7 mycket intressanta och konstiga fobier

Vi hör ofta människor säga att de har fobi för spindlar eller trånga utrymmen, men det finns även mindre kända fobier, såsom de för fysisk kontakt med pengar och mycket långa ord.
7 mycket intressanta och konstiga fobier
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 12 februari, 2024

Intressanta och konstiga fobier definieras som en intensiv och irrationell rädsla för en person, ett föremål eller en situation som inte utgör något faktiskt hot. Ordet kommer från den grekiska termen “phobos” som betyder “panik”. Phobos var son till Ares, krigsguden, och Afrodite, kärlekens gudinna, inom den grekiska mytologin. Phobos personifierade rädslan. Alexander den store bad till “Phobos” innan varje strid för att han inte skulle vara rädd.

Sigmund Freud studerade fobier i detalj och fann att de oftast skapas under barndomen. Först upplever individen något traumatiskt. Upplevelsen blir så stark och smärtsam att individen associerar traumat och ångesten med ett föremål, en situation eller en person.

“Rädslan vill alltid se saker som värre än vad de egentligen är.”

-Livio-

Med andra ord är personerna inte rädda för själva föremålet, personen eller situationen. Det de verkligen är rädda för är den traumatiska situationen som är associerad med det där föremålet, den där situationen eller den där personen.

Från ett psykiatriskt synsätt korresponderar dessa intressanta och konstiga fobier med ångesttillstånd. Offret kan få en intensiv panikattack när han eller hon utsätts för det stimuli som är associerat med rädslan. Många kanske anser detta vara absurt, men det är så fobier fungerar. De är inte logiska för alla andra. Vi kommer nu att ta upp sju intressanta och konstiga fobier.

Krometofobi – den främsta bland våra intressanta och konstiga fobier

Det är svårt att förstå hur en person kan vara rädd för pengar, men det kan man faktiskt vara. Denna rädsla kallas för “krometofobi”. Vissa av de individer som lider av det är rädda för pengar eftersom de känner att de är smutsiga, samt fulla av bakterier och ondska.

Hjärna av pengar.

Med andra ord är det väldigt enigmatiskt. Det som händer är att personen inte vill ha pengar och utför därför handlingar, utan att ens märka det, som leder till att han inte tjänar eller förlorar pengar.

Personen kan exempelvis hela tiden tappa bort sin plånbok. Eller så gör personen “dåliga investeringar” som ingen hade varit intresserad av. Det föreligger ofta smärtsamma och negativa erfarenheter bakom denna rädsla.

Katisofobi

Det kan verka svårt att tro, men vissa är rädda för att sätta sig ned. Rädslan kallas “katisofobi”. Personer med detta problem svettas, skakar och får svårt att andas när de ser en stol som de måste sätta sig på. Ibland är det en viss typ av stol som utlöser paniken.

Varför utvecklar vissa dessa typer av fobier? Det är en manifestation av posttraumatisk stress. Bakom denna rädsla föreligger det en smärtsam och skrämmande upplevelse. Om ett barn exempelvis straffades genom att tvingas sitta ner under en lång tid, eller om individen har upplevt tortyr eller emotionell smärta när han eller hon satt i en stol.

Hexakosioihexekontahexafobi

Detta är en av de mest intressanta fobier som finns. Den innebär att man är rädd för siffran “666”. Allt som är associerat med detta nummer, direkt eller indirekt, gör att personen tappar kontrollen. Detta påminner om hur många känner för siffran “13”.

Nummer 666 som brinner.

Det är välkänt att 666 kommer från Bibeln och är associerat med djävulen. Det är anledningen till att många tror att detta nummer för med sig otur och varnar för olika typer av katastrofer. När dessa personer ser numret på registreringsskylten på en bil eller på notan i en restaurang så får de panik. De tror att något dåligt kommer hända dem.

Coulrofobi är en av de vanligare bland dessa intressanta och konstiga fobier

Denna fobi är lite vanligare. Här pratar vi om rädslan för clowner. Detta är en av de intressanta och konstiga fobier som många barn lider av. Och varför inte? Clowner har stora ögon och munnar som kan skrämma barn, vilket även är anledningen till att de används i skräckfilmer.

Vissa föräldrar tvingar sina barn att leka med clowner eftersom de anser att det är ologiskt att vara rädd för dem. Detta kan dock vara kontraproduktivt eftersom rädslan blir större när barnet känner sig tvingat.

Klinofobi

Detta är en fobi där man är rädd för att gå och lägga sig. Den är ganska vanlig och många barn är rädda för att de kan dö om de går och lägger sig. Av någon anledning verkar de inte vara rädda för att sova i exempelvis en soffa istället för sängen.

Klinofobi tillhör dessa intressanta och konstiga fobier

Andra tror att det döljer sig någon form av demon i mörkret eller under filtarna. Vissa är lite mer realistiska och känner att de kanske kommer kissa på sig under natten. Nästan alla som lider av denna fobi lider också av insomni eftersom rädslan för att gå och lägga sig ger upphov till mycket stress.

Hippopotomonstrosesquippedaliofobi

Denna fobi innebär att man är rädd för långa ord. Man är också rädd för konstiga ord. Det är ganska underligt att ett långt ord kan skrämma en person. Hur kan man be om hjälp om man blir rädd för att säga namnet på problemet?

Faktum är att rädslan inte har mycket att göra med själva orden. Rädslan har att göra med att man inte förstår eller kan uttrycka orden på rätt sätt. Det handlar egentligen om en rädsla för att göra bort sig, och har därför att göra med blyghet.

Ablutofobi är given på listan över intressanta och konstiga fobier

Vi känner alla någon som är rädd för smuts. Personer som tvättar sina händer var femte minut och blir förskräckta av allt som är smutsigt och täckt av bakterier. På andra sidan av spektrumet har vi personer som lider av ablutofobi, och i detta fall är man rädd för tvål och vatten.

En stillbild av en vattendroppe.

I de mest extrema fallen kan dessa personer gå månader eller till och med år utan att duscha. De känner att de blir sjuka av tvål och vatten. Vissa tror till och med att de kan drunkna i duschen. Andra blir väldigt rädda när de blir blöta eller fuktiga. Bakom denna rädsla föreligger det ofta traumatiska erfarenheter som har att göra med rengöring eller renlighet.

Det finns många olika typer av fobier. Vissa är rädda för nålar, speglar, moln, träd och andra typer av föremål. Vissa är väldigt vanliga, som rädslan för råttor eller injektioner. Andra är ganska sällsynta, som de vi har tagit upp ovan. För oss kan det verka underligt, men faktum är att dessa personer verkligen lider.

Vi har alla någon form av irrationell rädsla. Dessa rädslor kommer inte ha någon större betydelse, givet att vi inte låter dem begränsa vår livskvalitet, men om rädslan övergår till en besatthet så blir situationen alltmer komplicerad. Med rätt behandling kan man dock komma över sina intressanta och konstiga fobier.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.