Anosognosi: oförmågan att inse sin oförmåga

Anosognosi: oförmågan att inse sin oförmåga

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

1895 beskrev Von Monakov ett fall med en patient som drabbats av delvis blindhet till följd av en skada. Vad som står ut med denna patient är dennes brist på medvetenhet av denna brist. Men det var inte förrän 1914 vid Paris Neurological Society som Babinski presenterade fallet med två patienter med hemiplegi på vänster kroppshalva och en total brist på medvetenhet av deras motoriska oförmåga. Han presenterade därefter konceptet anosodiafori för att referera till fall där det finns en total ignorans av sjukdomar. I den här artikeln ska vi kika närmare på anosognosi, som visar sig som en oförmåga att inse sin oförmåga.

Definitionen av anosognosi

Prigatano definierar i sin tur anosognosi som ett kliniskt problem där en patient med hjärnfel verkar omedveten om försämringen av den neurologiska och/eller neuropsykologiska funktionen, trots att den är uppenbar för läkare och andra. Denna brist på medvetenhet kan inte förklaras av hyperupphetsning, en generaliserad kognitiv brist eller av en självförnekande mekanism hos patienten.

Orsakssambandet hos skadan är likgiltigt inför möjligheten att uppvisa anosognosi under tillståndets gång. Därför påverkar detta anatomiskt hjärnregioner som är involverade i medvetenhet, vilket resulterar i en sänkt förmåga att inse eller förstå allvarligheten hos bristerna.

Vårt “jag“, sett som medvetenheten av oss själva, skjuts åt sidan och kan inte integrera informationen om skadan som en del av oss. Det är alltså som om den inte existerar.

Förvirrad man

Diagnostiska kriterier och komorbiditet

Även om det inte finns några specifika kriterier för diagnostisering så publicerade Consortium in Clinical Neuropsychology (2010) följande kriterier för att bidra till dess identifiering och klassificering:

1. Störning i medvetenheten om att lida av fysiska, neurokognitiva och/eller psykologiska brister eller sjukdom.

2. Förändring i förnekandet av bristen med uttalanden såsom “jag vet inte varför jag är här”, “jag vet inte vad som är fel med mig”, “jag har aldrig blivit delgiven dessa övningar korrekt, inte konstigt att jag inte kan göra dem väl”, “det är andra som säger att jag är sjuk”.

3. Bevis på bristerna genom utvärderingsmetoder.

4. Igenkänning av nöd från släktingar eller bekanta.

5. Negativa influenser på aktiviteter i det dagliga livet.

6. Problemet har inte koppling till andra tillstånd av förvirring eller förändrade medvetandetillstånd.

Denna åkomma är komorbid med andra tillstånd:

Neurologisk: neurovaskulära åkommor, Alzheimers, demens, mild kognitiv nedsättning, tumörer, frontotemporal demens, traumatisk hjärnskada, kortikal blindhet, epilepsi och bakre kortikal atrofi.

Psykiatrisk: schizofreni och personlighetsstörningar. Från en symptomatisk synvinkel kan anosognosi inträffa i fall av försummelse, amnesi, Korsakoffs syndrom, Antons syndrom, hemiplegi, dysexekutivt syndrom, Wernickes afasi…

Behandling och konsekvenser

För tillfället finns det inga bevis på en effektiv behandling. Eftersom det är en sjukdom med många sätt att visa sig definierar vissa den som en sjukdom, ett syndrom eller ett symptom; trots det finns det en viss konsensus angående dess definition.

Anosognosi kan dyka upp i flera neurologiska sjukdomar och verkar vara specifik för varje brist. Med tanke på de praktiska implikationerna på det dagliga livet för personerna som lider av det, är det därför viktigt att genomföra tidig identifiering av det. Personer som lider av det kan ha:

  • Svårigheter att följa en behandling.
  • En dålig prognos angående utveckling och rehabilitering av åkomman.
  • Risk för att drabbas av fall eller skador på grund av bristande medvetenhet.
  • Förändringar i humöret som orsakas av konfrontationen med information: irritation, vrede, depression.
  • Brist på uppmärksamhet på farmakologiska och medicinska behandlingar.
  • En brist på social förståelse för sin status eller sjukdom.
  • Brist på stöd socialt och samhällsmässigt.

Foto av Patrick Hoesly.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.