Alla hjärtans dag: Vem var egentligen Sankt Valentin?

Av allt att döma handlar alla hjärtans dag mer om legender än verklighet. Men i de flesta delar av världen uppmärksammar man den 14 februari och det är en dag som firas med snits.
Alla hjärtans dag: Vem var egentligen Sankt Valentin?
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 10 augusti, 2020

Den 14 februari firar man runt om i världen alla hjärtans dag, eller Valentindagen. Den betraktas som kärlekens dag. Det är en speciell dag på året då par utbyter gåvor som ett kärlekstecken.

Särskilda händelser äger rum på denna dag överallt i världen. I flera länder arrangerar man fester där singlar försöker hitta en partner. I andra länder firar människor kärleken. På Filippinerna har man t.ex. i flera år hållit en tävling för att kora “den längsta kyssen”.

“Att vara djupt älskad av någon ger dig styrka och att älska någon djupt ger dig mod.”

-Lao Tzu-

Nästan hela västvärlden firar alla hjärtans dag. Dock är det inte många som vet vem Sankt Valentin var eller varför vi firar alla hjärtans dag till hans ära.

Ärligt talat är det ingen som med säkerhet vet varför. Tre olika martyrer kan ha gett upphov till firandet. Allt tyder emellertid på att firandet har sitt ursprung i ett helgon från romartiden.

På alla hjärtans dag utbyter många romantiska gåvor

Bakgrunden till vårt firande av alla hjärtans dag

Det verkar som om vårt firande av alla hjärtans dag går tillbaka till en romersk festival som varade i tre dagar, känd under namnet Lupercalia. Det var en fest avsedd att hedra fruktbarhetsgudarna som hölls i mitten av februari för att fira vårens officiella ankomst.

Under denna festival bestod en aktivitet i att unga män slumpvis valde en flickas namn. Flickan som mannen valde skulle vara hans flickvän under festligheterna och mycket ofta ledde dessa förhållanden till giftermål. Efterhand som den katolska kyrkan växte blev ett av dess mål att bortskaffa dessa hedniska festivaler. Detta var emellertid ingen lätt uppgift, eftersom de var djupt rotade i traditioner.

Därför beslutade påven Gelasius I år 494 e.Kr. att festivalen skulle sammankopplas med ett helgons namn, närmare bestämt Sankt Valentin. Han påbjöd att den 14 februari skulle vara den officiella dagen för denna hyllning. Emellertid fastställde han inte exakt vilken Sankt Valentin han avsåg och på den tiden fanns det redan tre. En var en romare som konverterat, en annan var biskop och den tredje var en martyr från Nordafrika.

Den mest sannolike upphovsmannen till alla hjärtans dag

Med stor sannolikhet var det en martyr från 200-talet som påven Gelasius I ville hedra. Det finns två berättelser som anknyter till detta helgon. Enligt den ena var han en romersk läkare som hade konverterat till kristendomen och blivit präst.

Hans berättelse tilldrog sig år 270 e.Kr., vid den tiden då kejsaren Claudius II förbjöd unga människor att gifta sig. Han resonerade att om de gifte sig och fick barn så skulle de inte bli bra soldater. Valentin, prästen som hade konverterat, menade att detta var en orättvis bestämmelse. Därför beslöt han att fira unga människors giftermål i hemlighet och att därigenom trotsa påvens dekret.

Claudius II fick vetskap om prästens “överträdelser” tack vare rykten som nådde honom. Så kejsaren skickade bud efter honom och helgonet tog tillfället i akt att berätta för honom om sin tro. Roms härskare lär ha tagit sig tid att lyssna på helgonet, men han smidde ränker mot honom och det slutade med att kejsaren gav order om att han skulle halshuggas.

Enligt legenden lät kejsaren Claudius II halshugga Sankt Valentin

En annan version av berättelsen

Det finns en annan variant av berättelsen enligt vilken en doktor som blivit präst också skulle ha firat bröllop i skymundan. Skillnaden i denna berättelse var emellertid att Valentin, så snart hans handlingar blivit uppdagade av kejsaren, blev instängd i en ruskig fängelsecell. När han satt där blev han bekant med fångvaktarens dotter, som tog hand om honom och höll honom sällskap under denna svåra tid.

Det slutade med att Valentin blev förälskad i flickan. Men då detta hände befallde kejsaren att han skulle bli halshuggen. Han hade nätt och jämt tid att skriva ett kort brev till henne, men han hann i alla fall tillkännage sin kärlek till henne och han undertecknade brevet “din Valentin”. Detta påstås vara hur firandet av denna festival kom till stånd, vilket i princip innebar att människor skrev kärleksbrev till varandra och inte mycket mer.

Dock dröjde det till 1800-talet innan alla hjärtans dag fick många av de särdrag och traditioner som idag utmärker den. Esther Howland, dotter till en bokhandlare, som blev mycket imponerad över ett engelskt alla hjärtans dag-kort hade mycket med detta att göra. Hon utformade många sådana kort och bad sin bror att inkludera dem i en katalog han använde vid sin försäljning runt om i USA. Hennes idé möttes med stor framgång.

Och år 1913 beslöt sig tillverkaren av de numera berömda korten från Hallmark, lokaliserad i Kansas City i USA, att massproducera kort med romantiska meddelanden, som de kallade Valentinkort (“Valentine’s cards”). Sedan dess har firandet fått den karaktär som vi vanligen förknippar med dagen idag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Curá, J. M. (2000). San Valentín Country Club. O del equivocado empleo de la forma asociativa mercantil en zaga de una simple historia de amor. Publicado en LA LEY.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.