5 sätt att komma över motstånd mot förändring

Det viktiga för att komma över motstånd mot förändring är att verkligen vilja uppnå förändring och se till att omvandlingen stärker din identitet.
5 sätt att komma över motstånd mot förändring
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Livet är dynamiskt oavsett om vi tycker om det eller inte. Inget är statiskt. Det som finns idag kanske inte finns imorgon. Men att överkomma motstånd mot förändring kan vara en svår uppgift för många. Faktum är att många jobbar väldigt hårt för att förhindra att saker förändras.

Många av oss vill bli bättre. Vi tänker på detta när vi utför våra dagliga sysslor. Det finns dock tillfällen när vi tänker på om vi verkligen ska betala det pris som denna utveckling kräver. Vi kanske är rädda för att misslyckas eller rädda för det okända, men det finns en kraft inom oss som stärker vårt motstånd mot förändring, och det är anledningen till att vi ibland fastnar vid samma sak under alltför lång tid även när vi inte känner oss bekväma med det.

Vårt motstånd mot förändring är en kraft som driver oss till att stanna kvar i vår komfortzon. Förändring innebär att man river upp sin egen rutin och sin interna värld. Det innebär dessutom att man får bemöta nya utmaningar. Alla dessa saker kan göra oss rädda, men det finns vissa tips som kan hjälpa oss att komma över vårt motstånd mot förändring. Låt oss titta på fem av dem.

“Rädsla, osäkerhet och obehag är dina kompasser mot utveckling.”

-Okänd-

Ha emotionellt attraktiva mål för att komma över motstånd mot förändring

När det kommer till förändring så är det viktigaste att känslorna går i linje med förvandlingen. Ibland “känner” du att du behöver förändra något, men du vill inte. I det fallet är det möjligt att du kanske snart återgår till ditt gamla sätt.

Det är därför viktigt att du tänker på vad du verkligen vill ha. När du verkligen vill uppnå ett mål så kommer det vara enkelt att överkomma motstånd mot förändring. Om ditt mål är väldigt viktigt i livet men du har svårigheter med att hitta motivationen, kanske du bör analysera vad som pågår inom dig. Vad är det som hindrar dig från att gå igenom den önskade förändringen?

Kvinna omgiven av nycklar.

Etablera små och konkreta mål

Det är viktigt att du sätter upp tydligt definierade mål. Generaliteter kommer inte hjälpa dig att komma över ditt motstånd mot förändring. Ju mer diffust målet är, desto svårare kommer det vara att fokusera dig på att uppnå det. Det första du bör göra är därför att definiera ditt mål.

Du måste sedan dela in ditt mål i delmål. Om det finns för många av dem så kanske du måste avgränsa dem lite till. Tanken är att du inte ska behöva göra många saker för att uppnå det. Genom att begränsa dina mål kommer processen bli mer hanterbar. Det kommer dessutom hjälpa dig att märka hur långt du har kommit, vilket gör dig mer motiverad på sikt.

Att ha en tydlig vision: en viktig aspekt för att komma över motstånd mot förändring

Studier har visat att rationella argument inte är tillräckligt för att komma över detta motstånd. Man kan ha alla anledningar i världen till att förändras, men det betyder inte att de automatiskt kommer motivera oss. Du måste gå ännu längre.

Du måste ha en tydlig bild av vad du vill ha efter att du gått igenom denna förändring. Visualisera det du kommer uppnå och det du inte kommer uppnå om du inte går framåt med detta. Med andra ord måste du projicera dig själv på framtiden. Hur hade ditt liv blivit om du genomgått denna förändring? Detta kan verkligen motivera dig.

“Var inte rädd för misstag. Var rädd för att stanna kvar på exakt samma plats som du är på idag.”

-Okänd-

Kvinna som tittar på en penna.

Mindre framgångar som kan uppnås snabbt

Utöver att dela upp ditt större mål i delmål så bör de kunna uppnås snabbt. De ska inte ta för mycket tid. Om det tar lång tid för dig att uppnå ditt mål kommer du känna dig mindre motiverad.

Att kunna uppskatta de omedelbara resultat du uppnår kan å andra sidan förbättra din attityd. Detta hjälper dig att bevisa för dig själv att du verkligen håller på att uppnå en förändring i ditt liv. Det kan hjälpa dig med att fortsätta framåt med vad du ska göra.

Förändringar som förstärker din attityd istället för att försumma den

Din identitet är något väldigt viktigt när det kommer till att uppnå förändring. Ibland är vi så rädda för förändring i våra liv eftersom vi inte kan identifiera oss med det som komma skall. Faktum är att det finns gånger när vissa förändringar inte går i linje med personerna vi är.

Detta händer eftersom det finns externa krafter som pressar dig. Men det kan finnas mål som är viktiga för andra, men som inte är viktiga för dig. Om du väljer att förändras bara för att vara andra till lags så kommer du säkerligen att misslyckas.

Man som hoppar.

Detta är bara tips för att överkomma motstånd mot förändring. När det blir dags att förändras så är det viktigaste att man verkligen vill genomgå förändringen. Det är en bra utgångspunkt. Du bör fråga dig själv vad du verkligen vill ha och hur långt du hade kunnat gå för att uppnå detta.

“Det är inte den starkaste som överlever, och inte heller den mest intelligenta, utan den som bäst kan anpassa sig till förändring.”

Charles Darwin


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • García, S., & Dolan, S. (1997). La dirección por valores (DPV): el cambio más allá de la dirección por objetivos. McGraw-Hill.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.