Åldersvänliga städer - städer utformade för välbefinnande

Vad innebär egentligen konceptet med åldersvänliga städer? Namnet kan ge dig en aning om vad det handlar om samt vad några av deras fördelar är. Vilka åtgärder kan du och berörda administrativa myndigheter vidta för att omvandla just din stad och göra den till en del av denna rörelse?
Åldersvänliga städer - städer utformade för välbefinnande
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Människan som varelse har ett behov av att interagera med andra människor. Din omgivning kan vara till stor hjälp med detta eftersom dina närstående är relaterade till hur du interagerar med andra, och även med dina tankar, känslor och beteenden. Det pågår just nu en ny trend inom ämnet: åldersvänliga städer. Det här är platser som gör det lättare för människor att interagera med varandra, oavsett ålder.

Dessa städer kan ge äldre fler möjligheter till att utvecklas och bidra till sina samhällen. På så sätt kan de främja sin egen nytta och autonomi. Åldersvänliga städer gör det dessutom lättare för äldre att leva sina liv med värdighet och i säkerhet.

För att skapa åldersvänliga städer måste dessa ändras så att de blir anpassade till äldre. Varför? Å ena sidan är de flesta områden inte byggda för äldre människor, vilket hindrar dessa människor från att utvecklas och delta i sina samhällen. Å andra sidan, eftersom alla blir gamla, kommer en plats som är byggd för äldre att vara till nytta för alla inblandade någon gång i livet.

Åldersvänliga städer: En äldre man på ett äldreboende

Exempel på åldersvänliga städer

Det pågår en mängd projekt med åldersvänliga städer världen över. I USA fortsätter till exempel pensionärspopulationen att växa. Det finns platser, som The Villages i Florida, vilka fungerar som ett nätverk av byar med strukturer avsedda för äldre människor. Kan du föreställa dig denna typ av allomfattande nätverk?

Malta är ett annat utmärkt exempel på en åldersvänlig nation. Detta land uppmuntrar äldre till ett aktivt leverne eftersom det för dem inte bara handlar om att anpassa platser och områden utan att också att göra dem friska. För att göra detta tar Maltas myndigheter hänsyn till följande:

 • delaktighet, både socialt och på arbetsmarknaden
 • betydelsen av deras oberoende och autonomi, att skapa en vänlig miljö för människor i behov av hjälp
 • gemenskaper utbildade för att hantera frågor som demens, vilket gör att dessa patienter får särskild vård
 • vidtagande av åtgärder till förmån för mental hälsa.

Dessutom skapar åldersvänliga städer en inkluderande stadsutveckling. Detta innebär att hela eller större delen av befolkningen kan interagera i en stad som bryr sig om deras behov.

Ett äldre par som konditionstränar

Hur kan åldersvänliga städer förbättra ditt välbefinnande?

Åldersvänliga städer kallas också åldersinkluderande städer. Dessa städer förbättrar allas välbefinnande eftersom det sker i en gemenskap som värdesätter alla sina invånare. Det är en miljö som gör att alla känner sig uppskattade. Således är alla involverade vilket är något som skapar bra anknytningar, vilket är viktigt för den sociala hälsan.

Genom att skapa en positiv inverkan på känslorna, skapar man också en större känsla av närhet till samhället, vilket i sin tur förbättrar den affektiva hälsan. Detta är en mycket positiv effekt! Det betyder inte att detta är det enda vi behöver för vår emotionella hälsa, men det är en bra utgångspunkt.

Dessutom är åldersvänliga städer engagerade i att främja hälsa genom att förebygga sjukdom. Det innebär ett konstruktivt och kreativt tänkande. Ett aktivt letande efter sätt att förbättra din hälsa. Det är det som ger dig en bättre livskvalitet. Det finns utvärderande studier  som visar hur äldre anpassar sig till denna typ av städer.

Pensionärer som motionerar med pilatesbollar

Hur man skapar fler städer som dessa

För att skapa en åldersvänlig stad behöver alla vara inblandade. Konceptet kan marknadsföras genom att man tar hänsyn till olika sektorer, till exempel:

 • Arbetsmässigt. Ändra synen på arbete för att integrera de äldre och ge dem nya arbetsmöjligheter.
 • Pedagogiskt. Lär dig mer om hur du kan utveckla dig själv och förbättra ditt välbefinnande.
 • Finansiellt. Åldersvänliga städer behöver ett ekonomiskt system som passar deras behov.
 • Politiskt. Använd regelverk för att främja dessa städer och för att skydda äldre samt uppfylla deras behov.
 • Urbant. Skapa platser för integration.

Detta är ett jobb som kräver många uppgifter och människor. Världshälsoorganisationen har en kontroll på städer som dessa och delar ut officiella dokument som hjälp för effektiv vägledning och underhåll av dessa platser. I sin guide för åldersvänliga städer uppmuntrar de till exempel städer att skapa utrymmen för människor med speciella behov.

Kort sagt, vi behöver åldersvänliga städer som kan förbättra vår livskvalitet. Å andra sidan kan alla göra sin del för att göra sina städer mer åldersvänliga. Det handlar inte bara om fysiska eller mentala hinder, det handlar om att hjälpa andra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • del Barrio Truchado, E., Rascado, S.M. & Casttiello, M.S. (2018). Del envejecimiento activo a la ciudadanía activa: el papel de la amigabilidad. Aula abierta, 47 (1), 37-44.

 • Expósito Miralles, S. Martínez Sánchez, J. Munteanu Munteanu, A.D., & Caballer Miedes, A. (2017). Evaluación diagnóstica del grado de adaptación de la ciudad Castellón a las personas mayores.

 • Organización Mundial de la Salud. (2007). Global Age-friendly Cities A GUIDE.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.