Att föda med värdighet: Inget mer obstetriskt våld

Att föda med värdighet: Inget mer obstetriskt våld

Senaste uppdateringen: 21 februari, 2017

Obstetriskt våld lämnar djupa spår hos de som drabbas av detta. Att föda är inte bara en fysisk handling; det är laddat med känslor, tvivel och hopp. Det kan vara en obehaglig upplevelse om kvinnan känner sig behandlad som en behållare vars innehåll måste tömmas.

Fraser som “skrik inte”, “det är inte så farligt” och “lugna ner dig, annars kan något gå fel” behandlar kvinnan som ett barn. Det gör att hon känner sig förlöjligad och hjälplös. Detta underminerar hennes förståeliga uttryck av smärta och förvirring under ett viktigt tillfälle i hennes liv.

För att vara en bra läkare är det inte tillräckligt att man har teknisk kunskap. Det involverar även att behandla patienter med den respekt, empati och förståelse som de behöver.

Många nedskärningar i sjukvården skapar ett ökning av incidenter i läkare-patient-relationen. Anledningen till detta är att läkarna känner sig utmattade och överarbetade, och patienterna kan uppfatta detta som att läkarna inte är intresserade av deras situation.

Att föda med värdighet under omvårdnad av respektfull personal är inte ett privilegium. Att föda med värdighet är en rättighet.

Ursprunget till obstetriskt våld

Samhället säger till kvinnor att de bör ha barn. Men när kvinnor stöter på problem i relation till födseln så behandlas de ofta inte som de borde. Detta ses inte bara i förlossningsrummet utan inom alla aspekter när det kommer till kvinnors reproduktiva hälsa.

Det är inte konstigt att vissa kvinnor intresserar sig för alternativa vårdbehandlingar som inte följer ett medicinskt protokoll. De känner ofta en brist på kontroll vid varje viktigt beslut i graviditetsprocessen och vid födseln. Vissa löper därmed risken att inte få den specialiserade medicinska behandling som finns på sjukhus.

Mage

Kvinnor i trettioårsåldern som har tagit beslutet att inte skaffa barn ifrågasätts ofta av omgivningen. Om de en dag ångrar detta beslut så är detta något som de måste hantera och komma över, men precis som med alla andra beslut i livet så är detta deras eget.

Man hade kunnat tro att beslutet att skaffa barn är ens eget personliga val. Men kvinnor blir ofta auktoritärt behandlade av sin omgivning, som om de inte kunde bestämma själva.

Att föda involverar mycket emotionell tyngd och fysisk smärta

Födseln är ett tillfälle som varje gravid kvinna längtar efter och hoppas på. Efter en graviditet som är full av fysiska och psykologiska förändringar så vill kvinnan att allt ska gå smidigt. Detta handlar inte bara om att undvika medicinska komplikationer.

Kvinnan vill föda i en miljö där hon tas om hand, där hon vet att hennes smärta inte förlöjligas. Vi har blivit itutade idén att kvinnor har överaktiva hormoner och inte kan tänka själva. Denna idé stämmer inte. Om sjukvårdspersonal behandlar kvinnan som hysterisk från första början så kan hon mycket väl börja bete sig så.

Obstetriskt våld involverar att man nekar information, utför onödiga kejsarsnitt, injicerar droger när de inte behövs samt verbalt och fysiskt behandlar kvinnan illa före, under och efter födseln.

Klämma

Om kvinnan märker att hon blir illa behandlad så kommer detta bara att öka frustrationen och smärtan. Klagomål är ett sätt att försvara sig mot en sådan förnedrande behandling. Detta kan verka som att gå till överdrift, men det är det inte. Det är många kvinnor som lider av förlossningsdepression som anser att den behandling som de får av läkarna är den primära stressfaktorn under graviditeten.

Det är väldigt vanligt för kvinnor att de känner sig ensamma i sin nya roll som moder och att de känner tomhet och ensamhet efter födseln. Om de blir illa behandlade av hälsoarbetare så kommer dessa känslor att förstoras.

De hade väntat på födseln under månader, men ingen varnade dem för att de skulle få gå igenom en sådan svår process. Ingen förklarade att det är normalt att konstant vilja gråta. Vid det här laget kan de komma att känna sig skyldiga och de kan även känna sig missförstådda av sin omgivning. Detta händer inte i alla fall, men det händer ofta nog för att uppmärksammas.

Den förlossningsinformation som ges av läkare är en bra resurs vid de utmaningar som kvinnan kommer att möta i sin nya roll som moder. Att inte informera henne tillräckligt är en form av likgiltighet och försummelse.

Att bygga broar mellan kvinnor och läkare

Vi säger inte att en varm och empatisk behandling kan motverka 100% av ledsamheten som kvinnan känner under graviditeten och förlossningen, men den kommer säkerligen att minska den. Det finns många initiativ av läkare liksom patienter som har lidit av obstetriskt våld som är ämnade att motverka denna behandling under födseln.

Det finns många läkare som gör ett fantastiskt jobb inom vården av nyblivna mödrar och deras partners. Denna behandling ska inte behöva uppfattas som exklusiv, för den är ett nödvändigt villkor för värdighet i en naturlig men ibland motsägelsefull process.

Det kan finnas olika synpunkter, men med beslutsamhet kommer hälsoarbetare att veta hur man ger lämplig information till kvinnorna. Det är nödvändigt att de känner sig som en aktiv del av denna viktiga process som kommer att förändra deras liv för evigt. Att ta upp detta ämne innebär inte att man demoniserar alla läkare eller ifrågasätter alla deras rutiner. Snarare tvärtom.

Att tas om hand av läkare som inte bara gör sina jobb, utan gör dem ansvarsfullt är något som säkerställer det fysiska och psykologiska välmåendet hos kvinnorna.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.