Komplext posttraumatiskt stressyndrom hos barn och vuxna

Övergrepp under barndomen eller långvarig misshandel i ett kärleksförhållande kan leda till komplext posttraumatiskt stressyndrom.
Komplext posttraumatiskt stressyndrom hos barn och vuxna
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 13 mars, 2024

Komplext posttraumatiskt stressyndrom (C-PTSD) har nästan alltid sitt ursprung i barndomen. Det uppträder när en individ lider av olika psykologiska trauman under lång tid. Detta är med andra ord situationer med stort och kontinuerligt lidande, till exempel de som är orsakade av ständiga sexuella övergrepp och försummande av föräldrar.

De flesta av oss känner till PTSD. Men i vissa fall är det nödvändigt att lägga till den “komplexa” etiketten i början när det finns fler faktorer som spelar in. Så medan den första definierar en specifik negativ upplevelse, såsom en misshandel eller en bilolycka, har den andra fler egenheter.

Komplex PTSD innebär negativa upplevelser som upprepas och återkopplas dagligen. Offren är försvarslösa, för när de äntligen lämnar bakom sig den skadliga upplevelsen, öppnar sig i realiteten det avgrundsdjupa såret av trauma. Detta tillstånd beskrevs första gången på 1980-talet. Men idag får det mycket mer uppmärksamhet från experter. Låt oss ta en titt på det.

“Ett trauma som isolerar ett barn under lång tid sliter ut dess själ och släcker dess anknytning. Kaoset av händelser och bristen på känslomässig stabilitet har en bedövande effekt på barnets affektiva förmåga”.

-Boris Cyrulnik-

Man som lider av effekterna av komplext posttraumatiskt stressyndrom

Komplext posttraumatiskt stressyndrom (C-PTSD) eller DESNOS

C-PTSD är också känt som DESNOS (Disorder of Extreme Stress Not Otherwise Specificated). Det är viktigt att notera att detta psykologiska tillstånd ännu inte är inkluderat i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5).

Experterna anser att det finns olika grader av posttraumatisk stress och att en av dem är särskilt extrem. Detta är komplext posttraumatiskt stressyndrom, som redan är inkluderat i WHO:s internationella klassificering av sjukdomar (ICD-11).

Under 2013 genomförde New York University forskning som betonade att C-PTSD eller DESNOS skiljer sig mycket från alla andra typer av posttraumatisk stress. Efter att ha analyserat hundratals fall från barn- och ungdomspsykiatriavdelningen vid Langone Medical Center i New York, kunde tydliga bevis för denna särart ses. Faktum är att forskarna fann att det finns många barn som, förutom att ha blivit försummade, har utsatts för övergrepp i flera år. Hos dem är den psykologiska påverkan annorlunda än hos dem som genomlider en specifik traumatisk episod i sina liv.

Vilka är symtomen?

Det är viktigt att notera att komplex PTSD manifesterar sig annorlunda hos barn än hos vuxna. Därför måste man göra en distinktion.

Symtom på C-PTSD hos barn och unga

Den tidiga upplevelsen av en ogynnsam situation som upprätthålls över tid stör barns normala utveckling. Faktum är att de vanligtvis antar att det är något fel på dem. I själva verket hyser de i sina sinnen övertygelsen att det finns något defekt hos dem som rättfärdigar att deras föräldrar eller auktoritetsfigurer i deras omgivning inte älskar dem och istället misshandlar dem. Dessa barn:

 • Visar långsammare fysisk och psykisk utveckling. Dessutom tenderar de att lida av större somatisering och medicinska problem.
 • Utvecklar otrygga anknytningar som gör det svårt för dem att i framtiden etablera sociala och känslomässiga relationer.
 • Har en brist på känslomässig reglering. Följaktligen kan de inte förstå och kontrollera sina känslor.
 • Vet inte hur man ska uttrycka sina behov.
 • Kan uppleva selektiv minnesförlust.
 • Visar brist på impulskontroll som ofta leder till anfall av aggression.
 • Lider av sömnlöshetsproblem, nattskräck och ätstörningar.
 • Har ofta ett självskadebeteende.
 • Har kognitiva funktionsnedsättningar. Bland de vanligaste är bristande uppmärksamhet och även problem i exekutiva funktioner (planering, analys, reflektion, minne…).
 • Visar omognad i språk- och kommunikationsförmåga.
 • Har allvarliga förändringar i självuppfattning och självbild. Till exempel låg självkänsla och skamkänslor.

C-PTSD hos barn gör att andra psykiska problem utvecklas över tiden. På samma sätt, utöver att hindra deras korrekta fysiska och psykosociala mognad, kan självmordsförsök förekomma när de når tonåren.

Symtom på C-PTSD hos vuxna

Komplex posttraumatisk stress hos vuxna uppstår från olika erfarenheter. Några exempel är traumatiska kärleksförhållanden, som de som bygger på övergrepp och misshandel. Att ha upplevt krigsförhållanden eller att bli kidnappad är andra möjliga utlösande faktorer. Det här är symtomen:

 • Dissociation är ett av de vanligaste. Det är ett fenomen som sträcker sig från frånkoppling till avpersonalisering eller derealisering. De är faktiskt försvarsmekanismer som sinnet upplever för att skilja sig från smärtans fokus. De består i att känslomässigt och kognitivt lösgöra sig från omgivningen eller känna att man inte är en del av sin egen kropp.
 • Amnesi eller minnesförlust om vissa fragment från det förflutna är ganska vanligt.
 • Känslor av skuld och värdelöshet.
 • Problem med att ansluta till, relatera till och lita på andra människor.
 • Somatiseringar (muskelsmärtor, matsmältningsstörningar, huvudvärk etc).
 • Kris i värderingssystemet.
 • Dysforiska tillstånd. De går från utsvävningar till irritabilitet, lider ofta av ilska, raseriutbrott…
 • Självskadebeteende.
 • Självmordstankar.
Kvinna som går i terapi för att behandla sin komplexa PTSD

Hur behandlar man komplext posttraumatiskt stressyndrom?

Under 2018 genomfördes en studie i samarbete med University of Oxford, University of Sydney i Australien och University of Beijing i Kina. Denna studie fann att ett av de mest effektiva terapeutiska tillvägagångssätten för behandling av C-PTSD är Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy (EMDR).

Syftet med detta tillvägagångssätt är att personen ska integrera sina genomlevda händelser (ofta fragmenterade eller bortglömda) så att minnet av dem inte genererar så mycket smärta och lidande. Man försöker därför att omstrukturera dessa upplevelser i nuet så att de inte stör personens välbefinnande och balans.

Å andra sidan är det också vanligt att man tar till farmakologiska terapier, antidepressiva medel är särskilt användbara. Men som vi väl vet är varje fall unikt och exceptionellt. Det viktigaste är att få specialiserat stöd så snart som möjligt så att dessa tillstånd inte förvärras eller når extrema nivåer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Cloitre M, Garvert DW, Brewin CR, Bryant RA, Maercker A. Evidence for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: A latent profile analysis. Eur J Psychotraumatol. 2013;4. doi:10.3402/ejpt.v4i0.20706
 • Ford JD, Courtois CA. Complex PTSD, affect dysregulation, and borderline personality disorder. Borderline Personal Disord Emot Dysregul. 2014;1:9. doi:10.1186/2051-6673-1-9
 • Korn DL. EMDR and the treatment of complex PTSD: A review. J EMDR Prac Res. 2009;3(4):264-278. doi:10.1891/1933-3196.3.4.264

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.