Depression hos äldre: att upptäcka detta problem

I den här artikeln kommer du att lära dig mer om kännetecknen hos depression hos äldre och hur socialt stöd kan minska risken för psykologiska och fysiska rubbningar.
Depression hos äldre: att upptäcka detta problem
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Depression är inte en homogen diagnos. Den varierar i enlighet med karaktärsdragen och kontexten hos varje drabbad person. Saker som åldersgrupp, kön och socioekonomisk nivå påverkar hur depressionen yttrar sig. När exempelvis barn blir deprimerade har de en tendens att snarare vara irriterade och arga än ledsna. Barn har också en tendens att uppvisa mer fysiologiska symptom på depression, likväl som sömnsvårigheter.

Epidemiologiska data visar att depression hos äldre också har unika karaktärsdrag. En logisk konsekvens är alltså att det är lönlöst att erbjuda en generell behandling för alla fall.

Ibland tolkar folk signalerna på depression hos äldre som en normal del av åldrandet, vilket innebär att symptomen inte adresseras. Förutom detta är den bästa lösningen för depression hos äldre inte den medicinering som normalt används vid behandling av depression.

Många äldre som bor på ålderdomshem lider av klinisk depression. Det är svårt för många av dem att förklara sina symptom, och de beskriver dem vanligtvis som kroppsliga krämpor. Därför klagar många äldre med depression på sömnsvårigheter, brist på energi, värk och smärtor. Överlappningen mellan psykisk sjukdom och depression innebär ofta att experter inom vården ofta feldiagnosticerar patienter.

depression hos äldre

 

Kännetecken

 • Längre depressiva perioder som förblir oförändrade av konventionell medicinering.
 • Äldre deprimerade människor uttrycker inte känslor av värdelöshet eller skuld som medelålders människor gör.
 • Alexitymi, eller oförmågan att verbalt uttrycka känslor, är vanligt.
 • Äldre deprimerade människor lider ofta av hallucinationer och villfarelser.
 • Negativa symptom såsom apati, avtrubbning, brist på ögonkontakt eller brist på reaktion mot sin omgivning.
 • Fysiska symptom som döljer mentala symptom, såsom anorexia, fobier, hypokondri och ångest.
 • Högre risk för självmord, speciellt hos män som lever ensamma.
 • Psykomotorisk agitation med intensiv ångest eller atypiska hämningar.
 • Irritabilitet.
 • Markanta sömnsvårigheter, framförallt störningar såsom sömnlöshet eller hypersomni.
 • Återkommande förkroppsligande av ångest.
 • Mindre variation i beteendet under dagtid.
 • Kognitiva dysfunktioner som relateras till intensiteten hos resten av symptomen och har en tendens att förbättras när humöret bättras. Hos äldre människor är det de verkställande funktionerna och minnet som påverkas mest.

Vikten av stödnätverk för äldre människor med depression

Att förhindra depression hos äldre patienter är avgörande. Med detta som mål utförde forskarna Lowenthal och Haven en studie som visar hur viktigt det är för äldre människor att ha någon förtrogen. Att ha socialt stöd förbättrar inte bara de äldres mentala hälsa, utan även deras fysiska.

Äldre människor med ett socialt nätverk reducerar dödssiffran gentemot de som lever mer isolerade. Studier visar att det finns en signifikant relation mellan sociala stödnätverk (äktenskap, mellanpersonliga förhållanden, tillfredsställelse med din omgivning osv) och en minskad risk för hjärtsjukdomar.

Förutom detta innebär ett social stödnätverk också att de äldre tar bättre hand om sin hälsa samt håller fast vid medicinska handlingsplaner. Tillfredsställande förhållanden på äldre dagar höjer immunförsvaret och reglerar stress.

Ensamhet ökar risken för depression

Vad gäller den psykologiska hälsan är ensamhet en viktig faktor. Äldre människor som är ensamma eller som känner sig ensamma löper mycket högre risk att drabbas av depression. Därför kan ett socialt stöd nätverk skydda äldre människor från stress och ångest.

Studier visar även att husdjur kan hjälpa till att hålla depression och ångest borta hos äldre.

depression hos äldre

Ett bra sätt för äldre människor att stå emot depression är att skapa ett nätverk av vänner med liknande intressen. Genom att regelbundet genomföra rekreativa eller nöjsamma fritidsaktiviteter med vänner eller en make gör det mycket lättare för äldre människor att anpassa sig till pensionen.

Sammanfattningsvis är det mindre risk för äldre som spenderar tid med vänner, eller ett husdjur och därmed inte är ensamma, att drabbas av depression. De är ofta vid bättre hälsa och behöver inte använda vårdsystemet lika mycket.

Eftersom förbyggande alltid är det bästa, är det avgörande att försäkra sig om att äldre människor har sällskap och möjligheter att förbättra sitt välmående och förnöjsamhet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F (2008). Manual de psicopatología. Volúmenes I y II. McGraw-Hill.Madrid

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.