Vad kan du göra när ångest paralyserar dig?

Under vilka förhållanden är det mest sannolikt att ångest paralyserar dig? Vad kan du göra när du hamnar i en så sårbar situation? I den här artikeln svarar vi på dessa och andra frågor.
Vad kan du göra när ångest paralyserar dig?
Sharon Laura Capeluto

Skriven och verifierad av psykologen Sharon Laura Capeluto.

Senaste uppdateringen: 19 april, 2023

Har du upplevt hur ångest paralyserar dig före ett prov, på en anställningsintervju eller om du har blivit utsatt för ett rån? Det är helt naturligt om du betänker hur det kognitiva systemet fungerar.

Ångest är en naturlig och universell försvarsmekanism som vanligtvis låter dig reagera adaptivt när du uppfattar ett hot som äventyrar din integritet. Dess syfte är att mobilisera din kropp och hålla den alert för att du ska kunna agera på rätt sätt.

Aaron Beck, den kognitiva psykologins fader, beskrev det som en rädsloreaktion. Men vad händer när ångesten överskrider vissa gränser?

I det här fallet kan den sluta uppfylla sin adaptiva funktion och få dysfunktionella effekter på din kropp och själ. Faktum är att ångest kan paralysera dig, fysiskt, kognitivt och känslomässigt när du upplever det på höga nivåer.

Kvinna med ångest
Påträngande tankar kan underblåsa ångest.

När ångest paralyserar dig

En mental blockering är ett av de vanligaste symtomen på överdriven ångest. Det kan visa sig i de mest varierade sammanhang, till exempel på jobbet, på universitetet, bland vänner och till och med på romantiska dejter. Det är en frustrerande upplevelse när du känner att ditt sinne har blivit helt tomt och du inte kan tänka, tala eller fungera som vanligt.

Dessutom dyker det ofta upp påträngande tankar vid dessa tillfällen och gör saker och ting ännu mer komplicerade. “Vad är det som händer med mig?”, “Jag har glömt allt jag pluggat, allt är en röra”, “Jag kan inte koncentrera mig”. Dessa känslor föder och förstärker din ångest, vilket gör att du känner att du har fastnat i en återvändsgränd och inte kan hitta lösningar på ditt problem.

I dessa fall känner du dig oförmögen att tänka klart, organisera dina tankar, dra slutsatser och fatta beslut. En mental blockering kan i sin tur åtföljas av vissa kroppsliga symtom och förnimmelser, såsom känslan av att vara oförmögen att röra på sig.

Som vi nämnde tidigare förbereder ångest dig för att vidta snabba åtgärder för att försöka komma bort från fara. Men när ångest paralyserar dig händer andra saker med dig, som att inte kunna tala offentligt, att ha svårt att ta in och memorera ny information eller att inte kunna fly om du blir jagad. Det är i den här typen av sammanhang som man tyvärr inte kan hitta lösningar.

Hur man hanterar paralyserande ångest

Det är obehagligt att känna sig mentalt blockerad. Faktum är att bristen på en känsla av kontroll kan vara riktigt frustrerande. Dessutom påverkar det oftast olika områden i ditt liv negativt. Dessa sträcker sig från dina studier och din yrkes- och jobbkarriär till anknytning och affektiva aspekter.

Om du ofta upplever blockeringar försöker din kropp och själ att ge dig ett budskap och det är ett som är väl värt att lyssna på. De försöker säga till dig att du går för fort fram och inte gör vad du verkligen vill. Du har en intensiv press inom dig själv och det är dags att börja agera och fatta beslut i enlighet med vad du vill och behöver.

För att komma fram till vad du verkligen vill kan det hjälpa att ställa dig själv följande frågor: Vad gör jag som jag inte vill göra? När slutade jag känna mig som mitt riktiga jag? Vilka krav behöver jag befria mig från? Vilka känslor tillåter jag mig inte att uttrycka? Lever jag som jag vill leva? Vilka aspekter av mitt liv skulle jag vilja förändra?

När du väl upptäcker vad din ångest vill säga dig och gör de nödvändiga förändringarna kan du eliminera den. Det är faktiskt möjligt att lära sig att hantera din ångest med engagemang, tålamod och professionellt och specialiserat stöd.

Man med ångest
Ångest säger oss att det är nödvändigt att stanna upp och reflektera över våra liv.

Specifik behandling

Acceptance and commitment therapy anses vara ett av de bästa alternativen för att behandla denna typ av problem. Det hjälper dig att identifiera och övervinna mentala blockeringar genom att acceptera dina känslor utan att kämpa emot dem.

Det handlar om att skaffa verktyg för att möta din ångest och förstärka dina känslor av välbefinnande. Det finns några riktlinjer som kan hjälpa dig med dessa problem medan du genomför en psykologisk behandling. Till exempel att arbeta med din andning, utöva mindfulness, ta pauser, utöva en sport eller yoga, upprätthålla en hälsosam kost och identifiera dina tankar och känslor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Diaz, M. S., & Diaz, N. S. (2020). Una perspectiva contextual: act para trastornos de Ansiedad. In XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.
  • García, J.M. y Nogueras, V. (2013) Guía de autoayuda para la depresión y trastornos de ansiedad. Consejería de salud y bienestar social, Junta de Andalucía.
  • Luciano Soriano, M. C., & Gutiérrez Martínez, O. (2001). Ansiedad y terapia de aceptación y compromiso (ACT). Análisis y Modificación de Conducta.
  • Miguel-Tobal, J. J., & Cano-Vindel, A. (1989). Avances en la evaluación de la ansiedad y sus implicaciones en la elección del tratamiento. Terapia del Comportamento. Giornale Italiano di Scienza e Terapia del Comportamento.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.