Känner du till skillnaden mellan stress och ångest?

Känner du till skillnaden mellan stress och ångest?
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 03 augusti, 2023

Även om ångest och stress är tillstånd som liknar varandra har de även många skillnader. Vissa tror fortfarande att orden är synonymer, men så är inte fallet. Att känna till skillnaden mellan stress och ångest är inte bara en simpel teoretisk övning; det kräver sann livserfarenhet som hjälper oss att pricksäkert identifiera intensiteten och allvaret hos dessa problem.

För att göra saker ännu svårare finns det många olika typer av både ångest och stress. Ibland klassificerar vi dem baserat på intensitet eller symptom. Psykologer talar till exempel om kronisk stress och generaliserat ångestsyndrom. Andra gånger klassificeras de baserat på källan eller orsaken. Några exempel är arbetsplatsstress och separationsångest.

“Vetenskaplig sanning kan uttryckas kort; ät måttligt, ha en vanlig, varierad kost och oroa dig inte.”

-Robert Hutchison-

Alla typer av stress delar dock en gemensam faktor, och samma sak gäller alla former av ångest. För att klargöra detta ska vi ta en titt på några av de huvudsakliga skillnaderna mellan stress och ångest.

Skillnaden mellan stress och ångest ligger bland annat i att de har olika källor

När det kommer till stress är orsaken enkel att identifiera. Stress uppstår när en person inte har (eller inte tror sig ha) resurserna för att tackla ett problem. Samma sak sker när det finns en uppgift eller aktivitet som måste utföras.

Fjäril drar sten

Ångest har å andra sidan en vagare källa. Du kan ofta inte identifiera det relevanta hotet eller faran. I många fall finns det inte en objektiv anledning till personens olustkänsla. Trots bristen på specifik orsak kan individen fortfarande uppleva ångest. Ångest kan å andra sidan vara väldigt känsligt för betingning och förväntan; det kan vara resultatet av stress eller press.

Ihållande känslor

Ett annat element som utgör en del av skillnaden mellan stress och ångest är ihållande känslor. Stress antyder oro. Vi kan definiera det som en blandning av nervositet och frustration. Det kan inkludera irritabilitet och ibland även sorg.

Den ihållande känslan som kommer med ångest är å andra sidan rädsla. Det är en känsla av stundande fara som tenderar att bli större, likt en rullande snöboll. Vi beskriver den som en invaderande känsla som sprider sig och varar över tid. Den orsakar stor skada på en persons humör och sinnestillstånd. Rädsla leder till förbryllelse och till och med mentala blockeringar samt paralys i vissa allvarliga fall.

Utlösande faktorer

Generellt sett uppstår stress från externa faktorer. Ångest orsakas i sin tur av interna faktorer. Det är dock inte alltid lätt att se skillnaden mellan stress och ångest rent orsaksmässigt; vad som markerar skillnaden i varje fall är närvaron eller frånvaron av extern stimulus.

Specifika incidenter eller situationer utlöser stress. Det kan ske på jobbet, medan du utför en svår uppgift, på grund av förflyttning från en specifik plats etc. Ångest är å andra sidan något som oftast utlöses av individen. Personen skapar och ger bränsle till katastrofala tankar och upprörande känslor. Det spelar egentligen ingen roll vad som försiggår i omgivningen.

Tidsuppfattning

Stress är för mycket av nuet medan ångest är för mycket av framtiden. För personer som är stressade kan nuet kännas oändligt. De tror inte att de kan komma ut ur den nuvarande situationen. De känner sig fångade och kan inte se något sätt att förändra vad som oroar dem. Det är som om de är evigt dömda att lida av effekten av det som utlöser stressen.

Den biologiska klockan

Vid ångest är de drabbade rädda för vad som kan hända, men som inte skett än. Eller så kanske något faktiskt inträffade, men de kunde inte göra någonting åt det. Ofta vet de dock inte vad detta “något” är. De väntar sig bara något katastrofalt och kan inte objektivt utvärdera sin nuvarande situation. De lever enligt det fasansfulla som finns på horisonten eller som redan har skett. De är besatta av möjliga konsekvenser utan att kunna påverka dem.

Skillnaden mellan stress och ångest ligger också i när symptomen försvinner

Om en persons stressutlösare är att gå till tandläkaren kommer dennes olustkänsla försvinna när denne varit där. Detta är ett distinkt drag hos stress – den försvinner när dess stimulus är borta eller konflikten är löst.

Ångest tenderar att vara bestående. Om vi använder exemplet med tandläkaren igen så kommer ångesten inte försvinna efter besöket. Personen kan tro att denne kommer förlora alla sina tänder. En annan ängslig tanke är att man bara upplever symptomen på ett mycket värre problem. Ångest får bränsle av negativitet och en överaktiv fantasi.

Man bland moln

Om du kan känna igen likheter och skillnader mellan stress och ångest blir det lättare att identifiera vad du är drabbad av. Vi rekommenderar att du söker hjälp om du lider av stress under lång tid eftersom det tyder på ett problem som skadar dig. Vi rekommenderar även att du talar med en expert om du tror att du har problem med ångest – den vaga rädsla som saknar slut och början.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.