Tio återkommande drömmar hos personer som lider av ångest

Vad gör ångest med våra drömmar? I den här artikeln kommer vi att prata om effekterna av ångest när vi faller i händerna på Morpheus och är inbjudna att ta en promenad genom hans territorier.
Tio återkommande drömmar hos personer som lider av ångest
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2024

Vetenskapen har beskrivit återkommande drömmar hos personer som lider av ångest. Föga överraskande är de inte precis trevliga. Faktum är att vissa människor anser dem vara mer mardrömmar än drömmar på grund av de känslor av ångest och panik som de genererar. Det verkar som om vårt sinnestillstånd överskrider vakenhet.

Faktum är att intresset för drömmar som domineras av ett oroligt tillstånd har gett upphov till en hel del forskning.

Homeros beskrev till exempel i Iliaden hur Akilles drömmar var. Hur snabbt han än sprang efter Hektor kunde han aldrig komma ikapp.

Vidare förklarade Aristoteles i Problemata att vakna tankar fortsätter att följa med oss i våra drömmar och ofta blir hotfulla och till och med profetiska. Sigmund Freud grävde också i detta ämne genom att beskriva fallet med en liten pojke som återkommande drömde om hur han hade förlorat sin mamma och inte hade någon som tröstade honom.

För närvarande betonar många studier behovet av att förstå de element som bryter sig in i drömmarnas struktur. De ser det som ett sätt att identifiera utlösare av ångest.

Barn visar många av sina rädslor och orosmoln genom drömmar. De borde alltid berätta om sina mardrömmar för oss, i fall de varnar oss för eventuella problem de upplever i verkliga livet.

Barn som ser ett monster
Patienter med ångest är mer benägna att uppleva mardrömmar och nattskräck.

Återkommande drömmar hos personer som lider av ångest

Heinrich Heine University i Tyskland genomförde en studie som analyserade återkommande drömmar hos personer som led av ångestsyndrom.

De bildade två experimentgrupper. Den första gruppen bestod av patienter med diagnosen ångest och i den andra fanns personer utan tillståndet. Det blev tydligt att det fanns ett drömmönster som upprepade sig bland dem som led av ångest. De upplevde samma scener, symboler, scenarier och känslomässiga upplevelser. De var plågsamma drömmar, till den grad att individerna hade svårt att skilja dem från mardrömmar.

Det var neurologen Ernest Jones, författare till On The Nightmare, som definierade skillnaden mellan en dröm och en mardröm. Han hävdade att en mardröm är en upplevelse som orsakar intensiv rädsla, en känsla av tryck över bröstet, andningssvårigheter och en personlig övertygelse om att man är hjälplös och paralyserad. Detta är något som många upplever. Till exempel visar barn sin ångest med nattskräck.

Låt oss ta en titt på några av de återkommande drömmarna hos personer som lider av ångest.

1. Att bli förföljd

De drabbade går genom en gränd och hör plötsligt ljudet av fotsteg bakom sig. De kan knappt urskilja ansiktet på personen som jagar dem, men känslan av hot och ångest finns där. Uppfattningen om fara och att någon vill skada dem är en återkommande upplevelse i drömmarna för dem som lider av ångest.

De som lider av ångestsyndrom upplever inte bara problem med sömnlöshet, utan deras nattsömn är också av dålig kvalitet.

2. Att utsättas för ett övergrepp

Det sägs ofta att det i drömmarnas värld är sällsynt att någon ser sin egen död. Detta är sant. Drömmar impregnerade med våld, i någon av dess former, orkestreras dock av ett negativt och komplext känslomässigt tillstånd.

Ångest genererar också drömmar där människor bli slagna eller knuffade. De kan också uppleva att någon rånar dem eller överfaller dem på något sätt. Den ångest som dessa upplevelser genererar gör följaktligen att de ofta vaknar upp, förskräckta.

3. Att bli exkluderad och avvisad av andra

Bilden av att vara separerad och till och med övergiven är ofta återkommande i drömmar hos personer som lider av ångest. Till exempel kan de bli avvisade av sin partner. Eller så kanske de blir uppsagda från sitt jobb eller upptäcker att deras familj hatar dem och kräver att de ger sig av. Utan tvekan är dessa drömmar intensivt känslomässigt laddade.

