Vanliga myter om singlar vi måste spräcka

Äktenskapet är inte det allena saliggörande och att vara singel är inte nödvändigtvis en mardröm. Trots att det fortfarande finns en mängd myter kring singlar, är sanningen den att allt fler människor väljer att leva ensamma i dagens samhälle.
Vanliga myter om singlar vi måste spräcka
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 17 januari, 2020

Trots att tiderna har förändrats så finns det en del myter om singlar som lever kvar. I själva verket ansåg man fram till nyligen att det var en form av misslyckande att vara singel.

Att hitta en partner, bilda sin egen familj och leva lyckligt i alla sina dagar var den åtråvärda normen.

Men saken är den att äktenskap och familj inte längre är liktydiga med framgång. Äktenskap kan spricka och familjer kan vara dysfunktionella, och det kan få hjärtslitande effekter.

Och när människor började inse det så började även myterna om singlar att försvinna.

Visst kan en partner tillföra mycket i en människas liv. Men det betyder inte att man måste leva i par. Därför är det många som avböjt den typen av förbindelser.

Dock hör man fortfarande negativa myter om singlar. Låt oss ta en titt på några av dessa.

Ensamstående personer kan vara lika lyckliga som gifta personer.

Singlar är mindre lyckliga

Detta är en av de mest utbredda myterna om singlar. Somliga tror att människor blir bittra bara för att de inte lever med en partner.

Vanligen utmärks de första stadierna i en kärlekshistoria av eufori och entusiasm. Men vid någon tidpunkt i förhållandet passerar samboende par denna fas.

När du flyttar ihop med en partner måste du anpassa dig till olika förändringar och du kommer att behöva ta itu med oenigheter.

Samma sak gäller personer som lever ensamma: de kan vara lika lyckliga eller olyckliga som gifta personer. Allt beror på hur de hanterar sina resurser och sina dagliga liv.

Myter om singlar: ensamhet

Det faktum att du lever ensam innebär inte att du kommer att känna dig ensam. Precis på samma sätt som det att du lever med en partner inte nödvändigtvis betyder att du upplever att du är i gott sällskap.

Alla är ensamma till viss grad och de bindningar du skapar med andra kan skjuta ensamheten åt sidan. Men det går aldrig att helt förtränga den.

Och en singel kan känna sig mindre ensam än en person som lever i ett förhållande. För ibland kan äktenskapet begränsa de enskilda individernas sociala relationer.

Oftast fokuserar man huvudsakligen på partnern och barnen, medan vänner och familj ges mindre prioritet. Däremot har singlar mer tid över åt att utveckla olika betydelsefulla relationer.

Singlar tänker hela tiden på att bli gifta

Detta är en av de myter om singlar som lever kvar, eftersom den bygger på idén att man är misslyckad om man är singel.

En del människor inser fortfarande inte att många män och kvinnor runt om i världen faktiskt medvetet har bestämt sig för att inte ingå i ett förhållande. Nuförtiden finns det mer varierande livsstilar.

Somliga föredrar att tillbringa all sin tid med att resa världen över; andra är mer fokuserade på sin karriär; ytterligare andra har helt enkelt inte funnit någon som motiverar dem att göra stora förändringar.

Kort sagt är det inte tvunget så att singlar drömmer om att gifta sig eller skaffa sig en kärlekspartner.

De är självupptagna

Psykologen Bella DePaulo från Harvard University skrev en bok med titeln Singled Out: How Singles Are Stereotyped, Stigmatized, and Ignored, and Still Live Happily Ever After.

I den redovisar hon en del intressanta uppgifter om myterna kring singlar.

Exempelvis att endast 30 % av gifta personer är villiga att bistå familjemedlemmar och vänner eller humanitära hjälporganisationer, medan motsvarande siffra för singlar är 70 %. 

Ensamstående personer har ofta mer tid att utveckla sociala relationer.

Myter om singlar: “Ungmör” eller personer som inte “kommit ut”

Ordet “ungmö” har en negativ klang och avser vanligen personer som uppnått en viss ålder utan att gifta sig. Men egentligen är det en beteckning som avslöjar en förlegad mentalitet.

Samtidigt finns det också en föreställning om att den som varit singel hela sitt liv ännu inte har “kommit ut ur skåpet”.

I båda fallen är det fråga om fördomar. Det som en gång betraktades som “udda” blir idag allt vanligare.

DePaulo påpekar att det just nu, för första gången i historien, finns fler människor i Storbritannien som är singlar – ca 51% – än som är gifta.

I U.S.A. är siffran ca 41% och i andra länder, som exempelvis Chile, är den ca 30%.

Det är ingen bra idé att förbli singel om du vill leva i ett förhållande. Men det är inte heller bra att gifta sig bara för att dina fördomar säger dig att så bör du göra.

Numer lever vi i mycket mer föränderliga tider, vilket betyder att du kan leva som du själv vill.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Barragán, M. A. (2003). Soltería: elección o circunstancia: un nuevo estilo de vida se impone en el siglo XXI. Editorial Norma.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.