6 giftiga attityder som stöter bort andra

6 giftiga attityder som stöter bort andra
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av María Hoyos

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Att vara fysiskt avlägsna är inte det enda sättet att skapa avstånd till dem vi älskar. Ibland kan vi ha dem alldeles inpå oss och ändå känna som om de inte alls fanns där. I relationer är det inte bara fysisk närhet som får vår samhörighet att växa. Den växer även när vi låter andra ta del av vår tillgivenhet, våra handlingar och intentioner. Därför är det så viktigt att försöka undvika attityder som stöter bort andra människor snarare än att föra dem närmre.

Man måste även tänka på att den här typen av psykologiskt avstånd kan bero på många olika problem och hinder, vare sig de härrör från dig eller andra. Därför gör du bäst i att kontrollera dig själv. Genom att observera dig själv får du mycket värdefull information. I slutänden spelar det ingen roll varför dessa situationer uppstår; de är smärtsamma oavsett omständigheterna. Låt oss ta en djupare titt på vad som sker.

“Det som är mest skrämmande med att ta avstånd är att man inte vet om man kommer att bli saknad eller bortglömd.”

Nicholas Sparks

Vad är orsakerna till att vi stöter bort andra?

Eftersom människor är sociala varelser är det oftast psykologiska problem som kan få oss att hålla oss undan från andra människor. Om en person ständigt undviker att umgås med andra, kan detta bero på att personen ifråga har något problem som vi inte har kännedom om. Kliniskt sett kan det vara en depression som ligger bakom, och i sådana fall kan professionell hjälp krävas.

Vidare finns det attityder som stöter bort andra människor, men som har mer med psykologiska egenskaper att göra. Det kanske inte rör sig om störningar eller sjukdomar, men dessa attityder kan ändå skada dina relationer med andra människor. Här ska vi ta en titt på några av dessa attityder.

Man måste vara medveten om vilka attityder som stöter bort andra

Själviskhet stöter bort andra mer än du kan ana

Svenska akademiens ordbok definierar självisk: “som alltför mycket ser till sina egna fördelar”. Själviska individer bryr sig inte om andra människors intressen eller önskemål, vilka alltid verkar mindre viktiga för dem. 

Den här sortens individer funderar inte över andra människors problem; de låtsas inte om dem. Det är svårt att diskutera problem med själviska människor, för de vägrar att erkänna att de kan vara ansvariga för något besvär. Tvärtom försöker de ofta hitta fel hos den person som tar upp sina bekymmer med dem. Detta leder nästan alltid till en separation, såväl fysisk som känslomässig.

Misshandel

Den giftiga attityd som förövaren uppvisar återspeglas direkt i personen som blir utsatt för misshandeln. Med misshandel förstås “att behandla med grymhet eller våld, särskilt på ett regelbundet eller upprepat sätt”. I misshandelsfall tvingas den utsatta personen att bearbeta ytterst negativa psykologiska upplevelser, samtidigt som förövaren undviker att ta ansvar för vad som hänt. Förövaren skjuter också undan den misshandlade på ett psykologiskt sätt. Förövaren bryr sig inte om den misshandlades känslor, utan ser sitt offer som ett värdelöst objekt.

Men detta är en mycket speciell situation. Även om förövaren stöter bort sitt offer med sitt uppträdande och sin attityd, finns det fortfarande en dold form av manipulation som gör att det oftast inte leder till en egentlig skilsmässa. Med andra ord är denna sortens relation långt ifrån ett hängivet, kärleksfullt eller sunt förhållande mellan två individer.

Förakt

Förakt står i direkt korrelation till misshandel och kan anta många former. Exempelvis kan överdrivet sarkastisk humor dölja en vilja att såra en annan människa. Den uttrycker ofta en (intellektuell) överlägsenhetskänsla hos personen som hyser förakt.

En vanlig synonym till förakt är “nedlåtenhet”, vilket är talande. Det är en typ av ringaktning som betyder att man sätter sig över någon annan. Därför är detta en av de attityder som stöter bort andra. Att behandla människor överlägset är helt enkelt en form av avvisande.

Lögner

Av de attityder som stöter bort andra är tendensen att ljuga särskilt vanlig. Lögner kan tyckas harmlösa till en början. Att ljuga är att dölja sanningen eller att fabricera. Det är som att gömma sig bakom en mask.

Men hur kan du lita på någon som ljuger? Hur kan du förvänta dig att någon ska tro på dig om du ljuger? Det verkar självklart att lögner stöter bort människor. Det är som att bojkotta sanningen, och resultatet blir att dina relationer får sig en törn. När du ljuger får andra inte se vem du är.

Att ljuga är som att dölja sig bakom en mask

Offertänkande

Att anta den här attityden kan vara extremt skadligt för dina relationer. Detta beror inte bara på att du förringar betydelsen av att vara ett offer, så att verkliga offer blir mindre trovärdiga. Dessutom tvingar du andra att ta på sig onödiga skuldkänslor.

Offertänkande är en typ av självbedrägeri. Det visar att du inte har förmågan att styra och ta kontroll över dina känslor. Personer med denna attityd får till vana att klaga och kritisera andra för att kunna överleva. De beskyller andra för att de är olyckliga eller upplever negativa sinnesstämningar.

Manipulation stöter bort andra så snart den avslöjas

Manipulation påminner om förakt och misshandel, och är resultatet av en intellektuell överlägsenhetskänsla. Manipulativa människor försöker ändra andras attityder för egen vinning. Eftersom de upplever sig som intellektuellt överlägsna, skrider de obekymrat till verket med sina planer. Men om människor i deras närhet inser vad de håller på med, blir de snabbt avvisade.

Som du ser är attityder som stöter bort andra, skadliga för alla goda relationer. Därför är det viktigt att lära sig att identifiera dem. På så vis kan du bygga sunda och produktiva relationer med andra människor.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.