Thumb Author Sharon Laura Capeluto

Sharon Laura Capeluto

Psykologi


Om författaren

Examen i psykologi från Universidad de Buenos Aires 2019. Diploma i ätstörningar och fetma från Escuela Sistémica Argentina (2021) och "Stöd för inkluderande utbildning" i kommissionen för fullt deltagande och inkludering av personer med funktionsnedsättning (2019). Hon har deltagit i Dispositivo de Interconsulta en el Servicio de Salud Mental del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano i Buenos Aires (2018). Hon har arbetat i skol- och sociala inkluderingsteam som följt barn med svårigheter med social kompetens och känslomässig reglering. Sedan 2021 har hon arbetat som klinisk psykolog med assistans till vuxna och ungdomar, baserat på ett systemiskt förhållningssätt. Dessutom samarbetar hon med digitala plattformar som skapar populärt innehåll om psykologi och mental hälsa.


Senaste artiklar