Araknofobi, en överdriven rädsla för spindlar

Spindlar skapar verklig skräck hos många människor. Således är araknofobi en av de vanligaste fobierna. Dagens artikel kommer att diskutera ämnet närmare.
Araknofobi, en överdriven rädsla för spindlar
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 27 september, 2023

Fobier är irrationella rädslor för specifika saker. Rädslan för djur, mer specifikt en rädsla för spindlar (araknofobi), är en av de vanligaste. Detta evolutionära svar har hjälpt människan att överleva som art i det förgångna. Med andra ord, att vara rädd för vilda eller okända varelser släppte loss adrenalin vilket gjorde att människor kunde fly. En fobi är däremot något som utvecklas när rädslan är extrem, irrationell och överdriven. Detta är något som kan begränsa dig i ditt dagliga liv.

Cirka tre av tio personer är extremt rädda för spindeldjur. Men denna typ av fobi inkluderar inte bara spindlar utan även skorpioner, kvalster och fästingar. Så även om de flesta är rädda för stora, robusta spindlar, kan deras rädsla sträcka sig till mindre spindlar och andra typer av spindeldjur.

Med all respekt för araknofober älskar jag spindlar. Vissa kan kalla mig besatt, men jag har studerat spindlar och spindelsilke i många år nu och ser inget slut i sikte. Det finns helt enkelt för mycket att göra.

-Cheryl Hayashi-

En spindel som spinner ett nät

Araknofobi – en rädsla för spindlar

Djurfobier är specifika enkla fobier som vanligtvis utvecklas under barndomen eller tonåren. De består av irrationell rädsla, antingen på grund av fobins natur eller av rädslans intensitet, vilket får en person att undvika just den saken så långt som möjligt. Symtomen manifesterar sig på många olika sätt.

Vissa människor upplever symtomen endast inför en spindel, medan andra kan känna dem när som helst. Det är faktiskt inte nödvändigt att den fobiska stimulansen är närvarande. Enbart den mentala bilden av den eller till och med något relaterat till den kommer att utlösa rädsla.

Följande är några av de viktigaste symptomen på araknofobi:

 • ökad hjärtrytm
 • svettningar
 • illamående
 • yrsel eller svindel
 • andfåddhet eller hyperventilation
 • skakningar
 • buksmärtor
 • allmänna obehag
 • mag- och tarmstörningar.

Dessutom försöker araknofober att undvika dessa djur till varje pris. De försöker troligen att hålla sig borta från områden som bebos av spindlar eller där det finns tecken på deras närvaro. På samma sätt försöker många av dem undvika saker som över huvud taget påminner dem om spindlar, medan andra helt enkelt dödar dem så snart de ser dem.

Orsaker till rädsla för spindlar

Generellt beror djurfobier på traumatiska upplevelser med ett visst djur. Kanske har man som barn vuxit upp med någon som hade denna fobi och, implicit eller uttryckligen, lärt sig att också frukta dessa djur. Denna typ av rädsla överförs också ofta genetiskt, och har gått som ett naturligt arv sedan urminnes tider.

I själva verket kan araknofobi numera vara antingen en irrationell rädsla för spindlar, eller helt enkelt en naturlig inbördes avsmak. Komponenten av avsky som kännetecknar araknofobi har fått experter att tro att det kan vara en evolutionärt utvecklad rädsla. En slags fördel som hjälpt människor att överleva dödliga bett och andra okända faror.

Således säkerställer en studie av forskare från Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology i Leipzig (Tyskland) att araknofobi har ett medfött evolutionärt ursprung. Forskarna mätte ångest hos spädbarn framför bilder av spindlar och ormar. För att göra det analyserade de utvidgningen av deras pupiller. Detta är en metod för att undersöka hur spädbarn avslöjar tecken på ångest när de tittar på foton av olika djur och saker, och i detta fall spindlar.

Ett barn rädd för en spindel

Finns det ett botemedel?

Alla fobier kan behandlas framgångsrikt. Du kan få professionell hjälp och lära dig vissa avslappningstekniker som, förutom att lindra symtom, kan fungera som stöd för systematisk desensibilisering. Denna teknik består av gradvis exponering för föremålet du fruktar. Således utför yrkesexperter först avslappningsövningar framför bilder av spindlar, fram tills det att du kan hålla dig lugn framför ett levande djur.

Du kan också arbeta med din inställning till spindeldjur. I allmänhet förstärker bristen på kunskap om dessa djur denna rädsla. Lär dig alltså vad du kan om dem, särskilt myterna som omger dem. En bra övning är att samla information om sannolikheten för att bli biten, dess funktion i naturen och hur många som faktiskt har dött av ett bett.

Men på grund av den upplevda avskyn som man kan uppleva vid araknofobi så är det en av de svåraste djurfobierna att behandla. Denna känsla är ganska instinktiv och människor kan inte resonera med sina instinkter på ett enkelt sätt. Trots detta kan psykologiskt arbete hjälpa personen med dennes symtom och negativa tankar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Antony, M.M., McCabe, R.E., Leeuw, I., Sano, N. y Swinson, R.P. (2001). Effect of distraction and coping style on in vivo exposure for specific phobia of spiders. Behaviour Research and Therapy, 39, 1137-1150.

 • Capafóns, B.J. I. (2001). Tratamientos psicológicos eficaces para las fobias específicas. Psicothema, 13, 447-452.

 • Chamove, A.S. (2007). Therapy toy for spider phobics. International Journalof Clinical and Health Psychology, 7, 533-536


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.