Är du neurotisk? Här kan du få svaret

Är du neurotisk? Detta beteende uppstår eftersom det finns en oidentifierad konflikt mellan förträngning och begär. Denna spänning manifesterar sig som konflikt, bristande överensstämmelse och irritabilitet.
Är du neurotisk? Här kan du få svaret
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 07 februari, 2021

Ordet neurotisk är ganska populärt och har förlorat en del av sin ursprungliga betydelse. Människor började använda det för mer än ett sekel sedan inom psykiatrin och psykologin. Men det tog form genom Sigmund Freuds psykoanalys.

I allmänhet betecknas någon som gapar mycket eller är konfliktfylld som neurotisk. Men det här är egentligen inte korrekt. Under 1700-talet talade man om neuros då en patient led av emotionell instabilitet. Denna definition har dock ändrats.

Nästan alla är neurotiska enligt Freudianskt synsätt, även om intensiteten i detta tillstånd varierar. Ur detta perspektiv utvecklar varje människa en viss grad av neuros. Till exempel skapar du inre spänning bara genom att vara en del av ett samhälle och försumma dina personliga önskningar.

Neuros är oförmågan att tolerera tvetydighet.

-Sigmund Freud-

En kvinna som inte kan avgöra om hon är neurotisk

Freud och neuros

För Freud är någon neurotisk när denna har varit tvungen att undertrycka sina grundläggande impulser eller drifter mot sina egna önskemål. Med andra ord håller de sig själva tillbaka eftersom de inte har något annat alternativ. Men djupt inne har de ännu inte gett upp sina grundläggande önskningar.

Det uppstår spänning då du undertrycker dig själv. Du vill, men du kan inte. I freudianska termer pågår det en kamp mellan superegot, kroppen som bestämmer plikter och id, kroppen som representerar de mest grundläggande önskningarna. Detta leder till kontinuerligt obehag.

Spänning uppstår omedvetet, så vad den neurotiska personen känner är helt enkelt att ingenting tillfredsställer dem, och att det är dominerade av konflikt och olösta tvivel. Således förbrukar de en hel del energi i motstånd mot verkligheten. Men samtidigt misslyckas de med att organisera ett sätt att aktivt ändra situationen, annat än genom ett motstånd som saknar riktning.

Egenskaper när du är neurotisk

Neurotikerns rastlöshet och obehag går utöver vardagens stress, även om den liknar det. Skillnaden är att denna stress kvarstår när det finns en neuros, även om det inte finns någon anledning att känna så.

En neurotisk person är varken alltid högljudd eller lätt identifierad av sitt humör. Faktum är att dessa människor ofta är tysta och trumpna och tar tid på sig innan de så småningom exploderar. Naturligtvis förblir de i ständig konflikt med sig själva och med världen. Deras huvudegenskap är en intern spänning som inte försvinner.

Intensiv neuros är vanligare hos dem som bor i storstäder. Det är också vanligare hos dem som lever i fattigdom eller har utsatts för övergrepp som barn, övergivande eller försummelser. Det är svårt för den neurotiska personen att spontant kunna skratta. Detta eftersom de har svårt att koppla av.

En till synes orolig kvinna

Är du neurotisk?

Som vi nämnde ovan har nästan alla neurotiska egenskaper. Det beror på att det är det pris du betalar för att vara en del av samhället. Att avstå från grundläggande önskningar är dock frukten av rationalitet och inte bara av självförtryck hos dem som kan klara av det.

Här är några frågor för att utvärdera din grad av neuros:

 • Anser du dig själv vara en överkänslig person?
 • Känner du dig som ett offer?
 • När någon påpekar ett misstag för dig, rättfärdigar du det, eller försvarar du dig, innan du analyserar om det är sant eller inte?
 • Är du ofta orolig?
 • Tror du att andra är uppmärksamma på dig?
 • Är du avundsjuk och misstroende?
 • Kritiserar du ofta andra?
 • Verkar små problem ofta stora för dig?
 • Är din optimism eller depression överdriven?
 • Upplever du svårigheter med sexlivet?
 • Är du ofta upprörd över världen?
 • Har du liten eller ingen ambition att förbättra dig?
 • Tänker du ofta på att byta jobb eller får du ofta sparken från dina jobb?
 • Är du alltför noggrann i en eller flera aspekter av ditt liv?
 • Är det rörigt omkring dig?
 • Ljuger du utan anledning?
 • Är du ofta vidskeplig?
 • Gör du saker som du senare tycker var dumt?
 • Är ditt beteende tvångsmässigt?
 • Har du överdriven rädsla eller fobier?
 • Blir du lätt arg?
 • Har du svårt att koncentrera dig?
 • Har du sjukdomar som en läkare inte kan diagnostisera?
 • Får du ofta ont i huvudet?
 • Har du problem med att sova?

Resultaten

Du har tydligt vissa neurotiska drag om du svarade ”ja” på fyra frågor. Du har antagligen neurotiska beteenden om du svarade ”ja” på fyra till åtta frågor. Slutligen har du en neuros som kräver specialiserad hjälp om du svarar ”ja” på mer än åtta frågor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Pelissolo, A. (2012). Trastornos de ansiedad y neuróticos. EMC-Tratado de Medicina, 16(4), 1-10.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.