Anxiolytika och alkohol: en farlig kombination

Substanser som påverkar nervsystemet bör tas med yttersta försiktighet. Här förklarar vi effekterna av att blanda två av dem, alkohol och anxiolytika.
Anxiolytika och alkohol: en farlig kombination
Sara González Juárez

Skriven och verifierad av psykologen Sara González Juárez.

Senaste uppdateringen: 29 januari, 2023

Idag är anxiolytika (ångestdämpande medel) en av de vanligast förskrivna psykofarmaka. Faktum är att vi ofta kan få ett recept utan att ens ha träffat en specialist. Detta tillsammans med normaliseringen av intaget av alkohol gör att många människor ofta kombinerar dessa båda substanser. Ibland av okunskap och ibland av rent slarv. Men att blanda anxiolytika och alkohol innebär stora hälsorisker, både på kort och lång sikt.

Båda substanserna hämmar nämligen nervsystemet, vilket ökar riskerna exponentiellt när man kombinerar dem. Bland andra konsekvenser kan detta provocera fram andningsstopp och koma.

Vi kommer att förklara mer i detalj varför du inte bör dricka alkohol när du tar ångestdämpande medel. Detta är ett oerhört viktigt ämne. Du ska inte inbilla dig att dessa substanser inte kan vara skadliga för din hälsa bara för att de är så vanliga.

Tonårig flicka med piller

Effekter av anxiolytika och alkohol på nervsystemet

Det första du bör veta är att alkohol och anxiolytika båda är hämmande för nervsystemet. Detta innebär att de bromsar eller minskar aktiviteten i det centrala nervsystemet. Detta är fördelaktigt vid ångestsyndrom, eftersom de kännetecknas av dess överaktivering.

Att ta ångestdämpande medel hjälper dig att uppnå en känsla av avslappning och att minska symtom som katastrofala tankar.

Alkohol har också hämmande effekter på nervsystemet, men på ett annat sätt. När intaget ökar sträcker sig effekterna från hämning av beteende till etylkoma (överdos) på grund av påverkan av de hjärnområden som ansvarar för vitala processer.

Vad händer när du blandar anxiolytika och alkohol?

Även om anxiolytika blir allt vanligare kan de inte jämföras med normaliseringen av alkohol i vardagen. Faktum är att många människor är ovilliga att sluta använda dem. Medan det för andra är en så inarbetad del av deras dagliga rutin att de inte tar hänsyn till effekterna av deras interaktioner med andra substanser. Men när alkohol blandas med anxiolytika är effekterna följande:

Olycksbenägenhet

Att blanda anxiolytika och alkohol påverkar motoriska kontrollfunktioner, såsom koordination och balans. Det har också effekter på koncentration, vakenhet och minne. Av denna anledning ökar risken för olyckor som fall, skärsår och slag.

Att ta bensodiazepiner och alkohol tillsammans är förknippat med en 7,7-faldig ökning av risken att råka ut för en trafikolycka.

Potentiering av depressiva effekter

Förutom att båda substanserna är hämmande för nervaktivering, har etylalkohol kapacitet att potentiera effekten av bensodiazepiner. Dessa är en av de mest använda grupperna av läkemedel för behandling av ångest.

Denna agonisteffekt ökar risken för andningsstopp eller ett komatöst tillstånd, på grund av involveringen av associerade nervcentra. Det beror på den farmakokinetiska verkan som ökar koncentrationen av de två substanserna i vävnaderna.

Beteendestörningar vid intag av anxiolytika och alkohol

Även om det ofta sägs att vi dricker för att glömma, gör alkohol att de känslor som förknippas med minnen blir mer intensiva. Utöver detta gör det människor mer ohämmade och aktiva. Dessutom kan de bli mer våldsamma inför pågående konflikter.

Dessa olösta problem kan tillsammans med påverkan av anxiolytika och alkoholens disinhiberande effekt, få ångesten att växa till den grad att det leder till ett beteende som påminner om ett nervsammanbrott. I sin tur eskalerar detta beteende befintliga konflikter och får nya att dyka upp, vilket orsakar en förvärring av tillståndet.

Större rebound-effekt

Anxiolytika ordineras också för att inducera sömn hos personer som lider av sömnlöshet. Andra kanske vänder sig till alkohol för att uppnå samma effekt, en produkt av hämningen av nervsystemet. Men båda substanserna delar rebound-effekten. Detta innebär att symtomen på nervositet och ångest återkommer med större intensitet några timmar efter deras verkan.

Därför är sömnkvaliteten inte bra. Om du blandar ångestdämpande medel och alkohol är rebound-effekten mycket större, så du sover inte alls bra. Dessutom minskar inte heller några symtom på ångest på medellång sikt.

Man som lider av sömnlöshet

Vikten av psykologisk terapi

Ordination av anxiolytika för ångest och stress är inte tillräckligt för att lindra problemet. Dessutom är alkoholintag både skadligt och farligt när det blir kroniskt. Faktum är att det är vid denna tidpunkt som behovet att kombinera farmakologiska terapier med psykologiska uppstår.

Behandlingar med anxiolytika bör inte pågå längre än ett år för att inte ge negativa hälsoeffekter. Till exempel nystagmus, dåsighet, yrsel eller ordartikulationsproblem.

Slutligen, om du tror att du kanske lider av ångestproblem, är det bäst att eliminera alkohol från ditt liv tills du löser det. Även om det kan verka ofarligt till en början, är det att blanda ångestdämpande medel och alkohol ett beslut som inte bara kommer att förvärra dina symtom utan också utsätta dig för livshotande faror.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Danza, Á., Cristiani, F., & Tamosiunas, G. (2009). Riesgos asociados al uso de Benzodiazepinas: Benzodiazepine-related risks. Archivos de medicina interna31(4), 103-108.
  • Mattila, M. J. (1990). Alcohol and drug interactions. Annals of Medicine22(5), 363-369.
  • Menéndez Arias, E. (2022). Revisión sistemática sobre el uso indebido de benzodiacepinas.
  • Reimers, C. E. G., & Fernández, F. S. (2008). Benzodiacepinas, alcohol y deterioro neuropsicológico. Medicina clínica130(18), 696-697.
  • Tampi, R. R., & Bennett, A. Uso de benzodiacepinas y riesgo de demencia. Informe especial, 6.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.