Emotionellt övergivande och försummelse av barn

Emotionellt övergivande och försummelse av barn
Judith Francisco

Skriven och verifierad av psykologen Judith Francisco.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

WHO definierar övergrepp mot barn och misshandel som drabbar människor under 18 år enligt ett brett spektrum. De säger att det inkluderar ”alla former av fysisk och/eller emotionell misshandel, sexuella övergrepp, försummelse eller försumlig behandling av barn, kommersiell eller annan exploatering, vilket resulterar i faktisk eller potentiell skada på barnets hälsa, överlevnad, utveckling eller värdighet i samband med ett förhållande baserat på ansvar, förtroende eller makt” (WHO, 2003).

I den här artikeln fokuserar vi på vårdslöshet eller försummelse av barn. Tyvärr sker det alltför ofta att vi sätter på nyheterna och får höra om barn som varit inlåsta hemma, helt försummade, smutsiga och undernärda. Det är fall som dem vi menar då vi pratar om försummelse av barn.

Men vad är egentligen försummelse av barn? Finns det mer än en slags försummelse? Vad blir resultatet av denna typ av övergrepp mot ett barn? Vi undersöker dessa frågor närmare i denna artikel.

Definition av försummelse av barn

Försummelse definieras som en typ av övergrepp bestående av kontinuerligt misslyckande hos barnets föräldrar eller vårdnadshavare. De uppfyller inte minimikraven för kost, kläder, läkarvård, utbildning, säkerhet och/eller tillgivenhet. Med andra ord, de uppfyller inte barnets fysiska eller känslomässiga behov.

Ledsen pojke som sitter på gungan på grund av emotionell försummelse av barn hemma

Det finns två mycket olika typer av försummelse av barn:

 • Fysisk/kognitiv försummelse: detta har att göra med barnets fysiska behov. Detta är saker som kost, kläder, hygien och medicinsk vård. Denna typ av försummelse innebär att de vuxna som ansvarar för barnet antingen aldrig eller sällan tar hand om barnets behov.
 • Emotionell försummelse: detta har att göra med en konsekvent brist på svar på signaler (gråt, leenden), känslomässiga uttryck och beteenden som söker intimitet och interaktion. Det innebär också att det inte finns någon stabil vuxen person som försöker interagera med barnet.

Men här ska vi bara fokusera på emotionell försummelse av barn.

Tecken på emotionell försummelse av barn

Det finns tre tydliga tecken på emotionell försummelse och de involverar följande beteenden:

 • Ignorerande: detta sker när föräldrar ignorerar sitt barns önskan och behov av interaktion. De visar inga känslor när de tillbringar tid med sitt barn. Till exempel finns det föräldrar som bara interagerar med sitt barn när de absolut måste. De visar absolut ingen tillgivenhet, omsorg eller kärlek.
 • Förvägran av psykologisk uppmärksamhet: föräldrarna vägrar att påbörja någon behandling om deras barn har ett allvarligt emotionellt eller beteendeproblem. I det här fallet har specialister sagt till föräldrarna att deras barn behöver behandlas för sitt problem. Men föräldrarna vägrar att tillåta dem behandlingen.
 • Försenande av psykologisk uppmärksamhet: i det här fallet förvägrar de inte professionell behandling, men de avskräcker för det. Detta spelar in när deras barn har ett extremt, uppenbart emotionellt eller beteendemässigt problem (till exempel självmordsförsök).
Ett ledset barn med en nallebjörn

Variabler inom övergivande eller försummelse

Dessa beteenden är ofta svåra att ens föreställa oss som möjliga i en relation mellan föräldrar och barn. Det är vanligt att undra vilken typ av familjer som sannolikt uppvisar denna typ av försummelse. Det finns många studier som alla är överens om att det finns vissa variabler som spelar in i fall med försummelse av barn:

 • Romantiska relationer som är som emotionella berg-och-dalbanor. Det betyder att föräldrarna har problem med att kommunicera, och det finns inte någon bra maktbalans.
 • Konfliktförhållanden inom storfamiljen. Till exempel ber föräldrarna inte mor- eller farföräldrarna om hjälp när de behöver någon för att ta hand om barnen.
 • Vårdnadshavare med liten eller inga sociala relationer. De har ingen kontakt med sina grannar eller vänner. De ber inte heller om hjälp när de behöver det.
 • Ingen vuxen tar ansvar för hushållssysslor, så ett av barnen måste göra det.
 • Boende i små utrymmen där hygienen och säkerheten är mycket låg. Till exempel råder det brist på nödvändigheter, som varmt vatten, i huset.
 • Dåliga föräldravanor då det kommer till uppmärksamhet och omsorg. Föräldrarna förstår inte sina barns behov. De har en negativ syn på sina barn, kommunicerar nästan aldrig med dem och tillbringar aldrig tid med dem.
 • Föräldrar eller vårdnadshavare med mycket låg utbildning. Föräldrarna har knappt gått i skolan och bryr sig inte om sina barns framgångar där.
 • Föräldrarna eller vårdnadshavarna har ett instabilt arbetsliv. Även när de arbetar är jobben vanligtvis tillfälliga och ger dem ingen tillfredsställelse.
 • En historia om försummelse från föräldrahåll föreligger. Åtminstone en av föräldrarna eller vårdnadshavarna har själva varit offer för övergivande som barn. Det är mycket vanligt att de vägrar prata om denna tid av sitt liv.

Slutsats

Avslutningsvis är emotionell försummelse av barn ett mycket komplicerat problem med många faktorer. Men bara för att det är komplicerat betyder det inte att det inte behöver omedelbar uppmärksamhet. I själva verket har studier visat att på lång sikt kan konsekvenserna vara ännu mer allvarliga än vid fysiska övergrepp.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.