EMDR-terapi och mindfulness för att behandla PTSD

EMDR-terapi och mindfulness är en av de mest effektiva kombinationerna mot posttraumatisk stress. I den här artikeln kommer vi förklara vad den innebär och varför den fungerar så bra.
EMDR-terapi och mindfulness för att behandla PTSD
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I den här artikeln kommer vi att prata om hur effektivt EMDR-terapi och mindfulness är som behandling vid posttraumatisk stress.

EMDR står för “eye movement desensitization and reprocessing) och är ett kliniskt utövande som man lanserade som en behandling för trauma. Målet var att reducera symptom som exempelvis påträngande minnen.

Terapeuterna började därför använda detta med soldater som kom tillbaka från Vietnam och kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld.

EMDR-terapi baseras på den adaptiva informationshanteringsmodellen AIP. Denna modell menar att sinnet har en förmåga att bearbeta allt som händer en på ett hälsosamt sätt.

Det uppstår dock ett problem när man inte hanterar en traumatisk upplevelse på rätt sätt.

Många prestigefyllda terapeuter har lyckats kombinera EMDR med mindfulness. I generella termer innebär mindfulness medveten observation som man utför utan att man dömer det som händer i ens sinne.

Det kräver därför acceptans, omtanke och ärlig nyfikenhet. Dessa två tekniker har tillsammans visat sig vara väldigt effektiva för att lindra trauman och avpersonalisera traumatiska händelser.

Kvinna som är ledsen.

EMDR

Francine Shapiro var en amerikansk psykolog som skapade EMDR-terapin. Hennes idé omvandlade ögonrörelseterapierna till det mest fullständiga paradigmet för informationshantering som finns.

Nuförtiden använder många läkare Shapiros teknik. Målet med EMDR är att gå utöver att bara lindra symptom vid trauma. Det fokuserar sig på att ta fram positiva känslor och att ändra djupgående uppfattningar.

Det slutliga syftet är att patienten ska kunna förändra sitt beteende.

EMDR behandlar trauman vid informationshanteringsstörningar med en metod som grundar sig på uppfattningen att sinnet kan läka sig självt så länge som inget blockerar det.

Den metafor som människor oftast använder för att beskriva denna process är hudens förmåga att läka ett sår på mindre än en vecka, så länge som det inte finns något i såret.

Inom EMDR så är det sätt som minnet lagras och hanteras på patologiskt, och inte den själva traumatiska händelsen i sig.

Terapin stimulerar hjärnan så att den återhämtar sig och hanterar problematiska minnen och länkar dem till positiva minnesnätverk.

Detta leder därmed till en naturlig och adaptiv återställning av dina minnen, vilket reducerar de emotionella problemen.

Hur fungerar EMDR-terapi och mindfulness tillsammans?

Inom EMDR-terapin kommer de dysfunktionella minnena (isolerade, formlösa och hopsamlade i originalform i det limbiska systemet) att hanteras i hjärnbarken i form av ett semantiskt minne.

Den semantiska form som du ger minnena hjälper dig att kontrollera de känslor som omger dessa minnen.

EMDR lindrar också det autonoma sympatiska nervsystemet som är associerat med traumatiska erfarenheter och reducerar den fysiologiska aktiveringen.

Det är här mindfulness kommer in. 1972 blev Dr. Laurel Parnell, en välkänd EMDR-terapeut, väldigt intresserad av mindfulness.

Hon var speciellt intresserad av att observera sinnet som ett laboratorium och använda detta sätt för att upptäcka sanningar.

Parnell börjande använda mindfulness med sin EMDR-terapi efter att ha genomgått flera mindfulnessresor med pionjärer som Jack Kornfield och Joseph Goldstein.

Många tibetanska munkar använder också visualisering och fantasins kraft för att kultivera viktiga egenskaper som omtanke, kraft och visdom.

Mindfulness är en del av yogautövandet som betonar kroppens medvetenhet på en väldigt djup nivå. Mindfulness hjälper dig att uppleva information istället för att döma den.

Person som mediterar.

Fokus på nuet

EMDR-terapi och mindfulness fokuserar på nuet. Det är alltså så de hjälper patienterna att omstrukturera de traumatiska händelserna eller depressionen i det medvetna sinnet.

Dessa metoder är designade för att släppa ut det trauma som har stängts in under så lång tid. De kan därmed hjälpa dig att hantera traumatiska och stressiga minnen på ett hälsosamt sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Shapiro, F. (2017). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Basic principles, protocols, and procedures. (3rded.). Guilford Press.
  • Boyd, J. E., Lanius, R. A., & McKinnon, M. C. (2018). Mindfulness-based treatments for posttraumatic stress disorder: a review of the treatment literature and neurobiological evidence. Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, 43(1), 7–25. doi:10.1503/jpn.170021
  • Hase, M., Balmaceda, U. M., Hase, A., Lehnung, M., Tumani, V., Huchzermeier, C., & Hofmann, A. (2015). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy in the treatment of depression: a matched pairs study in an inpatient setting. Brain and behavior, 5(6), e00342. doi:10.1002/brb3.342
  • Linde, Jason N. (2019). Mindfulness and EMDR Therapy. Pychology Today

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.