Fördelarna med att vara empatisk

Empati låter dig ansluta till andra människor och förstå dem. Här är nio av dess fördelar!
Fördelarna med att vara empatisk
Laura Ruiz Mitjana

Skriven och verifierad av psykologen Laura Ruiz Mitjana.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Anser du att du är empatisk? Har du någonsin undrat vilka fördelarna med att vara empatisk är? I den här artikeln listar vi nio fördelar med att vara empatisk som experter har valt ut. Hur som helst, den stora frågan är, tror du att vi är empatiska för att få oss själva att må bättre eller för att få andra att må bättre?

Fördelarna som vi listar här relaterar till kvaliteten på mänskliga relationer, självkänsla och förmågan att hjälpa och förstå andra. Kanske uppmuntrar de dig att öva på och förbättra din empati!

“Den största gåvan vi människor har är empati, att vi alla kan känna en mystisk koppling till varandra.”

-Meryl Streep-

Vad är empati?

Ordet empati kommer från grekiskans empátheia som betyder “passion”. Psykologin adopterade detta ord från grekiskan i början av 2000-talet och utvidgade dess ursprungliga betydelse. Idag vet vi att empati är en av de viktigaste komponenterna hos emotionell intelligens.

Empati är din förmåga att förstå andra personers känslomässiga liv: deras tankar, emotioner, känslor etc. Det har alltid förståtts att empati är förmågan att sätta dig själv i någon annans skor. Det betyder att du kan förstå en annan person bättre och känna dennes känslor.

Kramar hand

Nio fördelar med att vara empatisk

Empati är också relaterat till aktivt lyssnande, emotionellt stöd och förståelse. Inom psykologin anses det vara en av de grundläggande färdigheter som psykologer bör ha. De behöver det för att kunna förstå och följaktligen hjälpa sina patienter. Men vilka andra fördelar kommer med att vara empatisk?

Hjälper dig att arbeta med dina acceptansfärdigheter

Fernando Catalan, psykolog och president för deontologiska kommissionen för psykologi i regionen Valencia i Spanien, säger att den första fördelen med att vara empatisk är att det låter dig arbeta med dina acceptansfärdigheter. Med andra ord hjälper det dig att bättre förstå och acceptera människor, vilket gör det lättare att bygga sociala relationer.

“Om jag inte är empatisk, bemöter jag alla på fel sätt.”

-Fernando Catalan-

Hjälper dig att bli mer övertygande

Catalan anser att detta är en annan fördel med att vara empatisk, även om det kan klassificeras som en ganska “självisk” fördel. Enligt Catalan, “Om du förstår den andra personen kan du övertyga denne eller åtminstone försöka övertyga denne om något”. Som han säger, även om övertalningsförmåga är den mest självtjänande delen av empati, är det fortfarande en grundläggande del.

Att vara empatisk ökar din självkänsla

Psykologen Carmen Solivares anser att förmågan att vara empatisk också stärker din självkänsla. Hon förklarar att “De som visar empati är samarbetsorienterade och mer framgångsrika i sina referensgrupper, vilket ökar deras självkänsla”.

Förbättrar dina relationer med andra

Psykologen och fysioterapeuten Laura Cano anser att detta är en av fördelarna med att vara empatisk. När du förstår andra människor är det lättare för dig att bygga förtroendefulla relationer med dem. Faktum är att vi alla tenderar att dras till de människor vi känner oss mest bekväma med.

Hjälper dig att hjälpa andra

Empati, tillsammans med andra verktyg för emotionell intelligens, hjälper dig att hjälpa andra med deras problem eller lidande. Genom empati börjar du aktivt lyssna och ansluta dig till andra. Således känner de sig bättre och mindre ensamma.

“Försök först att förstå, därefter att bli förstådd.”

-Stephen Covey-

Hjälper dig att skapa närmare relationer

Att sätta dig i andra personers skor hjälper dig att ansluta till dem effektivare. Och detta hjälper dig att skapa närmare relationer. Med andra ord så är du inte bara vid personens sida, utan du försöker förstå honom eller henne på ett mycket djupare sätt. Detta främjar därför nära och inte ytliga relationer.

“De flesta människor vill hellre ge än att få tillgivenhet.”

-Aristoteles-

Att vara empatisk är en stor dygd när du måste delge någon dåliga nyheter

Ingen gillar att behöva framföra dåliga nyheter. Faktum är att denna handling har länkats till ett fenomen som kallas MUM-effekten. MUM-effekten uppstår när du måste framföra dåliga nyheter men är ovillig att göra det. Således kan du komma att förvränga meddelandet på något sätt. Detta beror på att du är rädd för att själv bli sammankopplad med de dåliga nyheterna och också att mottagaren av meddelandet undermedvetet kan betrakta dig som en “dålig” person. Lyckligtvis är förmågan kommunicera dåliga nyheter en annan fördel med att vara empatisk. Empati kan hjälpa dig att göra det på ett “bättre” sätt, åtminstone på ett mer taktfullt sätt.

Hjälper dig att bli ännu mer empatisk

En annan fördel är att du genom att vara empatisk också stärker denna förmåga hos dig själv. För även om empati är en inneboende egenskap kan du ändå utveckla och förbättra den. Genom att vara empatisk utvecklar du alltså just denna färdighet.

Gör det lättare för dig att lära känna människor

Som du har sett hjälper empati dig att få kontakt med andra. Detta i sin tur gör att du lättare kan lära känna andra människor eftersom de kommer att öppna upp sig för dig och sannolikt också visa sina inre jag. Dessutom berikar du dig själv som person genom att lära känna andra människor och ansluta till dem.

Att vara empatisk

Neurovetenskap och empati

Har du hört talas om spegelneuroner? Detta är neuronerna som är ansvariga för empati. Giacomo Rizzolatti, en italiensk neurobiolog, upptäckte dem 1996 medan han experimenterade med apor.

Rizzolatti observerade hur dessa neuroner aktiverades när aporna såg vissa uttryck och rörelser hos andra apor. Senare upptäckte man dessa neuroner även hos människor i den frontala hjärnbarken. Det här specifika området är vårt språkcenter.

“Empati handlar om att hitta ekon av en annan person inom dig själv.”

-Mohsin Hamid-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hogg, M.A. (2010). Psicología social. Vaughan Graham M. Panamericana. Editorial: Panamericana.
  • Tesser, A., & Rosen, S. (1975). The reluctance to transmit bad news. In L. Berkowitz (Ed.). Advances in experimental social psychology, Vol. 8, pp. 194-232. New York: Academic Press.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.