Är du rädd för genuin kärlek?

Är du rädd för genuin kärlek?

Senaste uppdateringen: 06 januari, 2022

Vi har förhållanden som varar en natt, några timmar, en dag eller en månad. Inget vi måste hänge oss åt, inget som får oss att känna något annat än åtrå, inget som involverar att visa kärlek, känslor, ömhet eller tillgivenhet. Är vi rädda för genuin kärlek?

Alla hittar vi på olika ursäkter för att skydda oss själva. Jag har inte tid, jag älskar min frihet, jag vill vara singel, jag vill inte förpliktiga mig, jag vill inte ta avstånd från mina vänner. Men vad som verkligen sker är att vi är rädda för oss själva.

Upptäck vad genuin kärlek verkligen är

Enligt psykologen Walter Riso bör vi skilja på bra kärlek (hälsosam, konsekvent och konstruktiv) och dålig kärlek (ohälsosam, inkonsekvent och destruktiv). Genuin kärlek har alltid tre element, och om ett av dem fattas så kommer förhållandet bli lidande.

“Det finns bara en sann, autentisk kärlek. Men det finns många faksimiler av kärlek.”

-de la Rochefocauld-

De tre elementen av kärlek är Eros, Filia och Agape. Eros är den sexuella åtrån, som visar sig i form av habegär, förälskelse och passion. Detta är den mest själviska delen av kärlek. Filia är vänskapen i förhållandet, vilken låter båda personerna höja sig över egot och dela allt med den andra. Agape är den osjälviska, ömma och ömtåliga delen av kärlek.

Under förhållandet kan ett element bli mer dominant än de andra, men alla tre bör alltid närvara. På tal om det så har forskare vid Stony Brook University i New York upptäckt att kärlek verkligen kan hålla i sig över tid.

Tala om kärlek

Forskarna skannade hjärnorna hos diverse par som varit tillsammans i minst 20 år, och andra som befann sig i början av sina förhållanden. De jämförde resultaten och fann att ett av tio mogna par visade samma kemiska reaktion i hjärnan som de nya paren. Detta visar att det är möjligt att bibehålla samma nivå av kärlek över tid.

Anledningar till att vi är rädda för genuin kärlek

När vi är motvilliga att prova saker som är nya, som involverar att blotta oss själva eller som kan få oss att lida så blir vi paralyserade, vilket hindrar oss från att upptäcka genuin kärlek. Det är uppenbart att vissa förhållanden fungerar medan andra inte gör det, och att det alltid kommer finnas en viss nivå av risk.

“Det räcker med att titta på dig för att veta att du kommer genomsyra min själ.”

-Julio Cortázar-

I vårt samhälle är allt så stressat. Vi stannar inte upp för att lära känna människor och vi går från förhållande till förhållande utan att låta oss själva känna något för personerna eller njuta av att lära oss mer av dem. Detta på grund av olika orsaker, vilka inkluderar följande:

Att känna sig sårbar

Att påbörja ett nytt förhållande gör oss osäkra och sårbara eftersom vi måste blotta oss själva för den andra personen, och ibland är det enklare att blotta våra kroppar än våra själar. Vi känner en brist på kontroll över vad som kan ske i framtiden, och detta skrämmer oss.

“Må vi ha modet att vara ensamma och modet att ta risken att vara tillsammans.”

-Eduardo Galeano-

Vi känner ännu inte den andra personen, vilket kan leda till att vi misstror denne. Men att lära känna någon och påbörja ett förhållande med denne kommer alltid involvera en risk. Att säga vad du känner och uttrycka dina önskningar är viktigt för att skapa en grund av sann kärlek.

Att inte vilja bli sårad igen

Alla har genomgått uppbrott och komplicerade situationer, men hjärtat läker över tid. Men när en ny person dyker upp så återupplever vi smärtan på ett visst sätt och blir rädda för att såras igen.

Inlåst hjärta

Detta bagage kan hindra dig från att vara dig själv med personen du nu lär känna. När du bara visar denne en del av vem du är så kommer personen inte lära känna dina sanna känslor.

Kärlek involverar lidande

Många personer identifierar kärlek med lidande, och därför vill de inte påbörja nya förhållanden. När någon visar intresse för dem så flyr de sin väg. Du måste eliminera begränsande övertygelser från ditt sinne eftersom de kan förvränga din verklighet och hindra dig från att finna genuin kärlek.

Rädsla för att förlora den andra personen är ett hinder för ett sunt förhållande eftersom det leder till att du försöker äga den andra personen istället för att älska denne. Detta habegär kan skapa misstänksamhet, avstånd från din partner och försämring av relationen.

Mindre tid för vänner och familj

Många vill inte vara i ett förhållande eftersom de tror att detta kommer skapa avstånd till deras vänner. Men att balansera ett förhållande med vänner behöver inte vara så komplicerat. Dessa två områden av livet kan komplettera varandra utan att skapa konflikt.

Samma sak gäller familjen. Många tror att ett nytt förhållande kommer bryta banden med deras familjer, vilket leder till att de undviker att hänge sig åt ett förhållande. Att övervinna denna felaktiga övertygelse och integrera alla viktiga människor i ditt liv kan göra att du känner dig komplett och lycklig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.