Är du rättvis i dina förhållanden?

De flesta relationer har i princip en symmetrisk karaktär. När de inte har det kan det vara riktigt frustrerande. Vad kan du göra när detta händer?
Är du rättvis i dina förhållanden?
Gorka Jiménez Pajares

Skriven och verifierad av psykologen Gorka Jiménez Pajares.

Senaste uppdateringen: 12 maj, 2023

Tycker du att det är svårt att vara rättvis i dina förhållanden? Tycker du att andra har varit orättvisa mot dig? Ibland är det stor skillnad mellan vad du ger och vad du får och vice versa. Faktum är att förhållanden kan jämföras med danser där dansarna utbyter gester, ställningar och akrobatiska rörelser, vilket ger upphov till en vacker show. Om dessa gester och ställningar görs okoordinerat, som är fallet när det inte finns någon rättvisa i förhållandet, kan resultatet bli obehagligt.

I varje förhållande finns det utbyten. Ni utbyter gester och blickar, men också information och prosociala beteenden och tjänster. Det måste finnas ömsesidig omsorg när det kommer till att sambygga och samskapa förhållanden. När det råder obalans i vad partnerna gör för varandra, är förhållandet inte symmetriskt och ojämlikhet råder.

“Livet i samhället skulle inte fungera utan ömsesidiga eftergifter.”

-Samuel Johnson-

Man pratar med sin partner
När ojämlikhet upplevs i ett förhållande börjar negativa känslor och tankar dyka upp som kan påverka det.

Är du rättvis i dina förhållanden eller bidrar du till ojämlikhet?

När det finns ojämlikhet i en social relation, uppfattar vanligtvis en partner att denne ger mer än denne får. Detta ger upphov till ett ojämlikt, parasitiskt, orättvist förhållande som dränerar denne på energi. På den motsatta änden av skalan har vi jämlikhet, vilket råder i ett förhållande med symmetriskt utbyte. Det betyder att båda partnerna får tillgivenhet och uppmärksamhet på samma nivå som de ger.

Även om det kanske aldrig finns en perfekt balans vid ett givet ögonblick, bör en balans uppstå över tiden. Om du till exempel är den som för närvarande ger tid, uppmärksamhet och tillgivenhet till din partner, bör din partner göra sig tillgänglig för dig för att rättvisa ska uppstå i framtiden.

“De erhållna belöningarna måste stå i proportion till insatserna eller den ansträngning som lagts ner.”

-Juan José Giraldo-

De mentala fällorna som gör att du inte är rättvis i dina förhållanden

Vissa människor beter sig som svarta hål. De dränerar din energi och lämnar dig sedan. Som ett resultat blir du ensam och känner dig tom och hjärtekrossad. För att förhindra att detta händer måste du sätta gränser. Detta innebär att du självständigt kommunicerar vad du vill och behöver. Om dina behov fortsätter att ignoreras kan det vara dags att lämna förhållandet.

Det finns några mentala fällor som du ibland kan hamna i. Det händer för att du tenderar att lita på att din partner någon gång kommer att börja visa mer intresse för förhållandet även om du innerst inne vet att det aldrig kommer att hända.

“Lite ömsesidighet räcker långt.”

-Malcolm Forbes-

Hur många gånger har du bestämt dig för att inte ge mer av dig själv? Och hur många gånger har du gett upp?

Du kan bestämma dig för att sluta investera i din partner. Det kan fungera bra. Men den här strategin, vars syfte är att få personen att inse vad denne gör så att denne börjar förändras, kan vara frustrerande för dig. Om denna situation dessutom upprätthålls över tid, kan du mycket väl komma att känna dig utmattad. Det beror på att det per definition är omöjligt att upprätthålla ett förhållande på egen hand.

Oavsett typ av relation (partner, vänskap, familj), ligger ansvaret för att upprätthålla den på båda personerna. Om den ena inte drar sitt strå till stacken är relationen dömd att misslyckas.

“Nästa gång blir annorlunda” “Han/hon kommer säkert inte att göra det igen”

När dessa fraser blir norm, snarare än undantag, bör du stanna upp och tänka till. Det är ett tecken på att något verkligen inte står rätt till. Faktum är att du måste reflektera över om din ansträngning, både fysisk och psykisk, ger resultat.

När du kommer på dig själv med att säga den här typen av fraser, minskar ditt obehag vanligtvis eftersom du har ersatt det med en känsla av hopp. Faktum är att du tror att allt kommer att förändras i framtiden. Men detta hindrar dig från att acceptera att det faktiskt aldrig kommer att hända.

“Jag skulle vilja att du ändrar på dig eftersom sättet du behandlar mig på är sårande”

Detta meddelande är utgångspunkten om du vill fastställa vissa gränser. Att prata om vad som sårar dig i ett förhållande är nämligen viktigt om du vill att det ska utvecklas. Men om din partner förblir i sin position och framhärdar i de beteenden som orsakar dig smärta, måste du stanna upp och reflektera.

Par som pratar om sitt förhållande
Om du väljer strategin att “direkt konfrontera den andra parten i förhållandet” och denne bestämmer sig för att fortsätta bete sig på samma sätt, med vetskapen om att det orsakar dig smärta, måste du överväga alternativet att lämna förhållandet.

Motstånd mot förändring

Du kan uppvisa ett extremt motstånd mot situationer som kräver förändring. Detta händer eftersom varje förändring alltid är kopplad till en anpassningsprocess som gör att du förbrukar mer energi än vanligt. Ditt motstånd ökar om de förändringar som krävs har en betydande inverkan på din självuppfattning och självkänsla.

Om du känner att det saknas rättvisa i ditt förhållande, eftersom du ger mycket mer än du får, offrar du dig själv och gynnar din partner. Att genomlida denna situation över tid kan vara extremt frustrerande. Av denna anledning måste du stanna upp och reflektera om du vill fortsätta investera i förhållandet. Fråga dig själv om det verkligen är värt att hålla fast vid det.

Och hur är det med dig? Är du rättvis i dina förhållanden?

“Vi har alla haft den där rädslan, den där förtvivlan över att förlora någon, eller den där intensiva lusten eftersom den inte är besvarad. Ju mindre ömsesidighet det finns, desto mer lust har vi.”

Emmanuelle Beart


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Espinosa, Y., Garzón, G., Ostos, S., Casanova, C., & Cantor, L. (2017). Revisión investigativa sobre la teoría motivacional de la Equidad de Adams.
  • Santoyo, C., & Colmenares, L. (2011). Equidad en intercambios de esfuerzo y ganancias: efectos de la información. Acta de investigación psicológica, 1(1), 77-91.
  • Giraldo, J. J., & Benítez, E. O. (2011). Psicología de la justicia distributiva: antecedentes y tipos de estudios para su comprensión. Acta Colombiana de Psicología, 14(2), 91-101.
  • Barreiro, A., & Castorina, J. A. (2006). Dos perspectivas sobre la creencia en la justicia del mundo. Espacios en Blanco. Revista de Educación (Serie Indagaciones).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.