Artificiell intelligens står alldeles runt hörnet

Artificiell intelligens står alldeles runt hörnet
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 24 juni, 2020

Artificiell intelligens är något som uppmärksammas av många klipska sinnen runt om i världen. Just nu vet vi inte hur långt de som arbetar inom detta område har kommit. Eventuella framsteg är vanligtvis belagda med sekretess, så vi får bara de nyheterna de vill att vi ska ha. Men en del av framstegen på detta område är idag allmän kunskap.

Vi vet till exempel att artificiell intelligens är något som tillämpas på många typer av repetitiva aktiviteter. Inte allför långt in i framtiden kommer robotar troligtvis att ersätta ett stort antal människor inom dessa jobb. Detta kan bara vara början på en kommande revolution där alltmer sofistikerade enheter kommer att spela huvudrollen.

Det har aldrig utformats någon dator som har varit medveten om något den gör: men för det mesta är inte vi det heller.

-Marvin Minsky-

Vi är fortfarande inte riktigt säkra på hur dessa förändringar kommer att påverka vår kultur. Men vad vi vet är att precis som att modern teknik redan har förändrat vårt dagliga liv, kommer utvecklingen inom konstgjord intelligens också att medföra stora förändringar. Detta ligger mycket närmare i tiden än vad många kan tro.

En kvinnas ansikte framför robot med artificiell intelligens

Artificiell intelligens: En blick mot framtiden

Antonio Orbe är psykolog och expert inom ämnet artificiell intelligens. Han har gett ut en bok med titeln Una mirada al futuro (en blick mot framtiden). Vad han försöker göra i boken är att beskriva hur världen kommer att se ut på kort och medellång sikt.

Om vi bortser från hans andra tankar för ett tag, är en sak som han säger att många arbetsuppgifter snart kommer att försvinna. Den första konsekvensen av detta kommer att vara ojämlikhet. Vissa arbetare kommer att ha ett jobb. Det kommer att krävas politiska, ekonomiska och sociala medel för att ta itu med denna nya situation.

Orbes har dock en optimistisk syn på det hela. Han säger att det finns ett värde i att tänka på en ny värld där inte allt fokuserar kring arbete. Istället kan fritid och rekreation börja spela en större roll. Om detta skulle hända, skulle det kunna leda oss till att börja göra saker för att förbättra allas välbefinnande genom ett klimat av samarbete.

Människan i konkurrens med teknik

Orbe säger också att detta kan leda till konkurrens mellan teknik och människor. En stor del av den utvecklade artificiella intelligensen kommer att göra de jobb som människor gör nu. Men det menar han kommer inte gälla bara arbetsvärlden, utan också privatlivet.

Han talar om hur svårt det är för människor att anpassa sig till ny teknik. När allt händer väldigt snabbt, innebär det att vi måste anpassa oss permanent. I många enskilda fall är detta dock något som faktiskt sker framgångsrikt.

Men anpassningen på en social nivå går inte alltid så snabbt. Artificiell intelligens går framåt i raketfart, medan samhällen i jämförelse utvecklas med en cykels hastighet. Detta kan innebära instabilitet och viss spänning.

En artificiell hjärna

Framtiden för artificiell intelligens

Orbes tänker inte så mycket på rädslan (som delvis kommer från science-fiction-filmer och delvis från sunt förnuft) över att robotar ska komma att ta kontroll över allt. Han säger att vi fortfarande är långt ifrån en generell artificiell intelligens. Detta är den typen som kan ta alla problem du ger den och lösa dem på egen hand.

Det vi har just nu är specifik artificiell intelligens. Denna typ av intelligens kan endast utföra specifika uppgifter. Den genomför dem extremt bra, men den kan inte gå utöver dem. Den tekniska utvecklingen just nu är inriktad på specifik intelligens. Det är därför artificiell intelligens börjar ta plats i många olika slags jobb.

En robot serverar kaffe

Det finns teoretiskt en chans att artificiell intelligens kan uppnå medvetenhet. I grund och botten betyder det att en maskin skulle kunna replikera alla människans intellektuella förmågor. Men med tanke på var vi är nu är vi fortfarande väldigt långt ifrån att något sådant, om någonsin, skulle kunna hända.

Slutligen talar han om en av de mest intressanta aspekterna av artificiell intelligens. Han menar att den tvingar oss att ifrågasätta exakt vad det betyder att vara människa. Om maskiner kan göra allt, vad kan jag göra då? Vilket värde eller vilken effekt har mina handlingar i detta sammanhang? Vad skiljer mig från en maskin? Det är viktiga frågor, nu mer än någonsin.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.