Vad ligger bakom ditt akuta behov av att svara på jobbmejl?

Att svara på jobbmejl omedelbart är ingen ofarlig handling. Faktum är att det döljer psykologiska processer relaterade till stress och ångest som måste kontrolleras.
Vad ligger bakom ditt akuta behov av att svara på jobbmejl?
Sara González Juárez

Skriven och verifierad av psykologen Sara González Juárez.

Senaste uppdateringen: 08 maj, 2023

Du är på din lediga dag eller på semester, men dina telefonaviseringar kommer fortfarande in. Du ser att ett jobbmejl har kommit, öppnar det och känner ett akut behov av att svara på det. Detta händer även om det inte i första hand riktar sig till dig. Dessutom vet du att de vet att det inte riktar sig till dig. Så varför gör du det? Det finns många svar på denna fråga. Faktum är att det är väldigt viktigt att analysera vad som ligger bakom ditt akuta behov av att svara på jobbmejl eftersom dessa konsekvenser tenderar att sträcka sig utanför jobbsfären. De är ofta kopplade till samhälle och teknik.

För att motverka en försämring av din mentala hälsa orsakad av ditt akuta behov av att svara på jobbmejl och din oförmåga att koppla av från jobbet, ska vi se vad som orsakar det och hur du kan övervinna det.

Kvinna vid datorn sent på kvällen
Rädslan för uppsägning eller negativa konsekvenser ligger vanligtvis bakom det akuta behovet av att svara på mejl.

Ditt akuta behov av att svara på jobbmejl

Tyvärr arbetar många i miljöer där produktivitet innebär att man jobbar övertid, hoppar över raster och äter framför datorn. Omedelbarhet, engagemang och i många fall till och med rädsla, krävs från den anställdes sida.

Det är stressen och oron som orsakas av dessa sammanhang som ofta leder till ett akut behov av att svara på jobbmejl, även på din lediga dag. Låt oss ta reda på mer.

E-postens brådskande bias

En studie som genomfördes 2021 visade att vi med e-post tenderar att överskatta hur snabbt den som skriver till oss vill ha svar. Med andra ord, när en anställd får ett jobbmejl upplever denne att svaret är mer brådskande än vad som egentligen är fallet.

Bakom denna bias, som man kallar e-postens brådskande bias, ligger det ökande likställandet av produktivitet med att alltid vara uppkopplad, även utanför arbetstid. Dessutom fann man också ett samband mellan denna bias, höga stressnivåer och minskat övergripande psykologiskt välbefinnande.

De oändliga dagarna

Det kan aldrig sägas tillräckligt många gånger att du måste koppla bort när du lämnar jobbet. De som insisterar på att hålla kontakten utsätts ofta för arbetskulturer som uppmuntrar oändliga timmars arbete. Det orsakar ett kontinuerligt beredskapstillstånd inför arbetsaviseringar.

Den här typen av press kommer vanligtvis från personer i positioner med större ansvar än de anställda. Till exempel chefer och teamledare. Även om det kanske inte finns någon direkt press på de anställda, kan de känna sig pressade att vara tillgängliga när de ser sina överordnade anslutna 24 timmar om dygnet, även under semestrar och lediga dagar.

Tendensen att svara på jobbmejl omedelbart kan grunda sig i en alltför stor ansvarskänsla

Att känna ett akut behov av att svara på jobbmejl kan också uppstå när det inte finns någon press från överordnade. Du kan till exempel vara genuint intresserad av att få saker gjorda. Du kan också ha en känsla av ansvar gentemot dina kollegor. När du till exempel är ledig och en kollega behöver hjälp svarar du på dennes e-post.

Även om dessa handlingar grundar sig i empati och kamratskap, kan de ha en negativ inverkan på ditt välbefinnande. Även om du inte är rädd för att bli uppsagd eller trakasserad av företaget, är du rädd att dina kollegor ska drabbas av negativa konsekvenser om du vägrar att svara på deras mejl.

Improviserat distansarbete

Covid-19-pandemin främjade distansarbete. Den tvingade företag att anpassa sig snabbt med stora ekonomiska förluster som följd. Företag blev uppmuntrade att låta sina anställda arbeta hemifrån med samma arbetskriterier som gällde på kontoret. Detta gav upphov till en mängd komplikationer. I sin tur påverkade de personalens mentala hälsa.

På detta tema genomfördes en undersökning av WHO i samarbete med Universidad Carlos III de Madrid i Spanien. Den fann att 32 procent av deltagarna rapporterade en betydande försämring av sin mentala hälsa sedan pandemin började.

Distansarbete är redan på väg att regleras på ett mer effektivt och hälsosamt sätt. Med det sagt återstår det mycket arbete att göra.

Hur man övervinner det akuta behovet av att svara på jobbmejl

Att lämna ett jobbmejl obesvarat är som du kanske märker en övning i egenvård som involverar mer än bara ett motstånd mot att svara. Här är några tips för att balansera dina känslor och dina handlingar:

  • Kom ihåg att företaget du arbetar på har en skyldighet att respektera din lediga tid. Det finns lagar som innebär att organisationer måste införa gränser för sin användning av kommunikationsteknik. Dessutom måste de garantera arbetstagarnas rätt till viloperioder. Därför ska de inte kontakta dig när du inte arbetar.
  • Separera dina enheter från jobbet och ditt dagliga liv. Om du har möjlighet, använd en separat dator, mobiltelefon eller annan enhet för jobbrelaterade uppgifter. Under dina viloperioder kan du då effektivt minska kommunikationen med företaget du arbetar för.
  • Styr din användning av digitala medier. Din hjärnas belöningskretsar aktiveras av enheter som mobiltelefoner och surfplattor. Detta innebär följaktligen att din uppmärksamhet ständigt avleds till dessa ständigt inkommande meddelanden. Att minska din användning av teknik kommer således hjälpa dig att känna mindre panik när du får ett jobbmejl.
  • Gå till en psykolog. Om du ständigt upplever ett akut behov av att svara på jobbmejl, är det högst troligt att du också lider av stress, ångest, utmattningssyndrom eller andra tillstånd kopplade till överarbete. En psykolog kommer att ge dig de nödvändiga resurserna för att övervinna detta. Dessutom hjälper denne dig att strukturera om dina tankar angående dessa ohälsosamma metoder.
Man i terapi med psykolog
Psykologisk terapi hjälper dig att hantera arbetsstress och utmattningssyndrom.

Digital empati i företag

Slutligen, om du är ansvarig för ett arbetslag, kom ihåg digital empati. Glöm inte att det finns tusentals sätt att bidra till en hälsosam arbetsmiljö. Du kan till exempel schemalägga sändningen av e-postmeddelanden eller ange att ett svar inte är brådskande, bland många andra åtgärder. Kom framförallt ihåg att ingen presterar på toppnivå om de aldrig kopplar ifrån.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • COSMO-SPAIN. (s. f.). https://portalcne.isciii.es/cosmo-spain/
  • Giurge, L. M., & Bohns, V. K. (2021). You don’t need to answer right away! Receivers overestimate how quickly senders expect responses to non-urgent work emails. Organizational Behavior and Human Decision Processes167, 114-128.
  • Becker, W. J., Belkin, L. Y., Conroy, S. A., & Tuskey, S. (2021). Killing me softly: Organizational e-mail monitoring expectations’ impact on employee and significant other well-being. Journal of Management47(4), 1024-1052.
  • BOE.es – BOE-A-2018-16673 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (s. f.). https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.