Att delta i ett flyktrum och psykologi

Vad har flyktrum att göra med psykologi? Vad händer med vår hjärna när vi går igenom ett flyktrum? Varför har de blivit så populära?
Att delta i ett flyktrum och psykologi
María Prieto

Skriven och verifierad av psykologen María Prieto.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Att delta i ett flyktrum är en ny trend där psykologin spelar en fundamental roll. I det här spelet är en grupp med personer inlåsta i ett rum, och de måste hitta en nyckel som gör att de kan fly. De gör det genom att följa en serie med ledtrådar och lösa pussel. De har en begränsad tid för att hitta nyckeln.

I detta lekfulla äventyr kombinerar man psykologiska processer med fysisk aktivitet och socialt samarbete. Dessa typer av aktiviteter visar även hur teamwork hjälper till att lösa problem som inte kan lösas av en enda person (eller i alla fall inte inom en rimlig tid). Dessa uppgifter gör att vi inser att vi behöver samarbeta med varandra.

Flyktrum förbättrar samarbete och kommunikation inom gruppen.

Vad händer när man har valt att delta i ett flyktrum?

Flyktrum transporterar oss till ett parallellt universum där vi är detektiver och upptäcktsresande. Vi börjar med att lyssna på en historia, en för varje rum. Det tar bara några sekunder för oss att känna oss som huvudkaraktärerna i detta äventyr. Helt plötsligt och utan att inse det så har vi ett gemensamt mål att uppnå tillsammans med de andra i gruppen: att fly.

Det är då spelet börjar. Vi måste hitta ett sätt att komma ut ur rummet inom 60 minuter. Ledtrådarna kan vara var som helst: under bord, gömda i böcker, inuti lådor med lönnfack etc. En bra strategi är att distribuera uppgifterna inom gruppen. Du kan sedan skriva ned alla de ledtrådar som du hittar som du upplever kommer hjälpa gruppen att nå målet.

Att delta i flyktrum gör att man får ett bättre självförtroende, ökar självkänslan, uppmuntrar självkritik och främjar kreativiteten.

Flyktrummen skapades ursprungligen för vuxna, men alla från 14 år och upp kan delta så länge som en vuxen är med. Detta gör flyktrummen till en bra aktivitet där deltagare av olika åldrar kan lära sig att samarbeta. Det finns också flyktrum som är speciellt anpassade för barn.

Personer som löser en uppgift.

Att delta i ett flyktrum: ursprunget

Flyktrummen uppstod först inom PC-spel. Man gjorde så kallade kontroversiella spel som ett alternativ till de spel med låg grafik som förekom under denna tid. I spelet blev man bemött av en enkel stillbild, en situation eller en interaktion med en karaktär, och allt var beskrivet i skrift. Det uppstod olika alternativ där spelarna fick ta beslut som baserades på den situation som hade beskrivits. Och baserat på de beslut som spelarna tog så tog spelet olika riktningar.

Många av dessa kontroversiella spel var i princip flyktrum. Man var tvungen att ta rätt beslut för att rädda sitt liv, rädda prinsessans liv, fly från ett fängelse eller ha ihjäl en ond figur. Dessa spel har utvecklats över tid, men kanske har de förlorat sin essens på grund av den fantastiska grafik som förekommer i spel nuförtiden.

Spelets upplägg har dock blivit populärt igen i samband med utvecklingen av smartphones. I Japan förekom det exempelvis tävlingar med riktiga flyktrum under 2008.

Flyktrum och psykologi

Men de första flyktrummen öppnade upp dörrarna i Budapest i Ungern år 2011 tack vare Attila Gyurkovics. Det var ett spel med titeln Parapark där en grupp fick försöka hitta ett sätt att komma ut inom en begränsad tid.

Gyurkovics utvecklade flyktrummet baserat på psykologen Mihaly Csikszentmihalyis flöde.

Vänner som löser en uppgift.

Flöde är ett tillstånd där en person är helt absorberad av en aktivitet. Tiden flyger och handlingar, tankar och rörelser följer varandra. Flödet uppstår när det föreligger en balans mellan aktivitetens utmaningar och vår förmåga att lösa dem.

Flödesteorin säger att om vi utför en aktivitet för att vi tycker om den och upplever en balans mellan våra förmågor och de utmaningar som vi bemöter så går vi in i ett mentalt tillstånd där allt flödar. Vid det ögonblicket tycks det därmed som att tiden rör sig väldigt snabbt och att idéerna uppstår fritt i våra sinnen.

“Vi hade kunnat uppnå många fler saker om vi inte ansåg dem vara omöjliga.”

-Vince Lombardi-

Flöde inom flyktrum

Många har sagt att de har upplevt det flöde som beskrivs i Csikszentmihalys flödesteori genom att delta i ett flyktrum. Dessa rum är platser där det enda syftet är att deltagarna ska ha kul tillsammans och ta sig an utmaningen. De är därför en rolig aktivitet oavsett om man lyckas ta sig ut eller inte.

Att ha behövt gå igenom en process där man känner sig nöjd efter varje sak man klarar av (man hittar en nyckel i en låda, löser ett pussel eller öppnar ett lås) gör att man känner sig mer intresserad av att fortsätta spelet och fokusera på de utmaningar man har framför sig, och detta gör även att det man oroar sig för i vardagen försvinner för en stund.

“Hemligheten när det gäller framgång är att ha en vision av att man kommer lyckas.”

-Henry David Thoreau-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.