Vad är kulturell psykologi och vad används den till?

Vad är kulturell psykologi och vad används den till?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Har du någonsin hört talas om kulturell psykologi? André Malraux sade en gång att “kultur är summan av alla former av konst, av kärlek och av tanke, som under århundradenas lopp har gjort det möjligt för mänskligheten att vara mindre förslavad”. Om vi använder denna definition som ett avstamp, kanske kulturell psykologi kan ge oss en bred överblick över samhällets förflutna, nutid och framtid.

Mycket av vårt beteende är precis lika sammanvävt med vår kultur som det är med våra egna erfarenheter. Det innebär inte att erfarenheter eller genetik inte påverkar oss, utan att de inte är de enda saker som leder och influerar sättet vi agerar på.

“Sann kultur föds med naturen, och den är enkel, ödmjuk och ren.”

-Masanou Fukuoka-

Vad är kulturell psykologi?

Nu kommer vi att ge dig en kort översikt över kulturell psykologi. De flesta experter refererar till den som en tankeskola som uppstod som ett alternativ till teorierna och metoderna hos mer spekulativ psykologi. Wilhelm Wundt anses vara fadern till den kulturella psykologin.

Pappersgubbar

Kulturell psykologi fokuserar på kulturens inflytande på de som växte upp i den. Det influerar förutom beteendet också tankarna och känslorna. Den huvudsakliga förmedlaren av influenser på beteende är kulturens vanor och seder.

Med andra ord försöker kulturell psykologi förklara anledningarna till att en grupp av individer från en särskild kontext agerar på ett visst sätt och inte på ett annat. Med det här perspektivet observerar vi detaljer och förklarar vad vi observerar.

Varför ser det västerländska samhället, som idag är väldigt globaliserat, till exempel på vissa händelser i det förflutna och vissa diametralt motsatta samhällen med skräck? Och de tidigare generationerna? Varför var inte de skräckslagna inför de händelser som ägde rum under deras livstid? Hur kommer det sig att de människor som lever i de motsatta kulturerna inte ser dessa saker som hemska?

Det leder till ytterligare en fråga: vad kommer framtida generationer att bli skräckslagna inför när de läser om saker som händer nu och som verkar normala för oss?

Kulturella barriärer

När du ser på världens tillstånd idag är det lätt att se kulturella barriärer. Språk, seder, mentaliteter och sätt att tänka är alla former av kulturella barriärer.

I varje land är vissa seder vanliga hos hela befolkningen, medan andra är lokaliserade till specifika städer eller regioner. I kombination resulterar alla dessa kulturella influenser i en variation av det mänskliga sinnet. Varje individ mottar ett unikt kulturellt arv som beror på många olika faktorer.

För att använda några enkla exempel: muslimer äter inte fläsk, indierna ser kor som heliga djur och det spanska Baskien har sitt eget språk. Alla dessa faktorer skapar ett unikt kulturellt arv som skiljer sig från alla andra befolkningars.

Varför studera kulturell psykologi?

Kulturen varierar beroenden på plats och arv, och influerar beteendet och tankarna hos folk som kommer i kontakt med den. Vad är då syftet med kulturell psykologi? Den går bortom att helt enkelt beskriva fakta. Istället utforskar den både ursprunget och konsekvenserna som produceras, definieras och underhålls genom tradition i den särskilda kontexten.

Som vi sade tidigare är kor heliga i Indien. Men hur blev det så? Målet hos den kulturella psykologin är att besvara sådana frågor.

Kulturell psykologi undersöker inte bara kärnan i historien för att förstå varför en befolkning har en särskild kultur. Den studerar också hur kultur påverkar folket inom den. Varför kvarstår vissa seder och andra inte? Hur påverkar dessa beteendemönstren? Vilka implikationer har dessa traditioner för framtiden?

Olika kulturer

Kopplingar till sociologi och antropologi

Kulturell psykologi är nära relaterat till social vetenskap, speciellt sociologi och antropologi. Medan sociologi studerar samhällen i en vidare kontext, fokuserar det på kvantitativ information för att undersöka dynamiska historier. Idén är att förstå hur en specifik kultur har formats och hur den influerar individerna.

Samtidigt studerar antropologin det kulturella innehållet av samhället och de kollektiva förändringar som äger rum. Idén är att förstå symboler, koncept och inställningar.

Så om du undrade vad kulturell psykologi är, har du nu lite bättre förståelse. Den tillåter dig att förstå etniska beteenden och studera mellankulturella konflikter, bara för att nämna några exempel.

“Ingen lämnar sin värld utan att vara lamslagen av dess rötter, eller med ett vakuum för själen. Vi kan bära med oss minnet av flera texturer, ett själv blötlagt i vår historia, vår kultur.”

-Paulo Freire –


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.