Alla har sina inre strider

Alla har sina inre strider
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 01 augusti, 2023

Alla utkämpar vi våra inre strider. För vissa av oss är det som tredje världskriget där inne. Och vi känner inte alltid till detaljerna om andra personers inre strider. De enda personerna som verkligen förstår dem är de som verkligen utkämpar dem.

Vi är så omedvetna eftersom våra sinnen är som rusande tåg. De genererar frenetiskt tankar; de vrider och vänder på allt, skapar hypoteser om vad som försiggår omkring oss.

Sinnet gör antaganden, skapar nya idéer och koncept, överväger och överväger igen, förväntar sig det värsta och dömer andra… och givetvis oss själva.

Denna ihärdiga maskin torterar oss. Och den lämnar “mentala sopor” efter sig. Forskare hävdar att vi har fler än 60 000 tankar om dagen. Man uppskattar att de flesta av dessa tankar (cirka 80%) är negativa, giftiga och dysfunktionella.

Vi befinner oss på autopilot merparten av tiden. På grund av det influeras vi starkt av våra övertygelser. Dessa är övertygelser som vi bildar under barndomen och som blir ingjutna i oss via upplevelser.

Vissa av dessa övertygelser finns i vårt undermedvetna. Våra mest omedelbara tankar och bedömningar kommer från dessa övertygelser.

Sinnet och dess trick

Om vissa av dina övertygelser är felaktiga eller ohälsosamma kommer dina tankar och bedömningar också vara det. Vi dömer konstant; vi dömer andra och vi dömer oss själva. Och allt detta dömande resulterar oftast i lidande.

Vårt sinne dömer för att skydda oss, för vår egen överlevnad. Bedömningar tjänar faktiskt sitt syfte.

Förblindad kvinna

Vi tenderar att tro att den andra personen delar vårt synsätt, och det är en del av anledningen till att vi lider så mycket. Alla ser vi världen genom olika linser. Vad som betyder en sak för mig betyder något annat för dig. Vi vågar döma andra personer eftersom vi tror att alla kommer se saker som vi ser dem.

Dessutom dömer vi oss själva. Vi glömmer att vi inte kan döma det förflutna från vår nuvarande punkt. Vi vet nu vilka konsekvenserna är, men i det förflutna var de inte säkra, bara några få av många alternativ.

Hursomhelst är det inte andra personer som är ansvariga för dina inre strider och får dig att lida. Främst är det dina egna förväntningar på personer som får dig att lida. Vi förväntar oss att alla ska vara just som vi vill att de ska vara. Det gör oss oförmögna att acceptera dem som de verkligen är. Detta är vad som utgör många av våra inre strider.

Paradoxalt nog kommer du sluta döma andra personer när du slutar döma dig själv. Sättet vi dömer andra personer på tenderar att vara hur vi dömer oss själva.

Acceptans och kärlek läker allt, till och med inre strider

När du accepterar vem du verkligen är (inklusive dina brister) kommer du se på andra mer vänligt. Om vi tycker att någon attackerar oss kan det vara för att denne har inre strider att hantera. Personen attackerar utan att vara medveten om det.

De grundläggande orsakerna är emotionella sår och överlevnadstaktiker som personen lärt sig som barn. Personen sårades då, när denne bara sökte efter kärlek och acceptans. Väldigt ofta är det vad som får människor att agera på detta sätt.

Om du anser att någon attackerar dig måste du därför komma ihåg att personen kanske inte har den avsikten. Det är en brist som denne projicerar eller som du inbillar dig.

Kärlek växer när dömandet krymper.

Hjärta mellan händer

Vi måste lära oss att acceptera det faktum att andra personer inte alltid agerar som vi vill. De kommer heller inte alltid behandla oss som vi vill. De kommer göra vad de känner för.

Vi är här för att älska innan vi dömer och känna innan vi tänker logiskt. Så om någon minskar sin cirkel för att exkludera dig, bredda din för att inkludera personen.

Kom ihåg att kärlek ökar när vi gör våra åsikter mer flexibla, medmänskliga och barmhärtiga. Kärlek medför lycka, strikt dömande medför lidande.

Se inte på kärlek som något som du kan ge som en belöning eller ta bort som bestraffning. Ovillkorlig kärlek är inte så småaktig.

Offer eller kämpe?

Om vi slutar döma och börjar se med våra hjärtan kommer vårt lidande försvinna. Du kan välja att vara offret för din egen strid eller vara en kämpe. Ett offer rättfärdigar, ljuger, beskyller, klagar och ger upp.

Men en kämpe tar ansvar för vad hon har i livet. Hon vet att hon inte kan beskylla andra människor, hon vet att hon skapade det. Och hon vet att hon är den enda som kan förändra sina omständigheter.

Livet kommer ge dig gott om utmanande lärdomar, men du beslutar huruvida du vill vara ett offer eller en kämpe.

Sanningen är att de som inte lär sig av sina misstag är fördömda att upprepa dem. Det kanske ser ut som olika erfarenheter på ytan, men innerst inne är de desamma.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.