Att hjälpa någon som lider av hypokondri

Vad innebär det att vara hypokondriker? Vad orsakar detta tillstånd? Hur kan man hjälpa någon som lider av hypokondri? I dagens artikel ska vi försöka svara på några av dessa frågor.
Att hjälpa någon som lider av hypokondri

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2022

Det är inte lätt att verkligen kunna hjälpa någon som lider av hypokondri. Att utsätta dig själv för all den oro som utgör symtomen hos personer med denna sjukdom kan orsaka mycket frustration, särskilt när det gäller en familjemedlem. Detta gäller särskilt när resurserna som är tillgängliga för att hjälpa individen är begränsade. Dessutom känner hypokondriker ofta brist på emotionell validering av sina klagomål, vilket ofta leder till att de föredrar isolering och ensamhet.

Oberoende av om sjukdomen är verklig eller inte, upplever någon som lider av hypokondri faktiskt de symptom de klagar över. Med andra ord fejkar de inte. Trots att medicinska undersökningar kan utesluta förekomsten av en fysisk sjukdom, tenderar hypokondrikern att be om fler tester och undersökningar för att kunna bekräfta sina övertygelser för andra.

Hypokondri: emotionella och beteendemässiga komponenter

Någon som lider av hypokondri uppvisar en överdriven oro för sin hälsa och möjliga orsaker till sjukdom. Den viktigaste känslomässiga komponenten är en rädsla som är specifikt gentemot hälsan. En individ som lider av hypokondri tillskriver nästan alla signaler från kroppen som tecken på en potentiellt allvarlig sjukdom vilken hotar dennas välbefinnande eller till och med liv.

Denna rädsla är ofta relaterad till ångest. Det gäller den synliga delen av ångeststörningar, mer specifikt ett generaliserat ångestsyndrom (GAD).

En annan nyckelkomponent hos någon som lider av hypokondri är repetitiva självundersökningar. Dessa är då ofta relaterade till fysiska symtom samt de förändringar dessa utlöser i kroppen. Till exempel leverfläckar, viktförändringar, skador och olika typer av smärta. De försöker använda dessa observationer för att visa att deras sjukdom är verklig.

En person kontrollerar sin puls

Internetaktiviteten hos de som lider av hypokondri

Vad kommer upp på en sökmotor då du skriver ”huvudvärk”? Att läsa om olika symtom på internet ger någon som lider av hypokondri ett effektivt verktyg, eller vad de tycker är verktyg, för självdiagnos. När de väl tror att de vet vad de lider av, letar de efter mer information men uppmärksammar bara de saker som bekräftar det de redan tror. De ignorerar allt annat. Vi kallar detta för konfirmeringsbias.

Sökmotorer online är tveeggade svärd när det gäller att mata rädslan för din hälsa. Det är fantastiskt att all denna information finns tillgänglig för alla. Men om informationen tolkas och hanteras på ett felaktigt sätt skapar den bara oro. Det kan också göra ingripandet svårare eftersom internet tillhandahåller ”bevis” för någon som lider av hypokondri och övertygar dem om att deras problem är verkliga. De inser inte att detta endast är resultatet av deras ångest.

Hur man hjälper någon som lider av hypokondri

Vi har alla varit överdrivet känsliga angående vår hälsa vid ett eller annat tillfälle, i varierande grad. Det är något av ett stående skämt numera; om du Googlar ett symptom du har, kommer du med stor sannolikhet bli mer oroad av sökresultatet. Men någon som verkligen lider av hypokondri är inte lätt att avskräcka. Till och med en läkares åsikter är inte tillräckliga för att övertyga dem om att inget är fel med dem. Individen är så övertygad om att denna har en allvarlig sjukdom att negativa testresultat och medicinska åsikter inte gör något för att lugna dess ångest.

Med detta sagt så finns det strategier för att hjälpa personer som lider av hypokondri.

Validera deras upplevelse

Detta är en av de viktigaste punkterna. Människor med hypokondri kan ofta inte prata om sina symtom och rädslor.

Följaktligen innebär att validera deras upplevelse att sätta dig själv i den andras skor. Du måste försöka förstå hur de känner sig under omständigheterna. Försök att se saker genom deras ögon och förstå världen ur deras perspektiv. Det är inte lätt, och om du inte är genuin och enträgen kommer du att göra mer skada än nytta. Följande fraser, även om de ofta är sanna, hjälper inte till med att minska en hypokondrikers ångest:

  • ”Det är bara inbillning.”
  • ”Läkaren kommer att säga att det är ingenting, du kommer få se.”
  • ”Min pappa hade faktiskt den sjukdomen. Om du verkligen hade den skulle du inte känna dig på det viset.”
  • ”Om läkaren sagt att du är frisk, varför vill du då gå igen?”

Håll ett visst avstånd från klagomålsspiralen

Med andra ord, bli inte involverad i den lidandes klagomål. Människor med hypokondri söker ofta bekräftelse från dem omkring dem. De känner ett behov att höra andra människor säga till dem att de kommer att bli bra eller att prognosen för deras sjukdom ser bra ut.

Lättnaden som detta ger är dock mycket kortlivad. Det kommer inte dröja länge innan de kommer till dig igen för försäkran, och du hamnar då i en farlig, ständigt nedåtgående spiral.

Utveckla alternativ till bekräftelsesökande beteende

Ett sätt att hjälpa någon med hypokondri är att hjälpa dem att hitta aktiviteter som de tycker om och som är oförenliga med självdiagnosen.

Fysisk träning kan till en början vara en stressfaktor eftersom den kan utlösa ”symptom” som läggs till alla de ”bevis” de samlat på sig om sin sjukdom och rädsla.

Men efter att de har genomfört någon form av träning som passar deras fysiska tillstånd dominerar en känsla av välbefinnande. Det gör det svårare för dem att fokusera på sina klagomål.

En kvinna och en man är ute och löper

Uppmuntra dem att söka hjälp

Om du känner någon som lider av hypokondri kan det vara så att denna person behöver mer hjälp än du kan ge dem. Om du försöker hantera allt på egen hand kan du lätt tömmas på tålamod och energi väldigt fort. Vi rekommenderar att du inte låter saker och ting gå så långt. Uppmuntra istället personen att söka professionell psykologisk hjälp så snart som möjligt. Om du inte har gjort det än och känner dig utbränd, vänta inte längre!

En person som lider av hypokondri kommer förmodligen att tveka att ta det steget eftersom det känns som att investera tid och energi i något som inte är orsaken till deras problem. En strategi för att övertyga dem är alltså att lägga fram det som ett sätt för att hantera deras ångest och inte ens nämna hypokondrin, även om du tror att det senare är den slutliga orsaken till deras problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Martínez, M. P., Belloch, A., Botella, C. y Pascual, L. M. (2000). Tratamiento de la hipocondría: análisis de las variables predictoras del cambio. Comunicación presentada en XXX Congress of the European Association for Behavioural & Cognitive Therapies. Granada

  • Martínez, M. P. y Botella, C. (2004). Evaluation of the efficacy of a cognitive-behavioural treatment for hypochondriasis using different measures of change. Manuscrito sometido a publicación

  • Pauli, P., Schwenzer, M., Brody, S., Rau, H. y Birbaumer, N. (1993). Hypochondriacal attitudes, pain sensitivity, and attentional bias. Journal of Psychosomatic Research, 37, 745-752.

  • Warwick, H. M. C. y Salkovskis, P. M. (1989). Hypochondriasis. En J. Scott, J. M. G. Williams y A. T. Beck (Eds.), Cognitive therapy in clinical practice: An illustrative casebook (pp. 78-102). Londres: Routledge


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.