4. Personer som lider av ångest kan också drömma om att förlora en älskad

Ångesten kan vara machiavellisk när den tar kontroll över det undermedvetna i drömvärlden. En annan återkommande dröm för personer med ångest är nämligen bevittnandet av en älskads död eller begravning. Om de har barn kan de också drömma att de tappar bort dem på en stormarknad eller att de plötsligt tappar greppet om dem.

5. Att ha ett verbalt aggressivt möte med någon

Nästan utan att de vet hur det har gått till, finner de sig själva i konversationer som slutar i mycket aggressiva diskussioner. I själva verket finner de sig själva som offer för någon som inte kan sluta skälla på och förolämpa dem eller framföra lögner och hot.

Detta gör att de känner sig hjälplösa. Dessutom kanske de inte kan tala eftersom de inte har en mun i drömmen.

Att känna sig paralyserad eller tappa rösten är vanliga drömupplevelser bland patienter med diagnosen ångest.

6. Att vara paralyserad är ett återkommande tema i drömmar hos personer som lider av ångest

De kan ha en känsla av att deras lemmar väger ett ton, eller att de är bundna och till och med instängda i ett trångt utrymme som de inte kan fly ifrån. Det är med andra ord en upplevelse där deras kropp inte svarar på deras önskningar. Följaktligen befinner de sig fångna i orörlighet.

Tjej som tänker på återkommande drömmar hos personer som lider av ångest
Att förlora en älskad eller att bli instängd i små utrymmen är vanliga drömmar bland ångestdrabbade.

7. Att falla eller riskera att falla

De vet inte riktigt varför de har klättrat upp på det där balkongräcket, den där fönsterbrädan eller det där stupet. Men de står inför en avgrund av tomhet och löper en överhängande risk för att falla ner.

8. Att råka ut för en olycka

De kan tappa kontrollen över bilen. Eller fastna i en hiss. De kan ramla nerför trappan eller bli överkörda när de korsar gatan. Eller så kraschar flygplanet som de reser med.

Faktum är att deras hjärna leker vilt och får dem att lida under natten, som om det inte är svårt nog att behöva hantera ångesten under dagtid.

9. Personer som lider av ångest drömmer om att de misslyckas med sina planer

Om de har planer vid horisonten tenderar personer med ångest att drömma att de kommer att landa i ett rungande och pinsamt misslyckande.

Att se hur alla deras mål försvinner och kollapsar är en extrem form av lidande.

10. Att glömma det som är viktigt

Många av oss har säkert haft den här drömmen någon gång. Faktum är att natten före en resa, ett prov eller en viktig händelse är det vanligt att vi drömmer att vi missar planet, kommer försent eller går till mötet utan kläder. Ångest som upprätthålls över tid är en sann fiende, både i det verkliga livet och i drömmarnas värld.

Om du upplever några av dessa drömmar bör du konsultera en specialist. Om du inte gör det kommer du nämligen upptäcka att detta negativa psykologiska tillstånd kommer att tränga igenom alla områden i ditt liv, inklusive din nattsömn. Låt inte detta hända.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Joelving, Frederik (2010). “More Than Just a Bad Dream”. Scientific American Mind. 20 (7): 1.
  • Moorcroft, William (1993). Sleep, Dreaming, & Sleep Disorders (2nd ed.). New York: University Press Of America.
  • Reeskamp, Herma (2006). “Working with Dreams in a Clinical Setting”. American Journal of Psychotherapy. 60 (1): 23–3
  • Rimsh, A., & Pietrowsky, R. (2021). Analysis of dream contents of patients with anxiety disorders and their comparison with dreams of healthy participants. Dreaming, 31(4), 303–319. https://doi.org/10.1037/drm0000184
  • Sikka P, Pesonen H, Revonsuo A. Peace of mind and anxiety in the waking state are related to the affective content of dreams. Sci Rep. 2018 Aug 24;8(1):12762. doi: 10.1038/s41598-018-30721-1. PMID: 30143673; PMCID: PMC6109051.
  • Semiz, Umit; Basoglu, Cengiz; Ebrinc, Servet; Mesut, Cetin (2008). “Nightmare disorder, dream anxiety, and subjective sleep quality in patients with borderline personality disorder”. Japanese Society of Psychiatry and Neurology: 48–55.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.