Åtta självhjälpsstrategier för psykologer

Om du vill hjälpa andra måste du ta hand om dig själv först. Här är några självhjälpsstrategier för psykologer
Åtta självhjälpsstrategier för psykologer
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Psykologer är också människor. På gott och ont slutar vi inte att vara mänskliga i det dagliga utövandet av vårt yrke. I den meningen är vård av vår egen hälsa en del av vårt jobb, särskilt om vi förstår riskerna med potentiell utbrändhet. Med detta sagt, hur ska vi ta hand om oss själva? Av alla situationer vi står inför, vilka är de farligaste för vårt välbefinnande? Idag delar vi med oss av några självhjälpsstrategier för psykologer och försöker svara på några av dessa frågor.

Även om psykologer arbetar i många olika sammanhang är mänsklig interaktion alltid en del av deras arbete. Oavsett din specialitet är det viktigt att komma ihåg att du inte kan hälla upp från en tom kopp. Om du vill hjälpa andra människor måste du se till att du tar hand om dig själv först.

Känn till alla teorier, behärska alla tekniker, men när du rör vid en människosjäl, var bara en människosjäl.

-Carl Jung-

En psykolog på jobbet i en kofta

Självhjälpsstrategier för psykologer

Svensk ordbok definierar hjälp som ”medverkan som väsentligt bidrar till att något kan utföras, oftast om frivillig, oorganiserad medverkan; särskilt i fråga om person men även i fråga om verktyg”. Således tillhandahåller självhjälp det som är nödvändigt för din egen hälsa och välfärd.

Självhjälpsstrategier för psykologer innebär diverse metoder som säkerställer vårt välbefinnande. Det handlar om att ta hand om vår hälsa på ett holistiskt sätt. Här är några av våra förslag:

1. Självkännedom

Självkännedom är något vi alla tränar i viss utsträckning. Det kommer lika mycket från erfarenhet som från meta-erfarenhet. För psykologer är denna praxis särskilt viktig. I vårt yrke är det mycket viktigt att inte tappa fokus eller falla i frestelsen att projicera det vi vet om oss själva på patienten.

På professionell nivå hjälper självkännedom oss också att veta vilka klienter vi kan hjälpa, och vilka vi bör hänvisa till någon annan. Detta är en särskilt värdefull färdighet i en klinisk miljö.

2. Självkontroll

En annan av dessa stödjande självhjälpsstrategier för psykologer är självkontroll.

Självkontroll är nyckeln till en psykologs välbefinnande eftersom den hjälper oss att ställa upp och respektera uppsatta gränser. Vi skapar dessa gränser under stunder av analytisk reflektion, så de påverkas inte av impulser som uppstår. Att behålla kontrollen och vara pålitlig gör det också lättare att få kontakt med andra på ett personligt sätt.

3. Motståndskraft

Motståndskraft är förmågan att övervinna problem. Det är användbart om du försöker hjälpa någon annan eftersom du kan dela med dig av dina egna erfarenheter av svårigheter och hur du har övervunnit motgångarna.

Om du är motståndskraftig har du också styrkan att hantera andras problem som påminner dig om dina egna. Våra naturliga försvarsmekanismer försöker vanligtvis att undvika dessa utlösande situationer, men motståndskraft kan hjälpa dig att hantera dem.

Kliniska psykologer blir ofta berörda av patienternas kamp och problem. Det är inget att vara generad över. Om du har kunnat övervinna dina egna motgångar kommer du att bli påverkad på ett positivt sätt. Det kan till och med leda till transformation.

4. Gå i terapi

Detta är en utmärkt vana, både för kliniska psykologer och de som arbetar i andra sammanhang. Kom ihåg att terapi kan hjälpa dig att förstå dig själv bättre, att arbeta igenom problem och tillföra värde till ditt arbete. Det är en investering med bra avkastning.

