett behov av att lära sig identifiera sina känslor och reagera på dem på rätt sätt.

De behöver även lära sig att deras känslor kommer skilja sig åt beroende på deras humör och att de har förmågan att välja en lämplig reaktion på varje situation.

En studie från 2009 av Pamela M. Cole tar upp vikten av emotionell självreglering för de små för att hjälpa till att förhindra allvarligare problem senare i livet.

Därför skulle vi idag vilja ta upp trafikljussystemet. Det är ett bra exempel på en teknik som kan hjälpa barn att hantera sina känslor.

Ett forskarlag vid psykologifakulteten vid Duke University tar också upp vikten av emotionell självreglering för att man ska kunna utvecklas ordentligt.

Enligt studien löper personer som inte lära sig dessa färdigheter risk för att utveckla hälsoproblem senare i livet.

Trafikljussystemet för att hantera ilska – vad betyder färgerna?

Rött

STOPP, lugna ned dig. När du inte kan kontrollera en situation, speciellt ilska, måste du stanna precis som du hade gjort i en korsning. Om du känner dig full av ilska bör du stanna och tänka på vad som händer.

Gult

TÄNK och reflektera över problemet och hur du mår. “Hur mår jag just nu?”, “Är jag arg?” eller “Känner jag mig ledsen?”. Be barnet att tänka på möjliga alternativa svar på situationen.

Vilken respons är mest lämplig? Vilken lösning ger flest fördelar?

Smileys i olika färger.

Grönt

Skrid till verket och lös problemet. Då barnet tänker på vilka möjliga svar det finns så väljer han rätt alternativ.

Han utför det sedan för att lösa det problem som har uppstått. Att förstärka positiva svar är viktigt för inlärningsprocessen.

Enligt Skinners förstärkningsteori hjälper positiv förstärkning barnet att känna att vad det gör uppskattas och märks, vilket gör att det kommer upprepa detta beteendemönster oftare i framtiden.

Det är viktig att lära barnen emotionell hantering. De vuxna måste se till att barnen har rätt redskap för att kunna hantera känslor som ilska, rädsla och frustration.

Eftersom detta är så viktigt så finns det metoder som trafikljussystemet för att hjälpa barn att lära sig på ett roligt och enkelt sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Planells, O. (2012) ¿Cómo educar las emociones? La inteligencia emocional en la infancia y la
    adolescencia. Barcelona: Cuadernos Faros
  • Chóliz, M. (2005). Psicología de la emoción: el proceso emocional. Universidad de Valencia

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.