3 anledningar att inte lösa andras problem

3 anledningar att inte lösa andras problem
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Att hjälpa andra är inte lika positivt som det kanske verkar. Ja, du försöker hjälpa dem att lösa något för att de inte ska må dåligt. Men du bör inte alltid lösa andras problem. Du kommer därmed bara att göra dem en björntjänst.

Varken förluster eller lidande är något som alltid är negativt. Faktum är att vi ofta finner vår inre styrka när vi går igenom faser med smärta och lidande. Du bör därför inte lösa andras problem. Det du i princip gör är nämligen att ställa dig i vägen för deras personliga utveckling.

“Ge en man en fisk och han kommer ha mat för en dag. Lär honom att fiska
och han kommer ha mat för en livstid.”

-Konfucius-

Det enda tillfället du bör lösa någon annans problem är om personen fysiskt eller mentalt inte kan göra det själv. Det kan exempelvis ha att göra med barn eller personer som har någon form av handikapp som gör dem beroende av andra. Du bör inte göra det i andra fall, för de kommer då gå miste om något viktigt. Låt oss titta på tre anledningar att inte lösa andras problem.

Du begränsar deras motståndskraft och kreativitet

Vi kommer inte till världen med förmågan att lösa problem och hitta lösningar, utan detta är något vi lär oss med övning. Det är inte något man lär sig från en dag till en annan. Det enda sättet att utveckla förmågan att lösa problem är att bemöta dem. Ja, det är betydligt bekvämare om någon annan gör det åt dig, men detta gör dig mer osäker och beroende.

Du bör inte lösa andra problem för du begränsar bara utvecklingen av deras motståndskraft. Dessa förmågor är väldigt viktiga för vår överlevnad.

Penna som ritar en bro.

Att lösa andras problem förhindrar deras utveckling

Denna aspekt är väldigt nära relaterad till den första. Vad händer när människor har tillgång till en annan person som alltid räddar dem från trubbel? De kommer inte växa eller utveckla sig. De kommer fortsätta vara intellektuellt omogna. Deras känslor och beteende kommer inte heller utvecklas.

Detta har en serie med konsekvenser. Personer som inte löser sina egna problem kommer ofta bli krävande. Faktum är att de inte uppskattar det stöd de har fått eftersom de känner att det är din plikt att hjälpa dem.

Då de är bortskämda kommer de inte lära sig hur man hanterar saker själv. Det kan också bli obekvämt för dem att behöva jobba. Detta skapar en självisk person, och detta är en annan anledning till att du inte bör lösa andras problem.

Personer som bygger ett pussel.

Vet du vad som är bäst?

Detta är en av de främsta anledningarna till att du inte bör lösa andras problem. Vad får dig att tro att du vet vad som är bäst för den andra personen? Du ser världen och problemen genom dina egna ögon, men andra kanske har andra perspektiv.

Det som är bra för en person kanske inte är lika bra för en annan. Alla måste följa sin egen väg. Detta är en väg som låter dig bli en så bra person som möjligt, men ingen kan göra det åt dig. Det är omöjligt att fylla någon annans skor.

Ibland leder bra intentioner till skador. Ingen har rätten att påtvinga andra lösningar som kan ge upphov till nya problem eller förvärra de problem som redan finns.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rodríguez de Medina Quevedo, I. (2013). La dependencia emocional en las relaciones interpersonales.
  • Bielli, L. (2017). «El precio de ayudar a los demás». Burn out: causas, impacto y consecuencias en los trabajadores de la salud mental de un hospital psiquiátrico monovalente de Mendoza.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.