Att bli av med känslomässiga parasiter

Att bli av med känslomässiga parasiter

Senaste uppdateringen: 13 juli, 2022

Om känslomässiga parasiter tynger ned dig ska du börja bära dem i hjärtat istället för på axlarna. Låt inte deras problem tynga ned ditt liv och gör dem inte till en ryggsäck du måste bära.

Personer är mycket mer än så. Alltså, de är en del av ditt liv, men samtidigt är de sitt eget “allt”. Därför måste alla bära sin egen vikt och inte luta sig mot andra människor.

Om vi gör detta kommer vi göra oss ansvariga för vår egen existens, vara förmögna att lösa våra egna problem, förstå våra känslor och hantera konflikter utan att vara beroende av någon annan.

Flicka och hjärta

Känslomässiga parasiter

Känslomässiga parasiter är personer som lever på våra känslor och tankar. De är inte nödvändigtvis dåliga människor; de är helt enkelt personer som lever inneslutna i sina egna komplex och aldrig verkar kunna göra något för sig själva.

Så man kan säga att det finns två typer av känslomässiga parasiter. Låt oss ta en titt.

Beroende parasiter

Vissa fäster sig vid en del av oss och spenderar sina liv med att anförtro oss med sina sorger och dåliga stunder så att vi kan trösta dem. Dessa personer behöver oss för att ventilera sitt obehag med världen. Och när de mår bra kommer vi förmodligen aldrig höra något om deras existens.

När dessa personer känner sig nöjda kommer de alltså glömma vem som hjälpte dem när de var på botten. Men när de återigen känner behovet att bekräfta sina känslomässiga tillstånd kommer de tillbaka. Detta beteende är vanligtvis inte bara något som sårar och gör att vi känner oss utnyttjade, utan det är även smittsamt. Det sprider sitt negativa tillstånd och förgör oss.

Deras klagande, besvikelse och pessimism är så konstanta att de ofta kräver åsikter för att bli utknuffade från sitt grubblande. Deras synsätt är så svärtat att de får oss att ifrågasätta vårt eget perspektiv.

Flicka på skalbagge som beter sig som känslomässiga parasiter

Aggressiva parasiter

Sedan har vi känslomässiga parasiter som beter sig aggressivt och drar nytta av sitt utseende, ledarskap eller övertygande förmågor baserat på löften du inte kan missa.

Dessa är personer som långsamt bedrar oss och invaderar våra liv. De kräver mer och mer affektion från en person utan att stanna upp och tänka på de känslomässiga konsekvenserna detta kan ha för offret.

I förhållanden överväger de bara sina egna behov och, även om det inte är medvetet, tenderar att alltid uppfylla och tillfredsställa sina egna infall och intressen över allt annat. På samma sätt avfärdar de alla önskemål från personen de utnyttjar.

De ber om mer och mer kärlek och uppmärksamhet, vilket gör situationen svårare och svårare att tolerera. Därigenom genererar det en känsla av maktlöshet och värdelöshet som utvecklar ett tillstånd av osäkerhet och låg självkänsla hos den andra.

Som väntat absorberar denna situation vår energi, sliter på oss och upphäver oss. Vanligen tar vi oss lite tid att “avgifta oss” när vi väl upptäcker vad som försiggår, men när vi återvänder blir vår energi återigen bortslösad.

Läskiga barn

Gör dig av med känslomässiga parasiter och gå din egen väg

Om du känner som om du bär runt andra personer på dina axlar är det bäst att analysera och reflektera över alla de känslomässiga obalanser som dessa förhållanden åsamkar dig.

Kom ihåg att känslomässiga parasiter sprider sina känslomässiga tillstånd till dig. Så det är möjligt att du kanske känner dig psykiskt trött och förminskad.

Det viktiga är att du får tillbaka alla dina personliga behov som avfärdades när du tog hand om din parasit. När du återfår dem ska du prioritera dem. Att göra detta betyder inte att du slutar älska denna person; du skyddar bara dig själv från vissa aspekter för att bibehålla din känslomässiga jämvikt.

Känn dig inte inkapabel eller skyldig för att du inte kan tillfredsställa behoven hos den andra personen. Alla ansvarar nämligen för sina egna liv och resten av oss bildar bara delar av dem, och inte deras helheter. Kom också ihåg att alla måste bära sina egna bördor, utan att axla rollen som räddare. Vi är bara ansvariga för vår egen lycka.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.