Vad fick Andreas Lubitz att krascha en Airbus A320 i Alperna?

Vad fick Andreas Lubitz att krascha en Airbus A320 i Alperna?

Senaste uppdateringen: 25 april, 2024

Den 24 mars 2015 tappade hela världen andan när en olycka med ett flygplan av typen Airbus A320 inträffade i Alperna, med 150 personer och fem hundar ombord. Detta var en storskalig tragedi som orsakade stor oro i många länder, samtidigt som människor med krossade hjärtan sökte efter svar om katastrofen. Vad fick Andreas Lubitz att krascha en Airbus A320 i Alperna?

Idag ska vi analysera de möjliga orsakerna och se djupare på tragedin i ett försök att förstå “varför”.

En debatt startades om säkerheten hos billiga flygbolag och huruvida plan över en viss ålder överhuvudtaget skulle få vara i luften. Alla sökte vi efter tusentals anledningar, tusentals källor hos dessa ibland defekta maskiner som utgör en del av våra liv.

Teknologin sviker oss ibland; det vet vi. Olyckor inträffar och anledningen är nästan alltid ett misstag, ett fel eller dåligt underhåll.

Få av oss tänkte att boven kanske inte var “maskinen”, utan en människa. I detta fall var det en ung andrepilot som med vilja kraschade planet i de franska Alperna, och dödade alla ombord.

Hur kan vi förstå händelser som dessa? Människor är alltid i behov av en anledning, en förklaring som rättfärdigar (om det ens är möjligt) denna typ av otänkbara handlingar. Hur kan vi förklara detta beteende: är det bara irrationellt, kanske en sjukdom eller bara ren ondska?

Andreas Lubitz: En pilot certifierad som “kapabel” men med psykiska problem

Andreas Lubitz var ensam i planets cockpit när han plötsligt och med vilje sänkte höjden så att han och alla passagerare skulle förlora sina liv genom att krascha i Alperna.

Enligt flygbolaget Lufthansa var andrepiloten för denna Airbus A320 kapabel att göra sitt jobb. Ingen misstänkte något och han var full av kompetens och professionalism.

En medicinsk rapport har dock hittats som säger att han varken var kompetent eller professionell, och att hans psykiska tillstånd inte var tillräckligt gott för arbetet. Lubitz var medveten om detta men beslutade att förstöra rapporten snarare än att acceptera den, och företaget fick aldrig reda på dess existens. Därför gick han till arbetet, trots att han aldrig borde ha gjort det.

Enligt informationen som har publicerats led Andreas Lubitz av allvarlig depression. Dessutom var han mitt i ett uppbrott med sin flickvän – ett känslomässigt problem som kan ha orsakat denna självmordsbenägna reaktion.

Vi vet nu att dessa problem med depression existerat under hela hans liv. Han hade redan genomgått något liknande under en tidigare period, och då behandlats för en episod av allvarlig depression.

Lufthansa

Allvarlig depression och “utvidgat självmord”

Nu är frågan vi måste ställa oss följande: kan allvarlig depression få en person till att inte bara begå självmord, utan även döda 150 andra personer?

När vi talar om depression måste vi komma ihåg att inga psykologiska problem är exakt desamma hos alla personer. Det finns alltså inte ett enda mönster som är enkelt att identifiera. Ofta finns det flera kopplade åkommor, och det är möjligt att han istället för allvarlig depression led av psykotisk depression. Vi vet inte.

Anledningarna till att en person blir deprimerad kan vara många och komplexa, men det finns alltid en känsla av att tappa kontrollen över livssituationen och sina känslor, såväl som en väldigt negativ vision av framtiden. Det finns inget hopp. När dessa situationer förstoras orsakar de ofta en längtan efter självmord.

Generellt inkluderar depression självmordstankar i 15% av patienterna med denna åkomma. Vad som dock inte är vanligt är att självmordsbenägenheten resulterar i andras död. Det är alltså ovanligt för människor som vill avsluta sina egna liv att välja att “bestraffa” fler människor eller människor utan känslomässiga relationer med dem.

I fall där sådana val görs talar vi om “utvidgade självmord”. Alltså de situationer där personerna utöver att ta sina egna liv vill ta med sig även oskyldiga personer i döden. Deras desperation och frustration är så långt gångna att det inte räcker att skada sig själv. De vill förstora sin aggressiva längtan genom att även inkludera andra. Det finns en vrede och en längtan efter hämnd.

I fallet Andreas Lubitz vet vi till exempel att hans stora besatthet var att flyga. Hans känslomässiga problem fick honom troligen att falla ner i en ny depression; en process som låg i dvala i hans psykologiska stadium och som hade varit ett tillräckligt stort problem i hans förflutna för att senarelägga mottagandet av hans diplom.

Slutsats och vårt försök att förstå

Den psykologiska rapport som drog slutsatsen att “han inte var kompetent att arbeta och inte kunde flyga” var otvivelaktigt en faktor. Inte bara för hans tankar om självmord, utan även för de om hämnd. Detta skulle bli hans sista flygning och han skulle inte vara den enda som kände smärta. Lidandet skulle få ökade dimensioner, och det uppnådde han otvivelaktigt.

Vissa experter hävdar att detta otänkbara agerande är något som vägleds av amoksyndromet. Det är en spontan och okontrollerbar reaktion att skada andra och döda besinningslöst.

Många anser dock att det fasansfulla brott Andreas Lubitz begick kan ha varit planerat långt i förväg. Alperna kan till och med ha haft en speciell betydelse för honom då han sades ha haft ett starkt band till landskapet.

Vi letar alltid efter en förklaring till händelser såsom den som inträffade på denna Airbus A320. Vi vill veta och förstå anledningarna att en till synes normal person beslutar att avsluta liven för 150 personer. Ibland måste vi dock acceptera det irrationella, som ondska, som existerar och finns där, alltid bortom vår kontroll. Oförutsägbar och osläckbar berövar den oss på dem vi älskar mest.

Hur det än ligger till skickar vi vårt genuinaste stöd till offrens anhöriga och vårt djupaste medlidande för offren. Vila i frid.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.