Arbete

Arbete är vad som får oss att växa både professionellt och personligt. I denna sektion kommer du få reda på hur man förbättrar sitt ledarskap och höjer sina förmågor samt talanger för att nå även de mest utmanande av mål. Få reda på hur man klarar av en anställningsintervju, vad som är involverat i organisationsmässig psykologi, konsumentpsykologi samt hur coachning kan hjälpa dig på jobbet.

Hur man håller samman ett arbetslag

Arbetslag vill normalt sett definiera klara och tydliga mål som de vill uppnå. Vanligtvis sätter arbetsledaren upp målen och laget följer en struktur. Huruvida man uppnår dessa mål kommer att bero på lagets etablerade nivå av samarbete och kollaboration. Av den…

Att finna lycka på arbetet – så här gör du

Vi spenderar de flesta av våra dagar på arbetet. Därför bör vi vara lyckliga där, och att finna lycka på arbetet bör vara vår prioritet. Om vi inte är lyckliga på arbetet kommer den här otillfredsställelsen och missnöjet att påverka andra områden…

Den japanska 5S metoden för harmoni i livet

Den japanska 5S metoden består av fem grundläggande principer som kan förbättra vår livskvalitet. Dessa principer bygger på två hörnstenar: ordning och renlighet. Denna japanska teknik kan appliceras på vårt arbets- eller privata liv. Många företag väljer att implementera den här…

Nattarbete kan påverka hälsan på många sätt

Det finns många personer som har sin arbetsdag på natten. Läkare och sjuksköterskor, väktare och personer som reser ofta tillhör yrken där man ofta måste jobba på natten. Många studier visar dock att nattarbete bland annat kan påverka hälsan, livskvaliteten och…

Ergofobi: en stor och irrationell rädsla för arbete

Det finns hundratals fobier, vissa mer välkända än andra. En av de mindre kända är ergofobi. Detta är en väldigt specifik fobi som innebär en irrationell och stor rädsla för arbete. Personer med ergofobi upplever höga nivåer av ångest när de…

Anna Freuds arbete i skuggan av Sigmund Freud

Anna Freud var en oönskad dotter. Hon var det yngsta av sex barn och den enda som blev en hängiven och nästan självförnekande lärjunge till sin far – Sigmund Freud. Hon var en ”försökskanin” för psykoanalysen och även ättlingen till…

Empati: vad gör en person empatisk?

Att vara empatisk är en konst, en exceptionell, genetiskt programmerad förmåga våra hjärnor har för att förstå andras känslor och intentioner. Men det finns ett problem: inte alla lyckas ”tända” denna eld som lyser upp vägen mot de mest stabila…

Hushållsarbete kan vara terapeutiskt

”Att städa huset” har inte bara en bokstavlig betydelse, utan även en bildlig: att bli av med emotionell vikt, lämna värdelösa saker bakom sig. Med andra ord kan man säga att hushållsarbete kan vara terapeutiskt om det görs som en…

Att lära ut värdet av hårt arbete

Ingen ger dig något gratis i livet. Tur existerar inte; endast ansträngning och hårt arbete. Vårt samhälle har skapat en falsk dröm genom att föreslå att vi genom att uppfinna en karaktär eller en strategi och visa upp den genom…