Terapi främjar också motståndskraft och känslomässig hantering, vilket är viktigt för din emotionella, sociala och fysiska hälsa.

Konstant interaktion med patienter kan snabbt leda till utbrändhet. Psykoterapi är ett utmärkt verktyg för att undvika emotionell och intellektuell utmattning. Bra psykoterapeutisk övervakning kan också hjälpa till att hålla svagheter och karaktärsfel som vi alla har i kontroll. Tveka inte att söka hjälp för dig själv om du kämpar på jobbet. Det är en av de viktigaste av självhjälpsstrategierna för en praktiserande psykolog.

5. Utnyttja ditt sociala stödnätverk

Ett tillfredsställande socialt liv är viktigt för välbefinnandet. Detta är alltså en viktig form av självhjälpsstrategier för psykologer som vi vill betona. Att främja kontakter med andra på professionell nivå hjälper till med att utveckla empati. På personlig nivå breddar och stärker det ditt supportnätverk.

För att få ut det mesta av din sociala krets måste du kultivera relationer med människor som berikar ditt liv. Kom ihåg att sätta gränser för både dina professionella och personliga kontakter. För i grund och botten kommer giftiga förhållanden inte att bidra till något positivt för din mentala hälsa.

Faktum är att du kan öva dig på att sätta gränser med människor nära dig som söker din (obetalda) hjälp. Prata med dem om hur denna dynamik är en del av ditt arbete och hur det fungerar i en klinisk miljö.

6. Jag tar hand om dig och jag tar hand om mig själv

Att arbeta som psykolog innebär ett åtagande att ta hand om andras välbefinnande. Detta åtagande leder ibland till att engagera sig på ett sätt som går över gränserna för förväntad ansvarsfullhet.

Dessutom försummar psykologer ofta sin egen mentala hälsa i sin önskan att hjälpa andra. Denna typ av beteende verkar i slutändan negativt på vården de kan erbjuda sina patienter.

7. Utöva kontemplation

Forskaren Therese Eriksson vid Umeå universitet fann att introspektion kan bidra till att minska utbrändhet hos praktiserande psykologer. Denna studie stöder tanken att någon form av självhjälpspraxis är betydelsefullt för att hålla psykologer friska.

Att vara medveten om våra behov gör det möjligt att undvika att nå brytpunkten. Du kan förbättra självmedvetenheten genom bland annat meditation, icke-dömande observation, lösgörande från resultat, att acceptera och släppa taget, lyssna på dig själv och koppla till nuet.

En kvinna som mediterar

8. Koppla bort från jobbet

Frånkoppling innebär att det finns en tid och en plats för allt. Det innebär att förstå när du ska befria din uppmärksamhet från din medvetna vilja (när du vill vila) och när du inte ska göra det (när du till exempel är med en patient).

Du bör också skapa en uppsättning prioriteringar som skyddar det som direkt påverkar ditt välbefinnande. Med andra ord, ditt fysiska, emotionella, sociala och andliga jag. Här är några aktiviteter som kan hjälpa:

 • Motionera.
 • Träffa dina nära och kära.
 • Ät med din partner.
 • Ät din mat på ett medvetet sätt.
 • Ge dig själv utrymme att vara ensam.
 • Lek.
 • Skapa konst.
 • Lyssna på musik.
 • Meditera.

Sammanfattningsvis finns det många olika strategier med självhjälp för psykologer. Det viktigaste är att vara medveten om vikten av självhjälp samt att använda dessa strategier ofta. De är nyckeln till att förhindra utbrändhet och att låta dig ge bästa möjliga vård till dina patienter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Merlano, A. (2011). Prácticas para desarrollar la autoconsciencia. Revista científica de pensamiento y gestión, 17, 134-160.

 • Morales Micula, N.G. (2017). Herramientas y estrategias utilizadas para psicólogos clínicos cuatemaltecos que trabajan como psicoterapeutas. Tesis de grado.Universidad Rafael Landívar. 


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.