Anestesiläkare upptäcker ett tredje medvetandetillstånd

Anestesiläkare upptäcker ett tredje medvetandetillstånd

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Enligt professor Pandit, narkosläkare vid Oxford University Hospitals, finns det ett tredje medvetandetillstånd som vissa patienter går in i när de får en allmän bedövning.

“Andas djupt, tänk på något trevligt, så kommer du att somna…”

Jag märker en konstig känsla som kommer upp genom min arm och efter det, lugn. Jag är inte jag; Och jag befinner mig i en inducerad koma.

Är det möjligt att vakna under narkos?

Möjligheten till en tredje dimension av medvetande kommer enligt Pandit främst från variationen i medicinsk specialitet. Ingen kan någonsin vara helt säker på att de administrerade läkemedlen har haft avsedd effekt. Det är mycket komplicerat att administrera rätt läkemedel i exakt rätt dos för varje patient, även efter åratal av praktik och erfarenhet i operationssalen.

Ett tredje medvetandetillstånd

Helt plötsligt händer något; Jag hör röster, drömmer jag dem? Nej, de är på riktigt, jag kan höra kirurgerna prata om operationen, min operation! Har jag dött? Nej, även om helvetet kan vara något i den här stilen.

Ja, det är möjligt att vakna under en kirurgisk operation, men inte helt. Vi befinner oss i ett tredje medvetandetillstånd som Pandit beskrev i sina studier. Uppenbarligen är vi inte vakna eftersom vi inte kan röra på oss eller kommunicera. Men vi är inte heller helt omedvetna om yttre stimuli.

Disanestesi – ett tredje medvetandetillstånd

Det har kallats för disanestesi, ett tillstånd där patienten varken är medveten eller medvetslös. Det drabbar ett litet antal patienter som kommer in på operationsavdelningen och försätts i narkos. Trots det är det något som bekymrar specialisterna. Patienten är medveten om operationen och allt som händer runt omkring, men denne kan inte göra något åt det.

Jag kan känna deras händer på min kropp, det kirurgiska instrumentet bryter igenom mitt inre. Och jag är rädd. Jag kan inte andas bra. Jag vill skrika! Men jag kan inte få ut ett ord, och jag märker av en slang i halsen. Jag kan inte röra på mig! Jag är paralyserad. Allt jag kan göra är att vänta på att operationen ska bli klar, oförmögen att röra på mig, lida varje sekund, önska att det där intermittenta pipljudet som jag hör i bakgrunden ska sluta.

Men vi borde inte vara oroliga, för enligt statistiken är det bara en patient av 15 000 som säger att denne kommer ihåg något av operationen efter att denne har vaknat. Det är dessa människor som aldrig blir helt medvetslösa när de får bedövning.

Dr. Pandit anses vara en av de bästa anestesiologerna i sitt land, och han har fokuserat mycket av sin forskning på att studera anestesi.

Tecken på att patienten befinner sig i ett tredje medvetandetillstånd

Anestesiläkare kontrollerar hjärtfrekvens, blodtryck, andning, koncentrationen av läkemedel i blodet och många andra saker, men detta verkar inte vara tillräckligt för att säkerställa ett tillstånd av fullständig medvetslöshet hos vissa patienter under operationen. Vissa tecken på uppvaknande, såsom ökad hjärtfrekvens eller höjt blodtryck, bör varna läkarna, men dessa fysiologiska signaler avaktiveras ofta av de läkemedel som ges under operationen.

Den prestigefyllda narkosläkaren har tillgripit en gammal teknik som gör att han kan paralysera hela patientens kropp, förutom en av dennes underarmar, för att visa att detta är möjligt. En tredjedel av patienterna, som verkade medvetslösa under operationen, rörde fingrarna på den fria armen som svar på direkta order.

“I själva verket är dessa patienter i ett tillstånd av medvetslöshet, men ändå kan de reagera på externa stimuli, som verbala order”, förtydligade Dr. Pandit. “Det extraordinära är att de bara rör på sina fingrar om de blir beordrade att göra det. Ingen patient reagerade på den kirurgiska operationen. De känner förmodligen ingen smärta.”

Det har gått tre veckor sedan operationen, men jag kan fortfarande inte sova. Jag vaknar mitt i natten och svettas och hjärtat bultar. Jag kommer aldrig att glömma känslan av kvävning och död som jag kände under dessa oändliga minuter.

Ligger vaken av rädsla

Även om det i realiteten är mycket sällsynt, kan en upplevelse som denna vara extremt traumatisk. Faktum är att patienter som har upplevt något liknande normalt lider av posttraumatisk stress, ångest och panikattacker.

Vi kan fortfarande inte fastställa exakt vad mänskligt medvetande är, och därför är det ännu mer komplicerat att övervaka dess frånvaro.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.