Det antidepressiva läkemedlet amitriptylin

Det antidepressiva läkemedlet amitriptylin

Senaste uppdateringen: 20 augusti, 2019

Det antidepressiva läkemedlet amitriptylin är ett smärtstillande medel som upptäcktes 1960 och marknadsfördes som Elavil (det såldes även under andra namn).

Detta ämne finns även på Världshälsoorganisationens lista över viktiga mediciner.

Till skillnad från många andra antidepressiva medel så har amitriptylin en effekt som påminner om den som fås då man använder SSRI (selektiva serotoninåterupptagningshämmare).

Detta har gjort den till en av de mediciner som används mest mot depression.

Vad använder man det antidepressiva läkemedlet amitriptylin till?

Amitriptylin är godkänt och rekommenderat för att behandla en rad olika tillstånd:

 • Allvarlig depression hos vuxna
 • Neuropatisk smärta hos vuxna, som exempelvis den smärta som uppstår vid fibromyalgi
 • Kronisk huvudvärk hos vuxna
 • Migrän hos vuxna
 • Barn som är över sex år gamla och som kissar i sängen. Denna behandling används bara på vissa håll då inget annat hjälper.

Denna medicin används ibland även för att behandla tillstånd som kronisk hicka.

Kvinna som vilar.

Som med de flesta psykiatriska mediciner så rekommenderar läkarna att man börjar med små doser.

Man kan därefter sakta öka dosen baserat på hur väl man tolererar medicinen och den kliniska respons som man får. Om man vill sluta med medicinen så bör man göra det gradvis.

Man tar generellt denna medicin fyra gånger per dag. Det är bäst om man tar doserna vid samma tid varje dag och man bör alltid följa läkarens rekommendationer.

Handlingsmekanism

Medicinen hämmar återupptaget av noradrenalin och serotonin i nervändarna.

Amitriptylin blockerar även jonkanalerna för natrium, kalium och NMDA (n-metyl-d-aspartat). Detta förklarar varför den kan vara bra för neuropatisk smärta och hjälper till att förhindra migrän och kronisk huvudvärk.

Det tar vanligtvis mellan två till fyra veckor innan medicinen börjar fungera ordentligt. De lindrande effekterna visar sig dock snabbt. Man kan också börja uppleva negativa bieffekter vid den första dosen.

Magtrakten har väldigt lätt för att absorbera amitriptylin. Den metaboliserar sedan ämnet till nortriptylin, som är en aktiv metabolisk substans som också kan hjälpa vid symptom på depression.

Den är också bättre på att hämma återupptaget av noradrenalin.

Bieffekter

Precis som andra antidepressiva medel så kan även denna medicin ha potentiella bieffekter. Här är en lista på det man bör vara vaksam på:

 • Sömnighet
 • Skakningar
 • Illamående
 • Huvudvärk
 • Letargi
 • Svårigheter att prata
 • Aggression
 • Hjärtklappningar
 • Ökad hjärtfrekvens
 • Överdrivet svettande
 • Viktökning
 • Problem med synen
Kvinna som huvudvärk.

Om man tar höga doser så är det också vanligt att man upplever hjärtarytmi och väldigt lågt blodtryck.

Det kan dock även förekomma hos patienter som använder sig av lägre doser men som har någon form av hjärtproblem. I dessa fall rekommenderar läkarna att man inte använder sig av medicinen.

Läkarna säger också att man inte bör använda detta läkemedel samtidigt som MAOI (monoaminoxidashämmare), eftersom detta kan leda till serotonin-syndrom.

Det finns många andra läkemedel som kan påverka upptaget av amitriptylin, så se till att du pratar med din läkare om detta.

Följ alltid läkarens instruktioner. Varje patient kan ha en annorlunda respons och toleransnivå, och dessa två aspekter kommer avgöra hur stor dos som du behöver.

Detta kanske intresserar dig
Ketamin: narkotikaklassat, men med en lovande framtid
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Ketamin: narkotikaklassat, men med en lovande framtid

Ketamin är ett narkotikaklassat läkemedel som de flesta känner till som partydrog. Det är ett syntetiskt ämne som man började höra om 1962.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios (2015). Ficha técnica. Tryptizol. [Online] Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/37130/FT_37130.html
 • Thour A, Marwaha R. Amitriptyline. [Updated 2019 Jan 23]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537225/
 • O’Sullivan, C., & Froyman, C. (2018). Nortriptyline safer than amitriptyline?. Canadian family physician Medecin de famille canadien, 64(9), 634-636.

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.